Onteigening zonder titel

Hoe om jezelf te bevrijden in de beoordeling van schadevergoeding voor degenen die hebben geleden onder een onteigening zonder een titel, een onderwerp dat altijd actueel en complex is.

Onteigening zonder titel

Wat is onteigening

L 'onteigening voor openbaar gebruik het is een handeling waardoor het openbaar bestuur een privé-eigendom van de legitieme houder kan aftrekken, mits betaling van een vergoeding.

Landbouwfonds

onteigening, geheel of gedeeltelijk, wordt gereguleerd door de techniek. 42 van grondwet van de Italiaanse Republiek en uit Geconsolideerde tekst over onteigening. Onteigening wordt vaak verwacht doornoodwerk landbouwgelden, belangrijkste onteigeningsobjecten wanneer ze vallen in gebieden waarvan de stedelijke bestemming varieert van agrarisch tot industrieel.
Als de werken waarvoor de onteigening is uitgevoerd niet zijn uitgevoerd, kan de onteigende de restitutie van het goede met behulp van een recht van eerste weigering in het geval van verkoop, maar in werkelijkheid zijn de dingen niet zo eenvoudig.

Compensatie voor schade

Er zijn veel gevallen in ons land van onterechte onteigeningen, zonder titel en / of het niet voltooien van de werken die hadden moeten volgen op de onteigening. Aan de complexiteit van de zaak is een breed scala aan gevarieerde en soms tegenstrijdige wetgevende en jurisprudentiële referenties toegevoegd.

Artikel 43
van de Geconsolideerde Onteigeningswet is afgekondigd ongrondwettig met de D.P.R. n. 293 van 4 oktober 2010, omdat in het geval van onteigeningen onwettig aangeboden aan het openbaar bestuur een amnestie met het vermogen om ze te legitimeren.
Echter, de paragraaf 6 van de kunst. 43 hierboven genoemd blijft één referentie voor de bepaling van compensatie van de schade bij onwettige onteigeningen.
De wettelijke referentiecriteria voor het bepalen van de schade in geval van niet-gelicentieerde onteigening, kwantificeren dezelfde schade op de volgende manieren:
a) voor zover overeenkomt met waarde van het goed gebruikt voor doeleinden van openbaar nut en, als de bezigheid er één betreft bouwgrond, op basis van de bepalingen van artikel 37, leden 3, 4, 5, 6 en 7.
b) col berekening van standaardinteresten, vanaf de dag waarop het land zonder titel bezet was.
Een dergelijke vertragingsrente wordt beheerst door artikelen 1223, 1224 van de C.C. vanaf de dag dat het land bezet was zonder titel.

belangen


Verschillende arresten van de TAR, in de loop der jaren hebben aangegeven welke criteria moeten worden gehanteerd voor de schadevergoeding: soms is door de rechters een schadevergoeding aangegeven als het som verkregen uit de wettelijke rente, jaarlijks berekend op de marktwaarde van het actief en zijn economische beoordeling.
In andere gevallen is de vergoeding van de schade beoordeeld door de juryleden zoals hierboven en was het toegevoegd vergoeding gelijk aan 1/12 van de marktwaarde van het actief berekend jaar na jaar met monetaire herwaardering en wettelijke belangen.
Men moet niet vergeten dat meer recente zinnen, 2011, de restitutie van het goede.
In elk geval, met verwijzing naar artikel 37 van de geconsolideerde onteigeningswet, is de evaluatie van de activa op het urbanistische karakter van dezelfde activa, bijna altijd van bodem met de mogelijkheid of niet van bouwen.

De cardiale evaluatie van het goede

De kern van de kwestie van de schadevergoeding blijft de evaluatie van de de waarde van het goed, vaak onteigend tientallen jaren eerder dan wanneer het nodig is om de evaluatie uit te voeren, voor de juridische oorzaken tussen onteigenaars en onteigende.

belangen

Ontelbaar en heterogeen zijn de factoren en de moeilijkheden die van invloed kunnen zijn op de bovengenoemde evaluatie, inclusief de wet van vraag en aanbod voor de goederen in kwestie op het moment van onteigening, beïnvloed door specifieke factoren zoals geografische, temporele, politieke in het interessegebied en in de nabije omgeving.
Andere niet-verwaarloosbare elementen hebben betrekking op economische en / of ondernemerspotentieel van de onteigende en net als alle andere factoren zijn ze niet gemakkelijk opnieuw opbouwbaar.
Deze factoren zouden de waardering van het activum aanzienlijk kunnen veranderen in vergelijking met andere referentie historische en / of statistische indices zoals i inflatie-indexen, de indices ISTAT en die van de Real Estate Market Observatory vanLand Agency.

30


In principe kan worden bevestigd dat de zuurwaarde van het goed, dat is bijna altijd een achtergrond van de grond, voor de beoordeling van de schade als gevolg van de onteigening zonder titel, kan worden bepaald als deimpact in termen van kosten op de structuur die op hetzelfde moment van onteigening zonder titel op hetzelfde fonds had kunnen worden gerealiseerd.
Deze incidentie fluctueert rond de 30% van de totale waarde van de structuur dat had op hetzelfde fonds kunnen worden gerealiseerd op het moment van onteigening zonder titel.Video: How to Fix the Housing Crisis | Philosophy Tube ft. Mexie