Elektriciteit en gas: automatische compensatie

Elektriciteit en gas: als ze niet voldoen aan de standaardniveaus, moeten de exploitanten de consumenten de automatische compensatie betalen die door de autoriteit is vastgesteld.

Elektriciteit en gas: automatische compensatie

Levering van elektriciteit en gas en compensatie

gas

In de afgelopen jaren deautoriteit voor elektriciteit heeft het gas- en watersysteem een ​​reeks uitgegeven maatregelen gericht op het bevatten van i ontberingen geleden door consumenten die de verstoringen op het gebied van elektriciteit en gas.
De mogelijke hypotheses, zoals we zullen zien, zijn divers; want nu denken we, alleen om een ​​voorbeeld te geven, aan gevallen van incorrecte facturering, vertraagde activering van de levering, gemiste of vertraagde reactie op een klacht, etc.
de resoluties waar we in dit artikel naar verwijzen zijn voornamelijk: ARG / elt 198/11 (die de kwaliteit regelt bij de distributie en meting van elektriciteit), ARG / gas 120/08 (die de kwaliteit en tarieven regelt bij de distributie en meting van gas), ARG / com 164/08 (die de kwaliteit in de verkoop van licht en gas regelt) en, onlangs, de resolutie 463/2016 / R / com (van 4 augustus 2016, over de facturering voor elektriciteit en gas); maar de vergoedingen zijn ook voorzien in andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld Resoluties 99/11 (Geïntegreerde tekst over delinquentie voor gas) e 258/15 (Geïntegreerde tekst over achterstallige elektriciteit).
Dus laten we eens kijken wat deze handelingen geven, in het kort, in het bijzonder, over automatische compensatie, zoals gewoonlijk verwijzen naar de volledige lezing van de maatregelen en de raadpleging van deskundigen in meer complexe gevallen.
de beginsel onderliggende regels die de regels volgen, is voorzien in standaard kwalitatief ten opzichte van bepaalde indicatoren, overtroffen waarvan wordt verondersteld dat deze het ongemak hebben ondervonden e snaps voor de consument het recht op een specifieke schadevergoeding.
De regels hebben niet alleen betrekking op schadevergoeding voor gebruikers van woningen, maar wij, gezien de problemen bij EmTudoDesign.com, zullen aandacht schenken aan degenen die het meesthuis.

Compensatie en vergoeding van schade

elektriciteit

Bedenk dat met het concept van schadeloosstelling het verwijst naar de betaling van een bedrag dat in een forfaitair bedrag, laten we zeggen, ongemak vertegenwoordigt (verondersteld); het verschilt van de vergoeding van schade, hetgeen bestaat in de betaling van een bedrag dat is geparametreerd ten belope van de vastgestelde werkelijke schade.
Kortom, een vergoeding is verschuldigd zonder verificatie van het specifieke geval; tegelijkertijd heeft het echter zeer lage hoeveelheden.
Het is dan al consument, afhankelijk van het specifieke geval, beslissen om de schadevergoeding te schikken of een echte vergoeding voor de schade eisen.
In dit laatste geval moet de schade duidelijk zijn gevestigd en gekwantificeerd; als niet wordt voldaan aan het verzoek om schadevergoeding of als tussen partijen geen akkoord wordt bereikt, gaan de deuren van de rechtbank open, de enige plaats om te vorderen zonder ifs en maar schadevergoeding, uiteraard, hebben het bestaan ​​van alle voorwaarden geverifieerd noodzakelijk.
Vrijwaring is daarom een ​​vorm van compensatie van het geleden ongemak, voorzien voor een behoefte aan kansen, dat wil zeggen voor verzoenend tegengestelde belangen: enerzijds de bescherming van de nadelen van consumenten, anderzijds de besparing van tijd en kosten bij het beheer van geschillen.

Compensatie en kwaliteit voor elektriciteit

Hier enkele van de niveaus specifiek van kwaliteit van diensten distributie en meten voor de levering van elektriciteit en gerelateerde vergoedingen (zie Del. 198/11):

indicator

standaard

Compensatie in € per
uitvoering buiten de norm maar binnen een dubbele tijd van de standaard

Compensatie in € voor uitvoering binnen een drievoudige tijd van de standaard

Compensatie in € voor uitvoering gedurende een drievoudige tijd van de standaard

Schattingen voor werk op het netwerk (gewone verbindingen)

20 dagen werkend

35

70

105

Eenvoudige taken uitvoeren (gewone verbindingen)

15

35

70

105

Activering van het aanbod

5

35

70

105

Deactivering van levering op verzoek van de klant

5

35

70

105

Reactivering van levering na opschorting wegens niet-betaling

1

35

70

105

Aanbodherstel na een meterfout

3-4 uur

35

70

105

Communicatie van het resultaat van de verificatie van de meter op verzoek van de klant

15 dagen

35

70

105

De defecte meter vervangen

15 dagen

35

70

105

Communicatie van het resultaat van de verificatie van de spanning op verzoek van de klant

20 dagen

35

70

105

De juiste waarde van de voedingsspanning herstellen

50 dagen

35

70

105

Compensatie en kwaliteit voor gas

compensatie berekening

Hier in plaats enkele van de niveaus specifiek van kwaliteit van diensten distributie en meten voor de levering van gas en gerelateerde vergoedingen (zie resolutie 120/08); we verwijzen alleen naar gebruikers met meters tot klasse G25, een limiet waar huishoudelijke gebruikers meestal vallen:

indicator

Standaard voor G25-klasse meters

citaten voor eenvoudige banen

15 dagen

offertes voor complexe taken

40 dagen

uitvoering van eenvoudige banen

10 dagen

activering van het aanbod

10 dagen

deactivering van levering op verzoek van de klant

5 dagen

reactivering van het aanbod na opschorting van het verzuim

2 werkdagen

reactivering van het aanbod na de suspensie vanwege potentieel gevaar

2 werkdagen

verificatie van de toevoerdruk

10 dagen

stiptheid van afspraken

2 uur

verzameling van de maatregel als de teller toegankelijk is

Naar type klant overeenkomstig artikel 14, paragraaf 14.1, van de TIVG *

technische gegevens beschikbaar stellen

mogelijk met meteraflezing

10 dagen

beschikbaar stellen van andere technische gegevens

15 dagen

(* Volgens art.14, co.14.1 moet het distributiebedrijf minimaal het volgende doen pogingen lezing van de teruggewonnen aardgasmeter:
a) voor herleveringspunten met een jaarlijks verbruik tot 500 Smc / jaar: 1 poging per jaar;
b) voor herleveringspunten met een jaarverbruik van meer dan 500 Smc / jaar en tot 1.500 Smc / jaar: 2 pogingen per jaar;
c) voor herleveringspunten met een jaarverbruik van meer dan 1.500 Smc / jaar en tot 5.000 Smc / jaar: 3 pogingen per jaar jaar;
d) voor herleveringspunten met een jaarverbruik van meer dan 5000 Smc / jaar: een maandelijkse bieding).

Basiscompensatie klasse G6 en klasse G25

indicatoren

G6-compensatie op basis van klasse

Compensatie voor basisklasse G25

citaten voor eenvoudige banen

30

60

offertes voor complexe taken

30

60

uitvoering van eenvoudige banen

30

60

activering van het aanbod

30

60

deactivering van levering op verzoek van de klant

30

60

reactivering van het aanbod na opschorting van het verzuim

30

60

verificatie van de toevoerdruk

30

60

stiptheid van afspraken

30

60

verzameling van de maatregel als de teller toegankelijk is

30

Compensatie en verkoop van energie en gas

In dit geval verwijzen de vrijwaringen naar het niet naleven van standaardniveaus in geval van klachten en aanpassingen van billing.
Ook in dit geval zijn er normen opgesteld specifiek (zie Del.164 / 08) en de bijbehorende vergoedingen, waaronder:

indicatoren

standaard

gemotiveerd antwoord op schriftelijke klachten

40 dagen zon

facturering aanpassen

90 dagen zon

dubbele facturering

20 dagen zon

In al deze gevallen wordt een automatische basiscompensatie van 20 euro voorzien, die oploopt tot 40 als de vertraging meer dan dubbele tijd is, maar binnen de drievoudige tijd van de standaard, en bij 60 indien de vertraging de drievoudige tijd van de norm overschrijdt.

Automatische compensatie en haakjes

In geval van niet-naleving van de kwaliteitsniveaus de betaling van de schadevergoeding is daarom verschuldigd, meestal in de eerste nuttige factuur.
Wanneer het niveau van de wet wordt overschreden, zijn er verschillende beugels:
a) buiten de norm, maar binnen twee keer de standaard,
b) gedurende een dubbele tijd van de standaard, maar binnen maar binnen een drievoudige tijd,
c) gedurende een drievoudige tijd, voor het meten van de vertraging, volgens welke de te betalen schadevergoeding toeneemt:
in het geval a) is de basisvergoeding waard, in het geval b) is deze verdubbeling van de basisvergoeding, in het geval c) is deze driemaal de basisvergoeding waard.Video: The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy