Vochtigheid in het gebouw en de verantwoordelijkheid van het condominium

Het condominium, als bewaarder, is verplicht om alle nodige maatregelen te nemen zodat de problemen van vochtigheid het condominium niet schaden

Vochtigheid in het gebouw en de verantwoordelijkheid van het condominium

Verantwoordelijkheid van het condominium voor schade aan de gemeenschappelijke delen


condominium

Het condominium, als bewaarder, is verplicht om alle nodige maatregelen te nemen om dat te waarborgenzijn de gebruikelijke dingen niet schadelijk voor de exclusieve eigendom van het individuele condominium?
Deze vraag, zoals geformuleerd, werd opgeroepen om de Hof van Cassatie.
De oplossing voor de vraag werd geleverd door Hermine met de zin n. 25239 gedeponeerd in de briefpapier afgelopen dinsdag 29 november.
In het algemeen is het condominium verantwoordelijk voor schade van de gemeenschappelijke delen.
Er is verduidelijkt dat degene die aan het team kan worden toegewezen de zogenaamde verantwoordelijkheid is voor schade aan eigendommen in bewaring (artikel 2051 van het Burgerlijk Wetboek).
Dit vertegenwoordigt een vorm van objectieve verantwoordelijkheid; dit betekent dat om ervan af te komen, het noodzakelijk is om aan te tonen dat het schadelijke feit gebeurde vanwege een onverwachte en onvoorspelbare gebeurtenis, die ook kan worden gerepresenteerd door een feit begaan door de benadeelde partij.

vocht in het metselwerk

De zaak die door het Hof van Cassatie is behandeld met de uitspraak van 29 november jongstleden, heeft te maken met een zaak betreffende de toevallige zaak. Laten we eens kijken waarom specifiek.
Een condominium vervolgde het team in de rechtszaal schadevergoeding eisen voor de schade veroorzaakt aan zijn kelderkamer door het optrekkend vocht dat uit de ondergrond komt mede-eigenaar hij kwam als overwinnaar uit het oordeel van de eerste graad, maar zag verworpen de zijne verzoek in hoger beroep.
Vanaf hier is het een beroep op het Supreme Court hoewel dit om andere juridische redenen dan die van het Court of Appeal bevestigde dat het condominium geen recht had op enige compensatie.

problemen in gips door infiltraties

De reden, zegt het Hooggerechtshof, ligt in het feit dat de infiltraties afkomstig van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaruit de vochtigheid van het exclusieve eigendom ontstond, waren te wijten aan de technieken die in gebruik waren ten tijde van de bouw van het gebouw, geschikte technieken met betrekking tot de bestemming van het gebouw en het gebrek aan van beluchting; door het gebrek aan ventilatie van het pand, na de verandering in het gebruik van het magazijn van het commerciële pand, waren de infiltraties verslechterd (Cass. 29 november 2011 n. 25239).
Kort gezegd, ze verklaren de hermelijn, hoewel ze bestaan infiltratie ze moesten zichzelf beschouwen normaal met betrekking tot de bouwtechnieken van de constructie van het gebouw, die toereikend waren om het normale gebruik van die kelderruimte bij het oorspronkelijke beoogde gebruik te garanderen.
In deze context, gaat het Hof door, het feit van de benadeelde partij, gevormd door de verandering in beoogd gebruik - het voorkomen van de normale ventilatie van de kelderruimte, waarvan de constructieve kenmerken verenigbaar waren met deze beluchting - oorzakelijke werkzaamheid had om het verband tussen het ding en de schadelijke gebeurtenis te verbreken, het toevallige geval integreren dat wettelijk verplicht is, omdat? de bewaarder is vrijgesteld van aansprakelijkheid (Cass. sinds die tijd. cit.).
In de praktijk was dat zo de condoom, met zijn gedrag, a een situatie slechter maken in feite al bestaand waardoor het schadelijk wordt voor het huidige gebruik van de vastgoedeenheid.
Om van het specifieke naar het algemene te gaan, is het daarom mogelijk dat te bevestigen vormt een incidenteel geval op grond van art. 2051 c.c. het gedrag van het condominium zoals hierboven beschreven.
er verantwoordelijkheid wanneer het condominium, het beoogde gebruik wijzigen van uw vastgoedeenheid, zonder bereid het verschuldigde voor hulpmiddelen dat de nieuwe vereist zou zijn, verergert de huidige situatie in zijn vastgoedeenheid, waardoor schadelijke infiltraties reeds bestaan ​​maar als natuurlijk worden beschouwd in vergelijking met de omstandigheden en bouwperiode van het gebouw.Video: