Het Home Plan van Basilicata is verlengd tot 2019

Ook voor Basilicata werd de verdere uitbreiding van het huisplan tot 31 december 2019 vastgesteld: laten we eens kijken wat de in aanmerking komende interventies zijn en welke bonussen worden toegekend

Het Home Plan van Basilicata is verlengd tot 2019

Basilicata House Plan

Om de strijd aan te gaanOngebreideld gebruik van grond en bevorder de herontwikkeling van ons bouwstof met interventies gericht op het rehabiliteren van bestaande gebouwen, breidt zelfs de regio Basilicata de zogenaamde all-around 2018 uit House Plan, dat wil zeggen, de mogelijkheid om al dan niet op woongebouwen in te grijpen, ondanks enkele van de van kracht zijnde planningsinstrumenten.

Basilicata House Plan


Het eerste huisplan werd ge茂ntroduceerd in Basilicata met de Regionale wet nr. 25 van 7 augustus 2009, dat is

Dringende en buitengewone maatregelen gericht op het revitaliseren van de economie en het upgraden van de bestaande gebouwenvoorraad, gepubliceerd in het offici毛le bulletin nr. 34 van 7 augustus 2009.

Dit is een buitengewone regulerende bepaling van beperkte duur, bedoeld om particulieren aan te moedigen om de bouwsector een impuls te geven en om bestaande activa opnieuw te kwalificeren door in te grijpen met maatregelen die ook bedoeld zijn om energiebesparing, de seismische verbetering, architectonische kwaliteit.
In de loop der jaren is het verstrijken van deze regel herhaaldelijk uitgesteld, tot op de dag van vandaag, wanneer, met de Regionale wet n. 33 van 30 december 2016, Diverse bepalingen en met betrekking tot deadlines en deadlines, in artikel 1 is er een amendement op art. 10 van L.R. 7 augustus 2009, n. 25 en s.m.i.: dit reglement is geldig voor de periode tot 31 december 2018.
Dus, tot 31 december 2018, het is mogelijk om de gebouwen uit te breiden of te slopen en opnieuw te bouwen met inachtneming van de volgende vereisten. Laten we specifiek zien welke ze zijn.

Piano Casa Basilicata: uitbreiding van bestaande gebouwen

Het eerste onderscheid dat moet worden gemaakt, is tussen gebouwen a woonbestemming en niet: in het eerste geval als het is ge茂soleerde eengezinswoningen, met een oppervlak van 200 vierkante meter, is het mogelijk om een 鈥嬧媣ergroting van ongeveer te maken 20% van het bestaande volume.
De huizen multi-familie of semi-vrijstaand ge茂soleerd, met een oppervlakte tot 400 vierkante meter, altijd in de maat van 20%.
Als het gebouw daarentegen een ander gebruik heeft dan het residenti毛le, is het mogelijk om het gebouw maximaal te laten groeien 15% van het bestreken gebied, maar moet een maximale oppervlakte van 250 vierkante meter hebben.

Basilicata House Plan

Basilicata House Plan

Plan huis Basilicata extensie

Plan huis Basilicata extensie

Piano Casa Basilicata belonen

Piano Casa Basilicata belonen

Plan sloophuis Basilicata

Plan sloophuis Basilicata

Basilicata Home Plan-bonus

Basilicata Home Plan-bonus

Piano Casa Basilicata iter

Piano Casa Basilicata iter

Op dit moment spelen andere bonussen een rol, soms zelfs om de goedkeuring van maatregelen aan te moedigen die vanuit het oogpunt verbeteren energiek het gedrag van het gebouw: als energiebesparende maatregelen zijn gepland volgens regionale wet 28/2007, is een extra bonus van het 5%.
Maar wat zijn deze interventies?
Onder deze omvatten we:
- fotovotale systemen;
- zonne-thermische systemen;
- biomassa of biogasinstallaties;
- geothermische planten, etc.
Om de validiteit van deze interventies te bevestigen, met het potentieel om het energieverbruik met ten minste 20% te verminderen, debe毛digde verklaring van een gekwalificeerde technicus en het opstellen van een Energieprestatiecertificaat (EPO).
Als onderdeel van de volumetrische prijs, de herstel van zolders voor residenti毛le doeleinden.

