Inkomende Conto Energia voor thermische zonne-energie

Tegen het einde van de zomer een wetgevingsdecreet dat de details van een nieuwe Energierekening zal bevatten, bedoeld om zonne-energiesystemen te stimuleren.

Inkomende Conto Energia voor thermische zonne-energie

Het resultaat van de referendum over kernenergie 12 en 13 juni, wederom gesanctioneerd de wil van de Italianen om af te zien van deze vorm van energieproductie, waarvoor het energiebeleid van ons land noodzakelijkerwijs gericht moet zijn op vormen van prikkels voor hernieuwbare energie.

Velux: zonnecollectoren

Vanuit dit oogpunt komt het nieuws de afgelopen dagen dat de regering een reeks maatregelen bestudeert die, onder andere, de introductie van een soort van Energierekening ook voor thermische zonne-energie, analoog aan wat al jarenlang gebeurt voor fotovoltaĆÆsche zonne-energie.
De maatregelen, die zullen worden opgenomen in een ad hoc wetgevingsdecreet, zijn geĆÆllustreerd door de staatssecretaris van Economische Ontwikkeling Stefano Saglia, tijdens een seminar gehouden aan de Bocconi Universiteit in Milaan, dat ook de komst aankondigde van een ander decreet betreffende een Plan voor energie-efficiĆ«ntie zowel voor de industrie als voor woningen.
De goedkeuring van deze maatregelen wordt tegen de zomer verwacht en wordt volgend jaar van kracht.
Aan de andere kant is deze nieuwe Conto Energia al gepland Hernieuwbaar decreet (Wetgevingsdecreet 3 maart 2011, nr. 28 op Toepassing van Richtlijn 2009/28 / EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, tot wijziging en vervolgens intrekking van de Richtlijnen 2001/77 / EG en 2003/30 / EG), en zal het doel hebben om het gebruik van thermische zonne-energie te verhogen, wat volgens Saglia potentieel zelfs groter zou zijn dan zonnecellen.
Om de doelstellingen voor de productie van hernieuwbare energie voor 2020 te halen, moeten nieuwe vormen van stimulansen worden gegarandeerd die kunnen worden gecombineerd met andere systemen, zoals witte certificaten en de IRPef-aftrekkingen van 55%, die onder meer voorzien in een uiterste datum.

Viessmann: Vitosol-zonnecollector

Bedenk dat het hernieuwbare besluit bepaalt dat in alle nieuwe gebouwen (maar ook in gebouwen die een herstructurering van een bepaalde entiteit ondergaan), energieproductiesystemen uit hernieuwbare bronnen zijn geĆÆnstalleerd die kunnen zorgen voor dekking van de behoeften van ten minste 50% van het warme water.
Een deel van het bedrijf moet ook uit hernieuwbare bronnen komen totaal thermisch verbruik, vastgesteld op 20% voor 2012, 30% voor 2014 en 50% vanaf 2017.
Het regeringsplan zal een combinatie van instrumenten bevatten die gezamenlijk kunnen worden gebruikt om de ambitieuze doelstellingen van verhoging van de energie-efficiƫntie te bereiken, zoals:
- de constructie van een nieuw gebouw is relevant energiebesparing;
- het energie herontwikkeling van bestaande gebouwen;
- de promotie van de diffuse warmtekrachtkoppeling en van dezelf energie voor kleine en middelgrote bedrijven;
- versterking van het mechanisme van de energie-efficiƫntiecertificaten;
- de promotie van nieuwe producten zeer efficiƫnt.


arch. Carmen GranataVideo: