Exclusieve eigenschap en beperkingen van gebruik

We volgen een recente uitspraak van het Supreme Court of Cassation (n

Exclusieve eigenschap en beperkingen van gebruik

Exclusieve eigenschap en beperkingen van gebruik

We nemen een keu uit één recente uitspraak van het Supreme Court of Cassation (nr. 3002 van 10 februari 2010) om het thema van de te verdiepen beperkingen op het gebruik van de exclusieve vastgoedeenheden gelegen in een condominium gebouw.
De vraag is van geweldig nieuws zoals het is, vaak, soms terecht ten onrechte, van uitgedaagd worden, van de beheerder of condominiums, een bepaald gebruik van uw appartement of kamer.

Als dan de geschillen ontstaan ​​na de aankoop een plan of een deel van een plan dat werd gekocht om het gebruik te betwisten, de golvende reliëfs hebben de smaak van de grap.
Wanneer kunnen de beperkingen als geoorloofd worden beschouwd?Als gevolg hiervan wat zijn de documenten die moeten worden geraadpleegd voor een aankoop? om zeker te zijn niet naar klachten of, erger nog, naar rechtszaken te gaan?
Onverminderd specifieke stedenbouwkundige bepalingen die het beoogde gebruik waarvoor het onroerend goed is gelegen of de indeling van de afzonderlijke gebouweenheid verhinderen, de beperkingen van gebruik kunnen alleen worden opgenomen in de koopakte of in een condominiumverordening van contractuele oorsprong.
de condominium regelgeving is het document, verplicht in condominiums met meer dan 10 deelnemers (art. 1138, eerste alinea, c.) bedoeld om het gebruik, genot en beheer van het gewone ding te regelen.
Het is niets anders dan een Aandeelhoudersresolutie.
Als zodanig kan geen invloed hebben op de rechten van individuen met betrekking tot hun vastgoedeenheden.
Als echter, de verordening is van contractuele oorsprong (dat wil zeggen degene die door de fabrikant is voorbereid en door de flats is geaccepteerd op het moment van de bepaling, of degene die op een later tijdstip is voorbereid en ondertekend door alle mede-eigenaars) de situatie verandert.
Als de contractuele regeling dat is getranscribeerd in de openbare vastgoedregistersin het geval van verkopen na de eerste is het niet verplicht om deze bij de notariële akte te voegen.
de transcriptiein feite maakt het ook tegenstelbaar aan derden (dat wil zeggen in het onderhavige geval voor volgende kopers).

Exclusieve eigenschap en beperkingen van gebruik


Als, aan de andere kant, de transcriptie werd niet uitgevoerd, het zal nodig zijn voor de zijne geldigheid ten opzichte van de koper, dat is hetzelfde bijgevoegd of op zijn minst teruggeroepen en aanvaard door de belanghebbende partijen.
Waarom dit allemaal?In soortgelijke regelgevingin feite, afgezien van de bepalingen betreffende de gemeenschappelijke delen, zal het mogelijk zijn om de beperkingen op het gebruik van exclusieve eigenschappen.
De legitimiteit van limieten en verboden ligt in het feit dat alle condominiums, in het kader van haar contractuele autonomie, hebben besloten om bepaalde beperkingen op te leggen.
Het volstaat niet om de beschreven formaliteiten te respecteren om er zeker van te zijn dat de beperkingen inherent legitiem zijn; inderdaad, de beperkingen zelf moeten zodanig worden geformuleerd dat ze duidelijk en nauwkeurig zijn.
Dit is hier vast van overtuigd Hof van Cassatie, die, constant, en ook in de zin n. 3002/10, verklaarde hij dat de beperkingen van de faculteiten die inherent zijn aan het exclusieve eigendom vervat in de condominiumregeling van contractuele aard, moeten op een uitdrukkelijke manier worden geformuleerd of in elk geval ondubbelzinnig om geen enkele onzekerheidsmarge te laten over de inhoud en de reikwijdte van de relatieve bepalingen. (Cass. 20 juli 2009, n. 16832).
Door dit concept te specificeren moet het Hof dit doen specificeer dat de verboden en limieten hierboven kan in de verordening worden geformuleerd door zowel de verboden activiteiten op te sommen (in dit geval om te bepalen of een bepaalde bestemming verboden of beperkt is, volstaat het om te controleren of de bestemming in de lijst is opgenomen) en door te verwijzen naar de vooroordelen dat is de bedoeling om te voorkomen (in dit tweede geval, natuurlijk, voor het bovengenoemde doel, moet worden nagegaan of de betwiste bestemming geschikt is om de te vermijden ongemakken te produceren) (Hof van Cassatie, nr. 1560 van 1995; Nr. 9564 van 1997, Cass., Nr. 11126 van 1994) (Cass. 18 september 2009 n. 20237).
In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat de bepaling van de clausule wettig is het is verboden om vastgoedeenheden te gebruiken voor restaurantactiviteiten.Video: Intermediairdagen 2018-2019: eOverheid - Filetransfer