Piano Basilicata: sloop en reconstructie

Wat betreft de interventies van sloop en reconstructie, wordt verwacht a 30% bonus van het bestaande oppervlak van de gebouwen gebouwd na 1942, die tekorten vertonen bij aardbevingen en aardbevingen.
Als u interventies uitvoert die de energieprestaties de bonus gaat omhoog naar 35%, en, tot 40% wanneer de interventies gespecificeerd in art. 11 paragraaf 9 a), c), e), van de LR n. 28/2007.

Plan Basilicata Demolition


De interventies, of het nu gaat om uitbreiding of sloop en reconstructie, moeten voldoen aan de wetgeving inzake minimumafstanden, maar mogen afwijken van de hoogten tot een maximum van 3,10 meter, evenals zorgen voor de aanpassing van de vormen en soorten, en de hun verschillende verdeling binnen het relevante perceel.
Het is heel belangrijk om te weten dat het niet mogelijk is om in te grijpen onrechtmatige gebouwen of:
- gevestigd binnen de historische centra of oude trainingsstoffen, binnen de geconsolideerde stoffen, ge茂mprimeerd in de geldende stadsplanningsinstrumenten;
- gelegen in gebieden die onderhevig zijn aan beperkingen absolute oneetbaarheid;
- gedefinieerd cultureel erfgoed overeenkomstig art. 10 van Wetgevend Decreet nr. 42/2004;
- gevestigd in gebieden verklaard onveranderlijk voor afrekening gebruik;
- vallen binnen gebieden van bestemming park, van hoge naturalistische en landschapsbelangen, en in gebieden met nationale natuurreservaten en regionale integrale reserves;
- gelegen in gebieden a hydrogeologische en hydraulische risico's.
Er zijn echter enige discretionaire bevoegdheden van de kant van de gemeenten: daarom is het raadzaam om naar de one-stop-shop in uw gemeente te gaan voordat u een interventie plant.

Piano Basilicata: herstel van bezittingen

de House Plan het moet niet worden begrepen als een instrument voor de realisatie van interventies die een doel op zich zijn, maar een tijdelijke norm die nieuwe kan geven momentum voor de economie maar vooral om onze steden waardiger en beter in overeenstemming te brengen met de tijd en de hedendaagse behoeften op het gebied van veiligheid en energie.
En het is in dit perspectief dat de Basilicata House Plan het bevordert ook interventies gericht op de realisatie van sociale huisvesting en aan de herontwikkeling van aangetaste gebieden.
In het eerste geval hebben we het over interventies in gemeenten met meer dan 10.000 inwoners, met realisatie en herstel van sociale woningen, met voorstellen die ook door particulieren worden gepresenteerd.
Deze moeten altijd voldoen aan de regels voor aardbevingen en de energie van het gebouw verbeteren.

Piano Casa Basilicata: herontwikkeling van het gebouw


Wat in de plaats daarvan de herontwikkeling van gedegradeerde stoffen betreft, dit zijn interventies die worden gerealiseerd in synergie tussen openbaar en priv茅, gericht op:
- herontwikkeling van de gebouwde omgeving, via de rehabilitatie van het bouwerfgoed en de verandering in gebruik van de gebouwen, zolang deze verenigbaar is of complementair is met de belangrijkste gebruiksbestemmingen van het gebied;
- omscholen de openbare ruimtes, zorgen voor de bescherming, de verbetering en het gebruik van historisch, cultureel, landschaps- en milieuerfgoed;
- herstel en herschool de grote gebouwen o niet meer gebruikte gebouwcomplexen;
- reorganiseer destedelijke planning door het herstel of de aanleg van stedelijke gebieden, groene ruimten en diensten en het aanbieden van de bijbehorende managementmethoden.

Piano Casa Basilicata: procedurele procedure

Om de hierboven beschreven acties te starten, is het van fundamenteel belang contact op te nemen met a gekwalificeerde technicus, wie wordt ge茂nformeerd over de haalbaarheid van de interventie en start de planning en indiening van de nodige documentatie.

Piano Casa Basilicata iter


Zoals gespecificeerd in art. 8 van L.R. 25/2009, de interventies zijn uitvoerbaar of met Gecertificeerd rapport van startactiviteiten of met Bouwvergunning, mogelijk vervangbaar door Rapport van startactiviteiten; de documentatie moet op zijn minst worden bewaard 30 dagen ervoor van het begin van de werken, aan het einde waarvan het werk moet worden getest en vergezeld van Certificering van energieprestaties dat demonstreert de verbetering van het gebouw.
Elke gemeente kan een mogelijke bepalen verlaging van de kosten daarom is het wenselijk om van deze mogelijkheid op de hoogte te worden gesteld.Video: