Het thuisplan van Calabrië is verlengd tot 31 december 2019

Nieuwe deadline voor het indienen van aanvragen voor het Calabria Home Plan: samen met wat nieuws, de wet. 46/2019 verschuift de deadline naar 31 december 2019.

Het thuisplan van Calabrië is verlengd tot 31 december 2019

Uitbreiding van het Calabria House Plan

Ook de Calabrië regio verlengt de termijn voor het indienen van aanvragen tot uitbreiding of sloop en wederopbouw, tot 31 december 2018.
De extensie bevindt zich in de Regionale wet n. 46 van 27 december 2016 genoemd Wijzigingen van de regionale wet van 11 augustus 2010 n. 21 Buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de bouwactiviteit ter verbetering van de kwaliteit van het patrimonium van woongebouwen.
Samen met deze verlenging van de voorwaarden bevat de wet ook enkele wijzigingen die we hieronder zullen opsommen.

Calabrië huisplan 2018


Laten we eens kijken wat de inhoud is die ongewijzigd blijft, het nieuws en de wijzigingen die deze wet introduceert.


Inhoud van het Calabrië-thuisplan: uitbreiding

Artikel 1 van de L.R. 46/2016 worden onmiddellijk de amendementen op de L.R. 21/2010, die door de jaren heen andere toevoegingen en wijzigingen heeft ondergaan: de gebouwen a woonbestemming, met een volume van niet meer dan 1000 kubieke meter, kan worden uitgebreid tot de omvang van 15% en niet meer dan 20%, zoals eerder is toegegeven, tot een maximum van 200 kubieke meter van volume en van 70 vierkante meter bruto oppervlak per eenheid.
Naast de uitbreiding, ook de variaties in het aantal onroerend goed eenheden en ik veranderingen in bedoeld gebruik onder de residentiële, toeristische accommodatie en directionele categorieën, via de kwalificatiecertificaten volgens D.P.R. 380/2001.
Zelfs voor gebouwen met meerdere gezinnen is uitbreiding toegestaan, op voorwaarde dat het de architecturale kenmerken van het gebouw respecteert.

Calabria House Plan

Calabria House Plan

Uitbreidingsplan huis Calabrië

Uitbreidingsplan huis Calabrië

Piano Casa Calabria bonusuitbreiding

Piano Casa Calabria bonusuitbreiding

Calabria House sloopplan

Calabria House sloopplan

House Plan Calabria sloopbonus

House Plan Calabria sloopbonus

Calabrië thuisplan

Calabrië thuisplan

Wat de gebouwen betreft niet-residentiële bestemming, de uitbreiding is toegestaan ​​in de mate van 15%, tot een maximum van 200 vierkante meter van het netto oppervlak.
In paragraaf 1, letter b) worden vervolgens de individuele gevallen vermeld waarvoor wijzigingen of verdere beloningen zijn voorzien.
De gebouwen die kunnen worden uitgebreid zijn: gebouwen en hun aanhorigheden in fysieke contiguïteit (nabijheid, therapietrouw of ophogen) met het gebouw in kwestie, gebouwen gelegen in verstedelijkte gebieden, gebouwen gelegen in buitenruimtes op de gebieden die zijn aangegeven, in formele akten, bij hydraulisch gevaar en hoge aardverschuiving of erg hoog en risico op erosie hoge kustlijn.
Voor de constructie van de interventies moeten bouwtechnieken worden gebruikt die dat garanderen energie-milieuprestaties in lijn met de Richtlijn 2002/91 / EG en de Presidentieel decreet 59/2009en met respect voor de regels voor het verwijderen van architecturale barrières, voor de planten en voor de constructie van gebouwen in het seismische gebied.
De uitbreiding moet in een stilistische en architectonische samenhang met de reeds bestaande structuur zijn en niet worden geconfigureerd als een later toegevoegd lichaam.

Huisplan seismische aanpassing


Als het gebouw wordt beïnvloed door seismische aanpassing in zijn geheel, een voorbode van de 15%, voor een totaal dus van één 30% bonus.
Aan de andere kant, als maatregelen worden genomen om de ecologische duurzaamheid van gebouwen te bevorderen, zal een extra beloning worden gegeven voor de 10%, gebaseerd op het niveau van ecologische duurzaamheid bereikt volgens het ITACA Calabria Protocol en waarvan de concessieprocedures zullen worden gedefinieerd in de verordening krachtens de regionale wet van 4 november 2011, n. 41 (regels voor duurzaam leven).
De limiet van het toegestane oppervlak blijft onvermijdelijk.

Inhoud van het Calabrië-thuisplan: sloop en reconstructie

Voor werken van sloop en reconstructie de volumetrische prijs daalt van 35% naar 30%; interventies worden toegestaan woongebouwen en nietop hun kant huishoudelijke apparaten ook naar gemengde bestemming, op voorwaarde dat het percentage van het oorspronkelijke bedoelde gebruik niet wordt gewijzigd.
Dit type interventie vereist het gebruik van constructietechnieken die energie-milieuprestaties garanderen, in overeenstemming met de parameters vastgesteld door de huidige wetgeving, en in het bijzonder in overeenstemming met Richtlijn 2002/91 / EG, Wetgevingsdecreet 311/2006 en aan het presidentiële decreet 59/2009.
Het gebouw moet er echter één bereiken energie classificatie niet minder dan B.
Van alle voorschriften waaraan moet worden voldaan, naast de vermindering van de architecturale barrières, de realisatie van de verstedelijking werkt, er is ook de aanplant van boom- en plantessenties in een mate gerelateerd aan het gerealiseerde oppervlak.
Met het oog op het opbouwen van wendbaarheid, de duurzaamheidscertificering van gebouwen.

Calabria Home duurzaamheidsplan


Zoals in het geval van uitbreidingen, zal een bonus van 10% worden toegekend, waardoor een bonus van 40%, als het behalen van een certificaat is gecertificeerd hoge standaard van ecologische duurzaamheid.
de LR 46/2016 implementeert ten slotte een informatiesysteem met de naam Bestand maken, om de gebouwtransformatie-interventies op het grondgebied en de staat van de gebouwen vast te leggen. De kenmerken worden eind juni 2017 bepaald.

Bureaucratische procedure voor toegang tot het Calabrië-thuisplan

Voor de presentatie van de praktijk in de gemeente is het noodzakelijk om gebruik te maken van een gekwalificeerde ontwerper, dwz architect, ingenieur, landmeter, die de correspondentie van het project moet verwijzen en verzekeren aan de huidige wetgeving en aan een mogelijke implementatiebesluit van het huisplan van de gemeente waar het pand zich bevindt om te worden vergroot of gesloopt en opnieuw opgebouwd.
Je moet er een indienen Gecertificeerd rapport van startactiviteiten, behalve voor uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen en appartementen met meerdere gezinnen.
De deadline voor de presentatie van de oefeningen, zoals hierboven vermeld, is de 31 december 2018.

Huis bouwplan


Aan het einde van de werken zal de directeur voor werken een mededeling van het einde van de werken presenteren, waarin hij de conformiteit bevestigt van de uitgevoerde interventie aan het gepresenteerde project, de regels vastgelegd in het huisplan en het gebruik van de voorgeschreven bouwtechnieken.
Als dat zo is eerste thuis of van conventioned gebouw, de faculteit om toe te staan ​​wordt erkend door de Gemeenten reductie tot het maximum van 30% de verschuldigde bijdrage voor de kosten van primaire en secundaire urbanisatie; als daarom aan de vereisten wordt voldaan, is het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat deze mogelijkheid bestaat.
Er wordt op gewezen dat het Calabrië-thuisplan een verdere uitbreiding heeft gekregen, zoals in sommige Italiaanse regio's het geval was, om een stedelijke regeneratie van onze bouwstof en één verbetering vanuit het oogpunt seismisch en energiek van gebouwen.
De extra prijzen voor dit soort interventies zijn juist juist gericht op het verminderen van risico's bij aardbevingen en energiebesparingen, evenals het verminderen van atmosferische emissies.Video: