Kosten voor het opstellen van de duizendste tabellen

Hoe moeten de kosten voor de vergoeding van de technicus die is benoemd voor de herziening van de millesimale tabellen worden toegewezen? Een zin geeft het juiste antwoord.

Kosten voor het opstellen van de duizendste tabellen

Spese

De condominium-assemblage kan keur de millesimale tabellen goed en pas ze aan in overeenstemming met de wettelijke criteria voor de verdeling van de uitgaven, op voorwaarde dat het desbetreffende besluit wordt aangenomen met de positieve stem van de meerderheid van de deelnemers aan de vergadering die ten minste de helft van de maximale waarde van het gebouw vertegenwoordigen.
De conclusie kwam tot deze conclusie Hof van Cassatie met de historische zin n. 18477 gemaakt op 9 augustus 2010 door de United Sections.

Dat gezegd hebbende, is het nuttig om een ​​vraag te beantwoorden die vaak ook in de ons forum.
De vraag is als volgt: hoe de kosten voor de compensatie van de technicus gedeeld moeten worden verantwoordelijk voor het opstellen en / of herzien van de millesimale tabellen?
de uitspraak hierboven vermeld, wat ongetwijfeld de verdienste heeft om de aard en functie van de tabellen duidelijk in te kaderen, levert impliciet het antwoord op correct.
volgens de maximale uitdrukking van de legitimiteit van het gerechtshof de millesimale tabel dient alleen om in precieze rekenkundige termen een reeds bestaande waardeverhouding tussen de rechten van de verschillende condominiums uit te drukken, zonder op enigerlei wijze deze rechten te beïnvloeden (zin 25 januari 1990 nr. 431, 20 januari 1977 nr. 298; Januari 1977 n.1, in die zin dat de schriftelijke vorm voor de vertegenwoordiging van een condominium in de assemblage niet vereist is in het geval waarin het voor de goedkeuring van de millesimale tabellen is, als een dergelijke goedkeuring, als een daad van zuiver evaluatief karakter van de activa aan de beperkte gevolgen van de vernietiging van de lading condominiumuitgaven, evenals de omvang van het recht op participatie in de vorming van de wil van de assemblage van het condominium, het zal waarschijnlijk niet van invloed zijn op de consistentie van echte rechten voor ieder van jullie, cf. gezonden. 28 juni 1979 n. 3634).
Wanneer, dan, keuren de condominiums de lijst goed die de waarde van de plannen of de delen van het plan volgens de criteria bepaalde die door wet worden bepaald zij erkennen alleen de nauwkeurigheid van de berekeningsbewerkingen het aandeel tussen de waarde van het aandeel en dat van het gebouw; kort gezegd, de waardering van de aandelen wordt bepaald op basis van een specifieke wettelijke bepaling.
De goedkeuring van het resultaat van een technische operatie heeft geen invloed op de oplossing of voorafgaande verwijdering van geschillen, discussies of twijfels: de waarde van een ding is wat het is en de beoordeling ervan impliceert geen enkele wilsoperatie, daarom kan de loutere erkenning dat operaties zijn uitgevoerd in overeenstemming met het wetgevingsvoorschrift niet in aanmerking komen voor onderhandelingen.

Spese


Het einde van de condominiums, bij de goedkeuring van de berekening van de aandelen, is niet om de onzekerheid over het deel van de concurrentie in het beheer van het condominium en in de kosten te verwijderen: onzekerheid die niet bestaat omdat de relatie niet kan worden besproken, moet worden bepaald op basis van nauwkeurige bepalingen ; het doel van de flats is alleen om de vertaling in millesimale fracties van een reeds bestaande ratio van waarden te erkennen en om dit doel te bereiken is er geen behoefte aan een winkel waarvan het schema als typische bedoeling de eliminatie van onzekerheid omvat door het vaststellen en verklaren van de situatie pre-existent
. (Cass. SS.UU. 9 augustus 2010 n. 18477).
Samenvattend: de waarden uitgedrukt in de millesimale tabel bestaan ​​sinds de bouw van het gebouw, zodat de technicus niets anders doet dan het een begrijpelijke vorm geven.
In deze context daarom de kosten voor zijn vergoeding moeten worden betaald te verdelen, tenzij anders overeengekomen door alle flatgebouwen (artikel 1123 van het Burgerlijk Wetboek), tussen de mede-eigenaren op basis van de duizendsten van eigenschappen die zullen worden goedgekeurd.
Je zou kunnen vragen: en als de technicus een voorschot vereist?
Hoe die kosten te verdelen als de tabellen nog steeds niet bestaan?
Geen twijfel mogelijk: de beheerder kan een vast tarief vragen (bijvoorbeeld in gelijke delen) e vervolgens alles opnieuw parametreren op basis van de goedgekeurde tabellen.Video: