Het Casa Molise-plan is verlengd tot 31 december 2019

Herstel van de bouwstof, energie- en veiligheidsverbetering, revitalisering van de economie: dit zijn de doelstellingen van het nieuwe Casa Molise-plan.

Het Casa Molise-plan is verlengd tot 31 december 2019

Nieuw plan Casa Molise

molise

De lijst van Italiaanse regio's die maatregelen voor de regulering van bouwinterventies uitbreiden, herdefiniëren of publiceren, wordt uitgebreid: ook in het geval van Molise, wat we gewoonlijk identificeren als de House Plan is bijgewerkt naar de huidige eisen over het onderwerp met de publicatie van de Regionale wet nr. 7 van 14 april 2015, dat is Wijzigende bepalingen van de regionale wet van 11 december 2009, nr. 30, Buitengewone regionale interventie gericht op het opnieuw lanceren van de bouwsector, het bevorderen van groene bouwtechnieken en het gebruik van alternatieve en hernieuwbare energiebronnen, alsmede het ondersteunen van sociale woningen die moeten worden toegewezen voor achtergestelde groepen en schoolgebouwen.
Wat de andere regio's betreft, dit zijn maatregelen die een impuls moeten geven aan de bouwsector en maatregelen moeten bevorderen die gericht zijn op de bouwsector versterking van het erfgoedallemaalgoedkeuring van bioklimatologische materialen en bouwtechnieken, evenals aan veiligstellen van oude gebouwen of gelegen in hydrogeologische risicogebieden.

Uitbreiding gepland door het Casa Molise-plan

uitbreidingen van de molise huisvloer

Met de wijzigingen geïntroduceerd in artikel 2, de mogelijkheid van uitbreiding van de gebouwen die, op 31 december 2014, de ondersteunende structuren hebben voltooid, binnen de limiet van 20% van het volume, in het geval van gebouwen voor residentieel gebruik, en van de 20% van het bestreken gebied, in geval van andere bestemming; deze parameters kunnen worden uitgebreid tot 30% in geval van veranderingen in energieklasse, ten minste toe te schrijven aan klasse C. De energieclassificatie moet duidelijk worden gecertificeerd door een gekwalificeerde technicus.
Er zijn ook andere prijzen: 10% in geval van gebruik van lokale materialen, met het doel om de middelen van de plaats te verbeteren, 10% of 20% in geval van seismische verbetering om de veiligheid van gebouwen te waarborgen.
De uitbreidingen kunnen worden gemaakt in superelevation, contiguïteit of nabijheid, op voorwaarde dat de partij in het bezit is, en niet voor agrarische of niet-identificeerbare doeleinden.

Interventies in het historisch centrum voorzien door het Casa Molise Plan

Ook in het historische centrum zijn geplande interventies: in afwijking van gemeentelijke en regionale planningstools, is het mogelijk om gebouwen voor residentieel gebruik uit te breiden, tot een limiet van 10% van het bestaande volume; het doel is om het bouwwerk te herontwikkelen, het erfgoed te verbeteren en tegelijkertijd de energie-efficiëntie, het gebruik en de leefbaarheid van de ruimtes te verbeteren, onder meer door het verwijderen van architecturale barrières.

Sloop- en wederopbouwacties voorzien door het Casa Molise Plan

sloop van de molise huisvloer

Zoals reeds voorzien in de Regionale wet nr. 30 van 2009, sloopinterventies en daaropvolgende reconstructie van bestaande gebouwen zijn toegestaan: de prijs is van de 35% van het bestaande volume voor woongebouwen en van de 35% van het bestreken gebied voor diegenen voor verschillend gebruik. De reconstructie kan ook in een ander gebied plaatsvinden, op voorwaarde dat het lot in dezelfde homogene zone valt.
Ook in dit geval zijn extra volumetrische uitbreidingen gepland: tot 40% in het geval van interventies die zorgen voor een boomapparatuur voor een deel van niet minder dan 25% van de betrokken partij, of door het creëren van omtrekboomachtige vleugels; tot 50%, als de volgende twee voorwaarden tegelijkertijd worden nageleefd: de algehele energieprestatie van het gebouw is minstens zoveel verbeterd als voldoende is klasse Cen de 60% van het warm water voor huishoudelijk gebruik noodzakelijk beide geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, dat wil zeggen zonnepanelen, geothermische generatoren, biomassageneratoren, warmtepompen aangedreven door hernieuwbare energiebronnen, enz.
In het geval van maatregelen voor energie-verbetering die het gebouw brengen klasse A een is gepland 70% beloning.

Herstel van gebouwen gelegen op risicogebieden

Een wezenlijke noviteit, ingevoerd met artikel 3 bis, houdt verband met de mogelijkheid van slopen en herbouwen op een ander gebied gebouwen gelegen in gebieden met een hoog R3-risico of extreem hoog risico R4, zoals geclassificeerd door het Hydrogeological Plan; l 'verwachte toename is 100% en is onderworpen aan de naleving van de huidige planningsnormen en de afgifte van bouwvergunningen door de gemeente.
Ten slotte blijven de voorwaarden voor interventies op toeristische en sportfaciliteiten ongewijzigd, ter bevordering van de verwijdering van asbest en de installatie van zonne- en fotovoltaïsche systemen, waarvan de technische volumes niet zijn verdeeld.

Procedureprocedure voor toegang tot het Casa Molise-plan

De beschreven interventies zijn ondergeschikt aan de presentatie van één Gecertificeerd rapport van startactiviteiten worden gepresenteerd door 31 december 2017geldigheidsduur van het nieuwe thuisplan, met alle nodige bijlagen voorbereid door een gekwalificeerde technicus; voor het herstel van gebouwen op aardverschuivingsgebiedenzoals hierboven vermeld, toestemming om te bouwen opgesteld op basis van een door de gemeenteraad goedgekeurde conventie.
Volgens de normale procedure, bovendien, betaling van de bouwkosten verminderd echter in verschillende mate afhankelijk van de interventie en de verschillende gemeentelijke voorzieningen.Video: