Hoe kan de zolder worden gebruikt?

De zolder, indien eigendom van condominium, kan door elk condominium worden gebruikt als u wilt, op voorwaarde dat dit de gelijke rechten van zijn buren niet schaadt.

Hoe kan de zolder worden gebruikt?

vliering

Ik woon op de bovenste verdieping van een gebouw en in de koopakte staat niet wie de zolder is: hoe kan ik het gebruiken?

vliering

De vraagin gevallen zoals de zojuist beschreven, komt het zeer vaak voor omdat het niet ongewoon is voor flatgebouwen, die altijd op zoek zijn naar nieuwe ruimtes, om te besluiten dat deel van het gebouw intensiever te gebruiken.
Wat betreft de vliering, de hervorming van het condominium, waarin dit deel van het gebouw tussen de gemeenschappelijke ruimtes is opgenomen, heeft op geen enkele manier de eerder bestaande problemen opgelost; laten we eens kijken waarom.
Wanneer er geschillen waren over het gebruik van de vliering het was niet ongewoon om vonnissen tegen te komen waarin werd gesteld dat - in overeenstemming met de bepalingen vanart. 1102 c.c. gedicteerd in termen van gebruik van gemeenschappelijke dingen - het condominium kan de zolder intenser gebruiken, maar kan het niet aantrekken in zijn exclusieve beschikbaarheid.

Het eigendom van de zolder

de eerste vraag moet worden opgelost in geval van geschillen is dat het eigendom van de zolder.

Condominium zolder

Vóór de inwerkingtreding van de wet n. 220/2012, bevestigde de Cassatie dat constant het behoren tot de zolder van een gebouw moet worden bepaald op basis van de titel, in afwezigheid of in de stilte waarvan, niet opgenomen in de gemeenschappelijke delen van het gebouw die essentieel zijn voor zijn bestaan ​​of noodzakelijk voor algemeen gebruik, het vermoeden van communie ex art. 1117 c.c. het is alleen van toepassing als de ruimte, vanwege zijn structurele en functionele kenmerken, objectief bestemd is voor algemeen gebruik of voor de uitoefening van een dienst van gedeeld belang (Cass. ord. 23 juli 2012, n. 12840).
de nieuwe kunst. 1117 c.c. specificeert dat de zolder die bedoeld is voor structurele en functionele kenmerken voor gemeenschappelijk gebruik als een gemeenschappelijk onderdeel moet worden beschouwd; niets anders dan wat in de jurisprudentie wordt vermeld.
goed eenmaal vastgesteld dat dit deel van het gebouw condominium is, elke mede-eigenaar kan het binnen bepaalde limieten gebruiken.
Wat? Er werd al eerder vermeld dat deze limieten die zijn aangegeven metart. 1102 c.c.
Dus bijvoorbeeld in één zin van de cassatie in december 2012 lezen we dat overeenkomstig art. 1102 c.c. het gebruik van het gewone ding door het individuele condominium is legitiem, met bijzondere en verschillende modaliteiten in vergelijking met de normale bestemming, op voorwaarde dat het de gelijktijdige huidige en potentiële gebruiken van de andere condominiums respecteert, en het meest intense gebruik van het ding, op voorwaarde dat: de evenwichtsrelatie tussen alle mede-eigenaars is niet gewijzigd, omdat ze dit moet doen met betrekking tot het potentiële gebruik in relatie tot de rechten van elk (Cassatie 12-3-2007 nr. 5753); in dit verband is het in elk geval verboden om het gemeenschappelijke appartement of een deel ervan in de baan van zijn exclusieve beschikbaarheid aan te trekken en het op deze manier te verwijderen om te kunnen genieten van de andere condominiums (Cassette 28-4-2004 n. 8119) (Cass. 19 december 2012, n. 23448).
In deze algemene context heeft het Hof, met verwijzing naar de zaak die onder haar aandacht is gebracht, gepreciseerd dat de beperkingen gesteld door de bovengenoemde norm voor het gebruik van de gemeenschappelijke zaak door het individuele condominium zijn geschonden, aangezien de veranderingen gemaakt door (...) het deel van de gemeenschappelijke zolder boven zijn eigen appartement met zijn scheiding van het resterende deel ervan hebben bepaald het absolute beletsel van elk gebruik van dit onderdeel voor andere flatgebouwen (Cass. 19 december 2012, n. 23448).
Om de vraag te beantwoorden die we aan het begin hebben gestelddaarom is het mogelijk om het volgende te vermelden: elk condominium kan de condominiumzolder gebruiken op de manier die het meest geschikt acht, op voorwaarde dat dit niet resulteert in een verwonding van het gelijke recht van zijn buren. De aantrekkingskracht van de zolder (of een deel ervan) in de exclusieve beschikbaarheid van een enkel appartementencomplex is zeker schadelijk voor deze rechten.
Voorbij de theoretische aspecten van algemeen karakter is altijd goed alvorens te besluiten om enig gebruik van de zolder in gebruik te nemen, lees zorgvuldig de condominiumverordening en geef communicatie aan de beheerder.
de verordeningIn feite zou het regels kunnen bevatten betreffende het gebruik van algemene dingen en als de zolder als zodanig moet worden beschouwd, zou het gebruik door individuen kunnen worden geregeld door het condominiumstatuut.
In ieder geval, eindelijk, demontagein feite zou het een ad-hocverordening kunnen vaststellen op verzoek van het enige condominium; eventuele ongerechtvaardigde beperkingen voor het gebruik ervan ze kunnen worden aangevochten met een aantrekkingskracht van de resolutie van de vergadering die hen plaatst.

Herstel de zolders

Herstel de zolders

Om de exploitatie van bestaande landbronnen te verminderen en tegelijkertijd te reageren op het verzoek om nieuwe woningen te creëren, hebben we in Italië de neiging om herstel van de bestaande gebouwenvoorraadin plaats van nieuwe gebouwen te bouwen.
Veel regio's zijn in deze richting gegaan en hebben verordeningen uitgegeven die zijn gericht aan de woningrenovatie van bestaande zolders, waardoor de mogelijkheid wordt geboden om de zolders om te vormen tot appartementen voor herenhuizen of om het appartement op de bovenste verdieping op zolder te vergroten.
VELUX stelt tal van voor oplossingen voor de zolder:
dakramen, luiken, gordijnen en elektrische accessoires.
Voor meer informatie: velux.itVideo: Zolderkasten