Hoe de collabent of ruïne-eenheden te stapelen

The Inland Revenue heeft een notitie uitgegeven waarmee het aanwijzingen geeft over het stapelen van de collabenti-eenheden, dwz de gebouwen worden gereduceerd tot de status van ruïnes.

Hoe de collabent of ruïne-eenheden te stapelen

Wanneer je in de aanwezigheid bent van een gereduceerd gebouw nu in een staat van verval, vraag je je af of het nodig is om het te stapelen, omdat het inschrijvingsklacht een andere is niets anders dan een aanduiding van de huur die vatbaar is voor het gebouw en die dient voor belastingdoeleinden voor de belasting daarvan.

rudere

Om alle twijfels over het Centrale richting kadaster en cartografie van de Revenue Agency, die nu het Landagentschap (Cadastre) heeft geabsorbeerd, heeft onlangs een document over dit onderwerp gepubliceerd, de opmerking n. 29440 van 30 juli 2013, betreffende de Verklaringen in het kadaster van Collabenti-eenheden (categorie F / 2), dat technici en eigenaren alle informatie verschaft over hoe te handelen in de aanwezigheid van gebouwen met deze kenmerken, in de fase van voorbereiding van de stapelmethoden.
Voor dit doel werd de nota doorgestuurd naar de Nationale Raden van architecten, ingenieurs, landbouwkundigen, landmeters, landbouwkundige en industriële experts.

Wanneer kan een gebouw als een ruïne worden beschouwd?

Allereerst biedt de belastingdienst de kenmerken die een gebouw moet hebben om als een ruïne te worden beschouwd.
Als een gebouw zich in de omstandigheden van bijzondere achteruitgang bevindt die bepalen dat het niet in staat is om gedurende een vrij belangrijke periode inkomsten te genereren, kan het worden geclassificeerd als inklapbare eenheid en gestapeld in de categorie F / 2, zoals voorzien door de kunst. 3, tweede lid van het Besluit van het Ministerie van Financiën van 2 januari 1998, n. 28.

rudere

Als het gebouw echter geen dak- en steunconstructies en alle verdiepingen heeft en, indien afgebakend door de omringende muren, deze minder dan een meter hoog zijn, kan het gebouw niet eens worden perimetrabile en / of geïdentificeerd.
Gezien de kenmerken, en het feit dat deze eigenschappen geen inkomen kunnen bepalen, specificeert de belastingdienst dat de registratie in het kadaster alleen kan worden gedaan voor de classificatie van het onroerend goed en om kenmerken en beoogd gebruik aan te geven, en zeker niet om een ​​belasting te berekenen.
Daarom voorziet de opzegging in Catasto niet in de toerekening van enig kadastraal inkomen.
Daarom is het registratiedossier, zoals voorzien in paragraaf 2 van het bovengenoemde artikel, een mogelijkheid, maar geen verplichting, voor de eigenaar.
Maar hoe ga je verder met stapelen in deze gevallen?

Stapelen van de ruïnes

De hierboven genoemde noot geeft slechts wat informatie om de stapel te maken van de ruïne, en geeft er een aan vereenvoudigde procedure, in vergelijking met de norm die de technicus (architect, ingenieur of landmeter) in andere gevallen moet volgen.
De procedure die de professional namens de cliënt moet uitvoeren, bestaat uit het opstellen van één technisch rapport, gedateerd en ondertekend, waarin de staat van de plaatsen wordt beschreven, met bijzondere aandacht voor de omstandigheden van de gebouwen en de staat van instandhouding van het gebouw, vergezeld van een passend fotografisch onderzoek dat het gebouw adequaat kan weergeven.
Het is echter belangrijk dat hier een rapport aan wordt toegevoegdzelfcertificering overlevering van de eigenaar van het onroerend goed in overeenstemming met de artikelen 47 en 76 van presidentieel decreet nr. 445/2000, die het niet-bestaan ​​van verbindingen met water-, elektriciteits- en gasdistributienetwerken certificeert en derhalve het niet-bestaan ​​van de relatieve water- en elektriciteitsdiensten, zoals vereist in artikel 7 van de bovengenoemde D.M. n. 28/1998.
Ten slotte, conform circulaire nr. 9 van 26/11/2001 van het territoriaal agentschap, moeten de collaborative real estate units uitsluitend worden geïdentificeerd in deplanimetrische uitwerking.Video: