Hoe de borg terug te krijgen na het einde van de huurovereenkomst

Wat is de aanbetaling, als het rentes oplevert en wanneer ze moeten worden teruggegeven, hoe vraag je de aanbetaling terug en hoe kun je erom vragen. Twijfels en oplossingen.

Hoe de borg terug te krijgen na het einde van de huurovereenkomst

Wat is de aanbetaling in de huurcontracten?

de borg in huurcontracten - ook bekend als storting in huurcontracten - het is een bedrag dat de huurder aan de verhuurder betaalt op het moment van sluiting van het contract.
Het wordt gereguleerd doorart. 11 van de wet n. 392 van 1978 (beter bekend als de wet op de eerlijke huur, vandaag nog gedeeltelijk van kracht) die toepassing vindt in zowel de hypothese van leases voor residentieel gebruik, zowel in het geval van huurovereenkomsten voor gebruik anders dan in woningen, dat wil zeggen huurovereenkomsten voor professioneel en commercieel of soortgelijk gebruik, altijd geregeld door de voornoemde wet.

Borg


Artikel. 11 in kwestie, specificeert ook de maximale maat die de storting het kan zijn: het mag, volgens de norm, niet meer dan drie maanden van de canon zijn.
Let wel: van de canon en dat is het, niet van de vergoeding inclusief condominiumkosten.
Dit betekent dat als voor een appartement het € 800, - all-inclusive is, vanaf dat bedrag, voor de berekening van de borg, zal het betaalde deel als condominiumkosten worden verlaagd. Dus, als de vergoeding bijvoorbeeld gelijk is aan € 750, -, kan de aanbetaling niet hoger zijn dan € 2.250,00.
de meetwaarde van de borg moet volgens contract worden gepland. Zoals voor elke economische transactie, kan de betaling van de borg contant gedaan worden zolang deze de drempel van € 3.000, - niet overschrijdt, terwijl voor volgende bedragen het verplicht is om traceerbare betaalmiddelen te gebruiken (cheques, bankoverschrijving, etc.).

Geeft de borg rente?

De vraag moet positief worden beantwoord: de borg het is productief van interesses en als deart. 11 van de wet n. 392/78 deze belangen moeten aan het einde van elk jaar aan de huurder worden betaald.

Rente op de borg


De rente die wordt geproduceerd als een borg is gelijk aan de wettelijke rente. Zoals herhaaldelijk door de juryleden is aangegeven (zie bijvoorbeeld Trib. Bari 26 april 2016 n. 2295), is voornoemde bepaling van dwingende aard, aangezien deze een algemene doelstelling volgt, namelijk de bescherming van de zwakkere contractant om de borg, door middel van de vruchten (civiele, dat wil zeggen wettelijke belangen) die door de verhuurder kunnen worden waargenomen, kan een soort van verhoging van het bedrag van de huur worden.
In het licht hiervan is de nietigheid van die contractuele bepalingen die een restitutieverordening vaststellen die verschilt van die in de voornoemde wet of zelfs bepaalt dat de storting het is onproductief interest.
Over het onderwerp is het nuttig om te wijzen op de volgende uitspraak van het Hof van Cassatie: zin nr. 75 van 8 januari 2010.
Het is een goede gewoonte, maar niet verplicht, dat de borg wordt gestort op een spaarrekening.
Kortom, om het in een praktisch feit te vertalen, ontving Tizio van Gaius de borg aan het begin van 2017 gelijk aan € 2.250,00. Aan het begin van 2018 - dat wil zeggen, aan het einde van het eerste leasejaar - moet hij de wettelijke rente van de bestuurder terugbetalen naar € 2,26 (de berekening is gemaakt met een aanvraag op het internet).
de terugkeer het kan ook gebeuren door middel van overeengekomen compensatie op het moment van betaling van de huur.
Wat betreft de voorschrift van de actie van betaling van juridische belangen, de jurisprudentie is erop gericht om deze actie op te nemen bij degenen die onderworpen zijn aan een gewoon tienjarig recept (Hof van Cassatie 5 juni 1992, nr. 6941), beginnend met ingang van het einde van het contract.

Waar is de borg voor?

Om de vraag te beantwoorden is het nuttig om naar de jurisprudente uitwerking ervan te kijken.
De rechters van verdienste en het Hof van Cassatie, worden nu al jaren gebruikt om te bevestigen dat de beveiligingsfunctie - zoals voorzien voor de huurcontracten door art. 11 van de wet n. 392 van 27 juli 1978 - is om degenen die het gehuurde goed verhuren te verzekeren met betrekking tot de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de wet en het contract en geplaatst worden aan het hoofd van de huurder.
Wat de jurisprudentie dus betekent, is dat de functie van het storting het gaat niet alleen om het garanderen van de betaling van de huur, met dezelfde functie om de verhuurder onaangetast te houden, bijvoorbeeld door schade aan hem veroorzaakt door het niet herstellen van de gehuurde ruimtes.
In dit opzicht zien we een reeks oordelen, van verdienste en legitimiteit, die vertegenwoordigen wat gewoonlijk de geconsolideerde oriëntatie. Hof van Cassatie: 21 april 2010 n. 9442; 15 oktober 2002 n. 14655; 9 november 1989 n. 4725 en Tribunale Salerno 11 februari 2015 n. 620).

Het lot van de aanbetaling aan het einde van de huurovereenkomst

Teruggave van huurwaarborg


Het begrip en de functie van de storting en gebeurtenissen gerelateerd aan de wettelijke belangen van dit product, laten we nu eens kijken wat de gebeurtenissen zijn die inherent zijn aan het lot van de aanbetaling aan het einde van de huurovereenkomst.
Gezien de reden waarom er een betaling van de borg plaatsvindt, zijn er aan het einde van de huurovereenkomst drie alternatieven:
- totaal rendement van de sommen die op tijd zijn betaald;
- gedeeltelijke terugbetaling van de borg;
- vermaak totaal van de aanbetaling.
Hoe kun je erom vragen restitutie van de aanbetaling, of als zijn toeschrijving ten gunste van de verhuurder?
In beide gevallen zijn dit zaken die - zonder een akkoord tussen de partijen - een vereiste vereisen rechterlijke tussenkomst.
De verhuurder die de zijne wil behouden stortingin feite zal het niet in staat zijn om het te doen motu propriu, het ontzeggen van de restitutie aan de huurder, maar zal hen in gerechtelijke bewoordingen de toeschrijving moeten vragen die de redenen voor een dergelijk verzoek aantoont (bijv. schadevergoeding, onkosten, enz.).
de dirigent wie echter terug wil krijgen wat hij als hem verschuldigd acht, zal via een rechtbankactie bijna altijd een beroep moeten doen op een dwangbevel tot betaling van sommen geld.
Zoals verder gespecificeerd door de jurisprudentie is de verplichting van de verhuurder van stuur de borg terug stijgt aan het einde van de huurovereenkomst, zodra het gehuurde is uitgegeven (Wet van Salerno 11 februari 2015 nr. 620).Video: Belbus: Makelaar Domica betaalt borg niet terug