Eerste uitvoeringsdecreet wetgevend decreet 192/05

Gisteren gepubliceerd in de Staatscourant het eerste uitvoeringsdecreet van de d. Decreet 192/05: nieuws voor huisverwarmingssystemen.

Eerste uitvoeringsdecreet wetgevend decreet 192/05

de Wetsdecreet 192/05 op energiebesparing, in het accepteren van de Europese richtlijn 2002/91 voor de volledige toepassing ervan voorzag het dat de regering drie uitvoeringsbesluiten uitvaardigde.
Na meer dan drie jaar nietig te verklaren wetgeving, is het eerste van deze decreten, goedgekeurd in de ministerraad van afgelopen 6 maart, eindelijk gepubliceerd in het staatsblad van 11 juni.

Wetsdecreet 192/05

de Dpr n. 59 van 2 april 2009, gepubliceerd gisteren, bevat de reglement die de berekeningsmethodologieën en minimumvereisten voor de energieprestaties van gebouwen en verwarmingssystemen definieert.
De verordening is met name gericht op de regio's die nog geen wetgeving hebben opgesteld over aangelegenheden energiecertificering, terwijl in het bijzijn van regionale wetgeving deze prevaleert boven de nationale.
Vanuit praktisch oogpunt is het belangrijkste nieuws voor de burger het feit dat voor gebouwen met een aantal wooneenheden boven de 4, in geval van installatie van een nieuw thermisch systeem of vervanging van de bestaande, het nodig zal zijn voorkeur geven aan een type gecentraliseerd systeem in plaats van autonoom.
Dit komt omdat een verwarmingssysteem met slechts één ketel vervuild raakt en minder verbruikt dan veel kleine systemen met individuele boilers. Een keuze die in strijd is met deze indicatie moet worden gerechtvaardigd door een specifieke en gedetailleerde technisch rapport.
Dit is een omgekeerde stap in vergelijking met de trend van de afgelopen jaren om te evolueren naar autonome verwarming, om te vermijden dat we ons moeten onderwerpen aan strikte planningen die zijn vastgelegd in de condominiumverordeningen en rekeningen moeten betalen op basis van duizendsten, in plaats van op basis van het werkelijke verbruik.
In feite staat de huidige technologie dit toe rekening houdend met consumptie, zelfs in het geval van centrale verwarming, afhankelijk van de individuele wooneenheden of zelfs op basis van individuele radiatoren.

Dezelfde bepaling bepaalt dat, in het geval van een nieuwe installatie, deze is voorzien van systemen voor de individuele boekhouding en voor de thermoregulatie van elk appartement.

Wetsdecreet 192/05

Het uitvoeringsbesluit voorziet ook in nieuwe aanwijzingen met betrekking tot de minimale periodiciteit in acht te nemen voor de onderhoud en ik controls van de installaties.
De nieuwe voorwaarden die moeten worden gerespecteerd voor de controles zal het volgende zijn:
- 1 jaar voor installaties die worden gevoed met vloeibare of vaste brandstoffen en installaties met een vermogen van 35 kW of meer;
- 2 jaar voor systemen van minder dan 35 kW (de boilers in huizen) met een levensduur van meer dan 8 jaar en voor openruimtesystemen die in bewoonde gebieden zijn geïnstalleerd;
- 4 jaar, voor systemen van minder dan 35 kW met minder dan 8 jaar anciënniteit.
Bedenk dat vanaf 1 juli de verplichting tot levering van kracht zal worden certificaat van energiecertificering ook de enkele vastgoedeenheden van minder dan 1000 vierkante meter, gehuurd of verkocht.
Dit is geldig voor de Gewesten die al energiecertificering hebben gereguleerd en die specifiek zijn vastgesteld certificerende registers.
Voor de andere regio's, in afwachting van de Nationale richtlijnen, het energiecertificatiecertificaat zal worden vervangen doorcertificaat van energiekwalificatie, opgesteld door de directeur van de werken en aan het eind van de werken gepresenteerd aan de gemeente.Video: