Hoe je een herstructurering bureaucratisch aanpakt

Enkele van de meest opvallende stappen om te beginnen met verbouwingen of buitengewoon onderhoud van uw huis, het invullen ervan in overeenstemming met de regels.

Hoe je een herstructurering bureaucratisch aanpakt

Renoveren naar huis

Het is nu wijdverbreid dat, op het gebied van onroerend goed en bouw, de neiging heerst om bestaande artefacten te herstructureren in plaats van nieuwe te bouwen.
Degenen die een appartement of een afgezonderd huis hebben, misschien eigendom van de familie, geven er de voorkeur aan om te beginnen met renovaties om een 鈥嬧媋fgewerkt product van hun eigen smaak te cre毛ren.
Maar wat moet je doen om er een te starten reorganisatie?

ristrutturare casa

Voordat ik de verschillende opstart- en verwerkingsfasen analyseer, zou ik dat willen specificeren met de termijn herstructurering vaak worden alle taken waarbij het huis wordt gerestyled onjuist aangegeven.
Dit is niet het geval, omdat er verschillende nomenclaturen zijn om verschillende interventies aan te geven en die vari毛ren volgens de consistentie van de interventies zichzelf.
Ook om deze reden is het noodzakelijk contact op te nemen met a technisch die de taak heeft om duidelijk het type uit te voeren werk te identificeren en vervolgens het habilitation titels nodig.

Buitengewoon onderhoud en herstructurering

Als het gaat om restyling van je huis, betreffen de meest voorkomende interventies de verplaatsing van partities of openingen, evenals de vervanging van oude systemen.
Voor dit soort werken is het mogelijk om toevlucht te nemen tot buitengewoon onderhoud of renovatie.
Artikel. 3 van de Geconsolideerde bouwwet D.P.R. 380/2001, een zeer nuttige tekst ook voor niet-professionals in de sector omdat het alle bouwvoorschriften bevat, precies de bouwinterventies in kwestie definieert.

lavori di ristrutturazione in casa

naar buitengewoon onderhoud ze zijn bedoeld de werken en aanpassingen die nodig zijn om zelfs structurele delen van gebouwen te renoveren en te vervangen, evenals om sanitaire en technologische diensten te realiseren en te integreren, op voorwaarde dat ze de volumes en oppervlakken van individuele gebouweenheden niet veranderen en niet leiden tot veranderingen in gebruiksbestemmingen; met de term renovatie van gebouwen we geven de interventies gericht op het transformeren van bouworganismen door een systematisch geheel van werken dat kan leiden tot een bouworganisme dat geheel of gedeeltelijk verschilt van het vorige.
Deze interventies omvatten het herstel of de vervanging van sommige bouwelementen, de eliminatie, wijziging en invoeging van nieuwe elementen en systemen. Als onderdeel van de renovatie van het gebouw zijn ook de interventies inbegrepen die bestaan 鈥嬧媢it de sloop en de reconstructie met hetzelfde volume en dezelfde vorm als de bestaande, alleen onderworpen aan de innovaties die nodig zijn voor de aanpassing aan anti-seismische voorschriften.

Hoe om te gaan met een herstructurering

Het starten van een restyling van het eigen huis is geen eenvoudige operatie in een land waar het bureaucratie heeft een belangrijke impact: het is noodzakelijk om te vertrouwen op een vertrouwde technicus, architect, inspecteur of ingenieur, die de praktijk volgt en zorgt voor de naleving van de regels en de afwezigheid van problemen die kunnen worden bestraft.

Documenten die moeten worden ingediend voor herstructurering

documenti allo sportello unico per ristrutturazione

Om te beginnen met werken, laten we zeggen dat de eigenaar van het te restaureren eigendom een 鈥嬧媡echnicus of meer dan 茅茅n delegeert aan het ontwerp, de richting van de werken en dus aan de relatie met het bedrijf, en aan het opstellen van de praktijken die aan de gemeente moeten worden voorgelegd voor de afgifte van de kwalificaties, indien nodig.
In het geval van buitengewoon onderhoud moet er in feite een eenvoudige worden gepresenteerd Communicatie van startactiviteiten CIA of, voor grotere werken, zoals structurele interventies, 茅茅n Gecertificeerd rapport van startactiviteiten SCIA.
Deze praktijken moeten informatie bevatten over de eigenaar, de verantwoordelijke technicus en het bedrijf dat het werk uitvoert, evenals de E茅n document met betrekking tot de regelmaat van de bedrijfsbijdrage Dure, het technisch rapport, de ontwerptekeningen ondertekend door de verantwoordelijke technicus.
Het zal ook aanwezig zijn, indien vereist door de gemeente, een afvalvorm, geschreven door het bedrijf of de technicus, die de hoeveelheid en het type geproduceerd afval certificeert, evenals de vermelding van de plaats waar het zal worden verleend en van het bedrijf dat de verwijdering zal moeten afhandelen.
De klassieker is iets uitgebreider Rapport van startactiviteiten DIA wat de meest impactvolle gebouwinterventies betreft.
In ieder geval is het raadzaam om naar te gaan Uniek venster voor bouwen van de gemeente waar het onroerend goed zich bevindt om te informeren naar de juiste praktijk om te starten.
Het is immers niet zeldzaam dat een gemeente op hetzelfde regionale grondgebied een ander soort documentatie van de naburige gemeente nodig heeft.

Werk aan de bouwplaats voor de renovatie

Met betrekking tot werkzaamheden ter plaatse moet het aangewezen bedrijf de klant voorzien van een contract en a berekening waarin de verwerking en individuele kosten goed gespecificeerd zijn.

sicurezza in cantiere di ristrutturazione

In het geval dat het is 茅茅n bedrijf en voor werken waarbij geen steigers betrokken zijn, is het niet nodig om een 鈥嬧媌ouwplaats te identificeren veiligheidsco枚rdinator, maar in het geval van aanwezigheid, zelfs als niet gelijktijdig, van verschillende bedrijven, het is noodzakelijk om alle documentatie en voorbereidingen voor de veiligheid van werknemers en gebruikers voor te bereiden.
Paradoxaal genoeg, als u bijvoorbeeld begint met werken met de bouw van een lange pijpleiding die voor meer dan 茅茅n gemeente loopt, maar de aanwezigheid van 茅茅n gespecialiseerd bedrijf impliceert, is het niet nodig om alle procedures met betrekking tot veiligheid te activeren, terwijl u in het kader van buitengewoon onderhoud bent van een klein appartement waar een loodgieter en een elektricien zijn, is het noodzakelijk om tijdens de uitvoeringsfase een veiligheidsco枚rdinator aan te stellen die, door naleving van de regels in de Beveiligingsplannen en co枚rdinatie PSC en in de Operationele beveiligingsplannen POS, zorgen voor naleving van beveiligingsvoorwaarden.
Alle veiligheidsvoorschriften zijn echter opgenomen en kunnen worden geraadpleegd in de Wetsdecreet 81/2008.

Einde van de verbouwing

Zodra alle site-operaties zijn voltooid, zorgt de verantwoordelijke technicus voor de voorbereiding van de documenten voor de voltooiing van het werk.
Een kopie van de ontvangst van kadastrale variatieindien nodig.
In feite, in het geval dat partities zijn verplaatst en daarom de interne lay-out van de kamers is gewijzigd, is het verplicht om de variatie aan het kadaster door te geven door de vereiste documenten in de software in te vullen. Docfa beschikbaar op de site van de Land Agency.Video: