Wat te doen als het schoonmaakbedrijf slecht werkt?

En? veel voor een beheerder om de klachten van flatgebouwen te horen.? nog gebruikelijker dan

Wat te doen als het schoonmaakbedrijf slecht werkt?

Impresa

Het is normaal dat een beheerder ze hoort klacht van de condominiums.
Het is nog gebruikelijker dat wanneer zij niet klagen over zijn werk, de pijlen gericht zijn tegen de bedrijven die zijn belast met de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen.
Wij Italianen, we weten het, wij zijn één hygiënisten en we blijven lopen in een schoon atrium, we missen het aanbieden van condominiumschaatsen, om een ​​glanzende en geurige lift te betreden en om de auto te parkeren op plaatsen waar Ik mis een douche die zo glimmend is. Ironie uit elkaar het is niet ongebruikelijk dat het aannemersbedrijf zijn plicht niet naar behoren vervult.

Wat te doen in deze gevallen?
Laten we het verhaal eens bekijken oogpunt van de beheerder en die van de flatgebouwen.
Laten we beginnen met het laatste: ze hebben gekozen, in vergadering, het bedrijf en daarom is het aan hen, tenzij anders aangegeven door de resolutie, die de bevoegdheid kan verlenen aan de beheerder, de faculteit om het in te trekken. De meerderheden ze zijn hetzelfde als voor de toewijzing van de service, dat wil zeggen dat de resolutie moet bevatten:
a) tijdens het eerste gesprek, een aantal (gunstige) stemmen die de meerderheid van de aanwezigen vertegenwoordigen en minstens de helft van de waarde van het gebouw;
b) in tweede gesprek, een aantal stemmen (gunstig) dat de derde van de deelnemers in het condominium vertegenwoordigt en ten minste een derde van de waarde van het gebouw. Kortom, flatgebouwen hebben in principe het recht om te beslissen voortvloeiend uit de contractuele relatie.
In de tussentijd echter de beheerder kan handelen om te voorkomen dat de schendingen van het bedrijf, naast het veroorzaken van een storing in de schoonmaak van het pand, ook economische schade aan het bedrijf kunnen veroorzaken. de schade wordt vertegenwoordigd door de betaling van de som geld voor de verschuldigde dienst maar niet uitgevoerd.
Wat te doen, dan?

Impresa

de contract voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke delen van het gebouw moet worden beschouwd als een contract met bijbehorende diensten:
het bedrijf voert de schoonmaak uit en ontvangt in feite het contante bedrag voor de uitgevoerde werkzaamheden.
In geval van wanbetaling, de beheerder kan daarom de uitvoering weigeren, dat wil zeggen niet om de gevraagde bedragen te betalen. De normatieve referentie wordt weergegeven door de eerste alinea van de techniek. 1460 c.c. in gedachte waarvan: in contracten met overeenkomstige diensten kan elk van de contractanten weigeren om aan zijn verplichting te voldoen, als de ander niet voldoet aan zijn eigen verplichtingen of deze niet aanbiedt, tenzij door de partijen verschillende voorwaarden voor de uitvoering zijn vastgesteld of voortvloeien uit de aard van het contract. contract.
Om het in een notendop te zetten:
als een bedrijf voor een maand schoonmaken recht heeft op X euro maar die maand nog nooit in het condominium is gepresenteerd, kan de beheerder weigeren dat bedrag te betalen.
Altijd beter om dit gedrag met één te begeleiden aanbevolen a.r. dat de redenen en, indien mogelijk en noodzakelijk, de uitvoering op straffe van beëindiging van het contract sluiten.Video: Verstopt wc.... zo los je dat op !