Ecodesign, CE

Het bekende CE-symbool, zichtbaar op veel producten die op de markt verkrijgbaar zijn, identificeert de naleving van Richtlijn 125/2019 / EG en de algemene voorschriften.

Ecodesign, CE

de conformiteit van de producten die op de markt worden gebracht krachtens Richtlijn 2009/125 / EG het staat onder toezicht van het Ministerie van Economische Ontwikkeling, in co√∂rdinatie met de Gewesten en de betrokken Administraties, ook door het gebruik van Enea, de Kamers van Koophandel, de Guardia di Finanza; het bovengenoemde ministerie moet er altijd voor zorgen dat consumenten en andere belanghebbenden opmerkingen kunnen maken over de conformiteit van de producten. Laten we niet vergeten dat hetENEA is het nationale agentschap voor nieuwe technologie√ęn en energie.

Verkoop van producten

de uitgaven met betrekking tot cheques van producten en nalevingscontroles worden geplaatst berekend aan de fabrikanten of hun gevolmachtigden of, bij afwezigheid van laatstgenoemden, importeurs, volgens de vast te stellen tarieven en betalingsmethoden, op basis van de werkelijke kosten van de diensten, bij decreet van de minister van Economische Ontwikkeling, in overeenstemming met de minister van Economie en van financi√ęn.
Wanneer de fabrikant geen woonplaats of zetel op het grondgebied van de Gemeenschap heeft en er is geen agentHet is aan de beurt importeur de verplichting om: ervoor te zorgen dat het product dat op de markt wordt gebracht of in gebruik wordt genomen, voldoet aan dit besluit en de toepasselijke uitvoeringsmaatregel, alsmede aan de verplichting om de EG-conformiteitsverklaring en de technische documentatie met betrekking tot de beoordeling te bewaren en beschikbaar te stellen van de uitgevoerde conformiteit en de afgegeven conformiteitsverklaringen.

CE-conformiteitsmarkering

Vóór de imarketing op de marktof het in gebruik nemen van een product, daarop is er één het merken van CE-conformiteit en een is afgegeven EG-verklaring van overeenstemming, waarmee de fabrikant of zijn gemachtigde of, bij afwezigheid van de laatste, de importeur, garandeert en verklaart dat het product voldoet aan alle relevante bepalingen van de toepasselijke uitvoeringsmaatregel, of de maatregel die dezelfde maatregel treft.
De CE-conformiteitsmarkering bestaat uit initialen CE en in dit verband is het verboden om op producten producten aan te brengen die gebruikers waarschijnlijk kunnen misleiden omtrent de betekenis of de vorm van de CE-markering; de informatie die door de fabrikant of zijn agent moet worden verstrekt, moet in het Italiaans worden geschreven op het moment dat het product de eindgebruiker bereikt; l 'aanvullend gebruik van andere talen het is toegestaan, op voorwaarde dat de informatie exact hetzelfde is als de informatie die in het Italiaans wordt gegeven.
In aanvulling op de indicaties in het Italiaans of andere talen is toegestaan ‚Äč‚Äčom symbolen te gebruiken, codes of andere maatregelen vastgesteld bij besluit van de minister van Economische Ontwikkeling, na de minister van Milieu en de Bescherming van Land en Zee te hebben gehoord, op basis van de op communautair niveau vastgestelde bepalingen, geschikt om de eindgebruiker indicaties te geven over modaliteit van gebruik van het apparaat.

Barcode

Het ontbreken van wat hierboven is beschreven, omvat de het uit de handel nemen van het product op kosten van de fabrikant o de gemachtigde vertegenwoordiger; bovendien stelt de Autoriteit de Europese Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk in kennis van alle maatregelen met betrekking tot de niet-naleving van de richtlijnen door de producten.
Nadat een product op de markt is gebracht of in gebruik is genomen, moet de fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger dit product bewaren beschikbaar voor de autoriteit, voor inspectie, voor één periode van 10 jaar na fabricage van de laatste van deze producten, de documenten met betrekking tot de uitgevoerde conformiteitsbeoordeling en de afgegeven conformiteitsverklaringen; de relevante documenten worden beschikbaar gesteld binnen 10 dagen na ontvangst van het verzoek door de bevoegde autoriteit.
Een product waaraan een is toegewezen Communautair milieukeurmerk volgens de Verordening (EG) nr 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad,

ons

van 25 november 2009 wordt geacht te voldoen aan de specificaties voor de ontwerp milieuvriendelijke van de toepasselijke uitvoeringsmaatregel, mits aan deze specificaties wordt voldaan door het begeleidende ecolabel.
De CE-markering moet op het product worden aangebracht en als dit niet mogelijk is, moet dit op de verpakking en op de documenten worden aangebracht. De CE-markering moet een 'hoogte van minimaal 5 mm; als de afmetingen van de CE-markering worden verkleind of vergroot, dan moet rge√Įnspecteerde proporties van de hierboven gepresenteerde schaalverdeling.Video: Ce spun studen»õii din tabńÉra de ecodesign de la Green Mogo