Voorgevels gevel

De façade van een condominium-gebouw moet worden beschouwd als een deel van alle condominiums en daarom moet iedereen aan de conserveringskosten deelnemen.

Voorgevels gevel

Concept op de gevel van een gebouw

gevel

Wat is het gevel van een gebouw?
In het geval van een condominium-gebouw, aan wie het toebehoort?
Wie betaalt de onderhoudskosten van dit deel van het gebouw?
Hoe kan het zijn gebruikt en van wie?
Dit zijn de belangrijkste vragen die rijzen in de kwestie van gevel van een gebouw in een condominium.
De antwoorden werden verstrekt vóór de inwerkingtreding van de condominium hervorming, en ook na de inwerkingtreding van de wet n. 220/2012, met verdere bevestiging: de kunst. 1117 c.c. momenteel van kracht noemt de gevel tussen de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Dat gezegd hebbende is nog steeds nuttig geef een definitie, omdat de wet zichzelf beperkt tot het vermelden ervan.
In het woordenboek van de Italiaanse taal wordt de gevel van een gebouw als zodanig gedefinieerd belangrijkste externe deel van een gebouw (dwz de voor- of voorkant), zowel met betrekking tot de muurstructuur als met betrekking tot architecturale oplossingen (Dizionario Treccani).
Duidelijk in relatie tot a gebouw in condominium we moeten de gevels, buiten de blootstellingen, alle kanten van het gebouw zelf bekijken.
In de praktijk als in het gewone jargon de gevel de hoofdkant is, op juridisch gebied er is geen verschil tussen de buitenkant en de binnenkant van een gebouw (de zogenaamde interne gevel, omdat het de binnenplaats of achterstevoren overziet, omdat het uitkijkt op een secundaire weg, van het condominium).

Eigenschappen van de gevel

Als hetgebouw is in een condominium, wie is de eigenaar van de gevels?
de gevel van een gebouw - zei dat het Hooggerechtshof toen het werd opgeroepen om commentaar te geven op het onderwerp - is opgenomen in de categorie van hoofdmuren; bijgevolg vormt het een van de essentiële structuren voor het bestaan ​​van het gebouw. Een verder gevolg hiervan is dat in het geval van een flatgebouw, op grond van art. 1117, n. 1, kabeljauw. civ., valt noodzakelijkerwijs tussen de delen voorwerp van gemeenschap tussen de eigenaren van de verschillende delen (Cassatie 30 januari, 1998 nr. 945).
Vóór de inwerkingtreding van de wet n. 220/2012, de kunst. 1117 c.c. hij noemde de façade tussen de gemeenschappelijke delen van het gebouw niet, maar het was (en is) ook bekend dat het een zuiver voorbeeldige lijst van gemeenschappelijke goederen, diensten en faciliteiten bevatte (en bevat) (zie onder de vele Cass. 4 juni 2014 n. 12572).

Voorgevels gevel

Op dit moment werd er in het begin gezegd: deart. 1117 c.c. expliciet citeert de gevel tussen de activa die moeten worden beschouwd in condominium. Hoe zeg je dat: de wet is bijgewerkt op basis van de interpretatie die de jurisprudentie geeft.
Wat is onderdeel van de gevel?
Laten we het beter uitleggen: i balkons Maken ze deel uit van de gevel en moeten daarom als gemeenschappelijk bezit worden beschouwd?
Volgens de jurisprudentieen op het punt dat de hervorming niets zei, maken de vooruitstekende balkons alleen deel uit van de façade, alleen voor het front en voor het onderste deel (zogenaamde subboten), alleen in het geval de elementen decoratief invloed hebben op de decoratie van het gebouw. Om de zinnen goed te lezen, in werkelijkheid, zijn het alleen de decoratieve elementen die als gemeenschappelijke delen moeten worden beschouwd, zelfs niet het structurele deel van de voorkant en de onderkant (cf. Cass. 30 juli 2004 n. 14576).
Dit is niet secundair in relatie tot onderhoudskosten van de gevel.

Uitsplitsing van de kosten voor de gevel

Als de gevel een algemeen goed is, alle condominiums moet deelnemen aan onderhouds- of servicekosten gevelrenovatie.
In die zin is in de bovengenoemde zin van cassatie gezegd dat de façade het blijft ongedifferentieerd voor de dienst van al deze delen, met als gevolg dat de kosten van het onderhoud ervan moeten worden opgelopen door de relatieve eigenaars in verhouding tot de waarde van de respectieve eigendommen (zie in deze zin Cass. Sectie II civ. 298 van 20.1.1977) (Cass. 30 januari 1998 n. 945).
Het nemen van de logische consequenties van de redenering uitgevoerd door de Supreme Court, daarom, als ik decoratieve elementen van de balkons uitsteeksels wijzen op de decoratie van het gebouw, moeten de kosten voor hun instandhouding worden geconfronteerd met alle appartementen op basis van de duizendsten van eigendom. deze tenzij de decoratieve delen van het voorste en onderste gedeelte van de balkons mogen niet als exclusief eigendom worden beschouwd. In dit geval is de instandhouding ervan de verantwoordelijkheid van het individuele condominium, met de verplichting om de decoratie van het gebouw te respecteren, in overeenstemming met de bepalingen van art. 1122 c.c.
Het is duidelijk dat als de decoratie bestaat uit een stopverf, de kosten zullen betrekking hebben op het stucwerk, maar als de versiering wordt geïdentificeerd in de structuur van het voorste of onderste deel, moet al dat deel worden gehandhaafd ten koste van de gemeenschap.

Gebruik van de gevel

Als de gevel is goed condominium, kunnen alle flatgebouwen ze gebruiken volgens art. 1102 c.c. en dus binnen de grenzen van het gelijke recht van de andere flatgebouwen en zonder het beoogde gebruik en de versiering te veranderen.
Het aanbrengen van. Is meestal toegestaan, tenzij anders aangegeven in de verordening platen, tekenen en conditioners, evenals schoorsteenkanalen ten dienste van individuele fabrieken (zie GdP Grosseto 19 augustus 2011 nr. 1038 e Trib Bari 16 juni 2014).
Het condominium kan natuurlijk ook beslissen wat het het meest nuttig acht met betrekking tot de façade, zolang het niet verboden innovaties als gevaarlijk of alteratief voor het decorum van het gebouw (artikel 1120 c.c.).Video: Oude gevels in de binnenstad van Amsterdam