Europees portaal voor energie-efficiëntie

De Europese Commissie heeft een internetsite over energie-efficiëntie in gebouwen gelanceerd.

Europees portaal voor energie-efficiëntie

De bouwsector is verantwoordelijk voor over 40% van het Europese energieverbruikDaarom is het verhogen van het probleem en het bevorderen van energie-efficiëntie bij de bouw en renovatie van gebouwen een belangrijke stap die de Europese Unie moet nemen om de gestelde doelen te bereiken voor het oplossen van het probleem van de klimaatverandering en het ambitieuze doel 20-20. -20.

Windenergie

Na de Richtlijn 2002/91 / EG over de energieprestaties van gebouwen, ook bekend als de PEB-richtlijn, zijn verdere stappen gezet om de toch al ambitieuze doelstelling voor 2020 om het energieverbruik te verminderen, verder te verhogen.
Er is berekend dat het voor deze datum, door effectief te interveniëren in de bouw, mogelijk is om het olieverbruik met 60-80 miljoen ton per jaar te verminderen.
Maar wetgeving is slechts een aspect van de actie die kan worden ondernomen om het energieverbruik te verminderen. Een effectieve campagne is erg belangrijk training en informatie.
Steden zoals Brussel en Rijsel bijvoorbeeld, hebben al lang gemeentelijke bureaus voor informatie opgericht om burgers en bedrijven te stimuleren om te bouwen met technieken en systemen die op besparingen zijn gericht.
Om het probleem van het energieverbruik in de bouw zo veel mogelijk bekend te maken, heeft de Unie daarom op 16 juni een internetportaal gelanceerd, Bouw op, speciaal gewijd aan het onderwerp.

Portal voor energie-efficiëntie

De website biedt tal van praktische adviezen over het onderwerp en illustreert het kader van de huidige regelgeving.
Het presenteert zichzelf als een fundamenteel instrument voor exploitanten, bouwers maar ook sslechte burgers, om up-to-date te blijven over een onderwerp dat op het eerste gezicht ingewikkeld lijkt, maar dat in werkelijkheid dagelijks onder onze aandacht moet worden gebracht.
De portal werkt op een manier interactieve in de relatie met gebruikers, hen uitnodigen om hun inhoud te verrijken met bijdragen en verbeteringen, zoals de presentatie van voorbeelden van praktijken, evenals vragen stellen om om opheldering te vragen.
Het zal ook mogelijk zijn download gratis documenten en handleidingen nuttig over het onderwerp.
De site is dus een effectieve tool voor beheerders, die voortdurend op de hoogte wordt gehouden wetgevende aspecten, voor fabrikanten die op de hoogte zijn van talloze voorbeelden van goede uitvoerende praktijk en voor de burgers, die op het moment van kopen of renoveren van hun huis, zich bewust zijn van de kenmerken die er één moeten zijn efficiënt bouwen.
Het uiteindelijke doel is om hetminder vervuilende en goedkopere energie die er is, degene die niet wordt geconsumeerd.
buildup.eu


arch. Carmen GranataVideo: Wonderware Wednesday Webinar: Energy Management