Uitzetting voor beperkte huur

Aan het einde van de huurovereenkomst heeft de eigenaar twee mogelijkheden: de huurder opdragen het appartement te verlaten of hem uit te zetten als hij dit niet op tijd heeft gedaan.

Uitzetting voor beperkte huur

Huurcontract

Huurcontract

de huurcontract, aldus het Burgerlijk Wetboek (artikel 1571 van het Italiaanse burgerlijk wetboek), is die overeenkomst tussen twee (of meer) partijen waarmee men zich ertoe verbindt de ander te laten genieten van een tegenprestatie in geld.
Het aldus gedefinieerde huurcontract en betrekking hebbend op onroerend goed wordt in principe in twee gevallen uiteengezet:
a) huur voor residentieel gebruik (zie nr. 431/99 en nr. 392/78 in aanvulling op de burgerlijke code);
b) huur voor ander dan residentieel gebruik (bijvoorbeeld commercieel, professioneel, enz., zie artikelnr. 392/78 en burgerlijk wetboek).
de huur voor residentieel gebruik het kan verschillende tijdsduren hebben, afhankelijk van de behoeften van de partijen.
Samengevat kan worden gezegd dat huurovereenkomsten een duur kunnen hebben vier jaar met een verlenging van dezelfde duur, tot een paar maanden voor het geval overgangsbehoeften (minimaal een maand). In ieder geval kan het ook voor minder tijd worden gehuurd, verwijzend naar de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
aan het term van de huurovereenkomst heeft de huurder deverplichting om het eigendom terug te geven wie heeft het aan hem verhuurd.
Het is nuttig om dat te onthouden volgensart. 1591 c.c. de huurder om het ding terug te sturen is verplicht om de verhuurder het afgesproken bedrag te geven tot de teruggave, behalve de verplichting om de grotere schade te vergoeden.

Uitzetting voor beperkte huur

Hoe zeg je: als vertragingen in de terugkeer de schade betalen. Met betrekking tot dit soort verantwoordelijkheid heeft het Hooggerechtshof, toen het geroepen was om te regeren, aangegeven dat het Ć©Ć©n is vorm van contractuele aansprakelijkheid, de verhuurder, in overeenstemming met de bepalingen van art. 1218 van het Burgerlijk Wetboek, moet het bewijs leveren van de schade die voortvloeit uit de late terugkeer; als gevolg daarvan zeggen de hermelijnen, met betrekking tot de zogenaamde grotere schade is de verhuurder moet het bewijs leveren van de schade aan zijn vermogen, bestaande uit het niet kunnen huren van het onroerend goed voor een hogere huurprijs of het verlies van verkoopkansen voor een lagere prijs of in het verlies van andere soortgelijke voordelige situaties (Cass. 26 oktober 2012, n. 18499).
In theorie dus aan het einde van de huurovereenkomst de partijen zouden de contractuele relatie moeten ontmoeten en sluiten zonder zich tot een rechter te hoeven wenden.
Wat een appartementeigenaar kan doen voordat het contract afloopt als het een gevoel heeft dat de huurder problemen zou kunnen veroorzaken bij het terugbrengen van het onroerend goed?
Wat een appartementeigenaar kan doen na het verstrijken van het contract als de verhuurder problemen veroorzaakt met de teruggave van het pand, naast het vragen van schadevergoeding?
In vergelijking met deze specifieke problemen de wet stelt de verhuurder ter beschikking een procedureel instrument dat in staat is om de bevrijding van het gebouw te versnellen; dit is de zogenaamde procedure om de licentie of ontruiming voor de voltooide lease aan te geven.

Licentie beƫindiging en uitzetting voor voltooide lease

Het gaat over twee procedures die worden overwogen en geregeld door het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, in het bijzonder uit de kunst. 657.
In het licht van dit artikel kan de verhuurder vĆ³Ć³r het verstrijken van de overeenkomst een gerechtelijke procedure starten met een daad van kennisgeving en de gelijktijdige dagvaarding (in oordeel) voor de validatie, met inachtneming van de voorwaarden voorgeschreven door het contract, door de wet of door lokale gebruiken.
Hoe zeg je: de gastheer wordt uitgenodigd zich te gedragen volgens de regels en het is gedaan voor een rechter op een zodanige manier dat als hij dat niet deed hij een gerechtelijke titel klaar voor gebruik zou hebben.
de uitwijzingsverzoek voor voltooide leaseaan de andere kant dient het om van de bevoegde rechtbank te verkrijgen - wat betreft de aanduiding van de plaats waar het gehuurde zich bevindt (artikel 661 van het Italiaanse wetboek van burgerlijke rechtsvordering) - een bepaling die voorziet in de gedwongen vrijlating van de vastgoedeenheid die niet door de huurder is achtergelaten voorzien in het contract.
In wezen is dat zo uitzetting voor voltooide lease, in tegenstelling tot de uitzetting als gevolg van achterstallige betalingen, kan alleen ingrijpen aan het einde van het contract.
De suggestie van de afgewerkte lease-overeenkomst is dat wel preventieve waarde en kan alleen worden geactiveerd voor de beƫindiging van het contract.
In beide gevallen, duidelijk, de gerechtelijke procedures zorgen voor de deelname van de huurder die de verzoeken van de andere partij kan betwisten (bijvoorbeeld omdat het contract is verlengd, enz.).
Als de licentie wordt vermeld of kijk uitzetting voor voltooide lease worden verleend zonder dat de dirigent om redenen buiten zijn controle aan het vonnis heeft kunnen deelnemen, kan hij oppositie voeren, hetgeen deze omstandigheid duidelijk aantoont (vgl. art. 668 c.p.c.).Video: