Europese bril en Europese normen

De glasindustrie in Europa is onderworpen aan de geharmoniseerde Europese normen (hEN) van het CEN (Europees Comité voor Normalisatie) en de TC (Technisch Comité).

Europese bril en Europese normen

de CEN (Europees Comité voor Normalisatie) en de TC (technisch comité), hebben geproduceerd, in deze jaren, de geharmoniseerde Europese normen (hEN) in de glassector, specifiek voor de

Vensterglazen

toepassingen in de bouwsector.
Het materiaal ter attentie van deze regels is de glas, in al zijn soorten en variaties van de productie, een product dat dagelijks wordt gebruikt om de openingen van de omgevingen waarin we leven te sluiten: huizen, kantoren, bedrijven en werkruimten in het algemeen.
Er zijn talloze soorten glas met veel verschillende kenmerken, van het eenvoudigste glas tot het vlakke glas, tot het geprofileerde glas, tot het bewerkte glas.
Alle soorten glas zijn van nature gebonden aan de transmissiekarakteristieken opgelegd door de wetten en regels over het bevatten van energieverbruik voor gebouwen.

Overbrenging en normenbril

De lichtdoorlatendheid van de glazen, of ze nu enkel, dubbel of driedubbel zijn, heeft grote invloed op de totale doorlating van de frames die deze bevatten en bijgevolg op de kenmerken van de energie-isolatie van de gebouwen.
Dientengevolge de comfort van gebouwen en de bijbehorende kosten voor winterverwarming en zomerconditionering worden duidelijk beïnvloed door glas.
De normen met betrekking tot glas en de eigenschappen ervan kunnen worden ingedeeld in basisnormen en geharmoniseerde normen.
De basisregels kunnen op hun beurt worden onderverdeeld in basisproductnormen en basisfuncties.
De basisproductnormen zijn gerelateerd aan definities en naar generieke functies van het product, terwijl de basisspecificaties zijn gerelateerd aan waarden algemeen geaccepteerd voor de kenmerken van het product zelf, de berekeningsmethoden die worden gebruikt voor hun evaluatie en de methoden voor het testen van de prestaties van producten.
Deze regels gepubliceerd door de CEN (Europees Comité voor Normalisatie), vervang alle nationale regels met betrekking tot het product.

Glazen vliesgevel

De geharmoniseerde Europese normen (hEN) zijn verplichte normen voor alle Europese producten inclusief op de markt gebracht glaswerk en in het algemeen moeten de landen van de Europese Unie zich aanpassen aan deze geharmoniseerde normen binnen een door hetzelfde CEN gedefinieerde periode, wanneer zij variaties ondergaan. De geharmoniseerde Europese normen (hEN), betreffende glas, reguleren de conformiteitsbeoordeling.
Belangrijk vanuit het oogpunt van Europese regelgeving is ook het Bouwproductenrichtlijn met betrekking tot de CE-markering van dezelfde producten, het nummer 89/106 EG, dat specifiek verwijst naar glasproducten voor gebouwen en bouw.
Meer dan de technische, aspecten van deze laatste richtlijn richten zich opeliminatie van technische handelsbelemmeringen, de mogelijkheid om zoveel mogelijk fabrikanten toegang tot de markt te verlenen, de mogelijkheid om een ​​maximale markttransparantie te waarborgen en, in het algemeen, het scheppen van de voorwaarden voor een Europees systeem van regels die van toepassing zijn op de bouwsector.
Vanuit technisch oogpunt zijn de aspecten van het glasproduct die nauw verwant zijn aan de zojuist beschreven aspecten: de mechanische weerstand en de stabiliteit, de beveiliging aangeboden in geval van brand, de veiligheid van de installatie, de kenmerken van thermische isolatie voor het verminderen van het energieverbruik van gebouwen en de kenmerken van geluidsisolatie.

CE-markering

Voor een bril is de aanwezigheid van de CE-markering betekent dat het product voldoet aan de overeenkomstige geharmoniseerde productnorm en aan alle bepalingen van de Europese richtlijnen.
Het glas voldoet aan de Europese specificaties en is voorgelegd aan de betreffende evaluatie- en conformiteitsprocedures, waarvoor het geschikt is voor het beoogde gebruik.
De aanwezigheid van het merk geeft aan dat glas vrij de grenzen binnen de Europese Unie kan overschrijden.

Waarde van de CE-markering

Ook de producten geïmporteerd uit niet-EU-landen moet het merkteken hebben dat de naleving van de Europese normen certificeert.
Het is gespecificeerd dat de CE-markering het is geen handelsmerk van oorsprong of kwaliteit, het is niet gekoppeld aan andere aspecten dan de essentiële eisen die het voorschrijft, dat wil zeggen onafhankelijk van de algemene en variabele eigenschappen van het product zoals de kleur van de bril, het uiterlijk, etc.
Verder de CE-markering vormt geen licentie om het product te gebruiken in alle werken die in alle lidstaten worden ondernomen.Video: Spanning op de NAVO-top, heeft Trump gelijk, moet Europa dokken? - RTL NIEUWS