Installatie van LPG-tanks

De voorschriften met betrekking tot de installatie van LPG-tanks, ook voor huishoudelijk gebruik, hebben verschillende wijzigingen ondergaan, waardoor het gebruik ervan beter toegankelijk is.

Installatie van LPG-tanks

Installazione di serbatoi G.P.L.: trivengas.it

In sommige milieusituaties is het niet altijd mogelijk om aardgas te gebruiken voor huishoudelijk gebruik.

Dit komt omdat sommige locaties mogelijk niet worden bereikt door de openbare dienstverlener.

De eigenaren van onroerend goed kunnen zo het G.P.L.-gas gebruiken dat wordt geleverd door gespecialiseerde bedrijven die tegelijkertijd lening voor gebruik de tank die moet worden geïnstalleerd in het aangegeven gebied.

Meestal is de typische gebruiker de eigenaar van geïsoleerd huis uitgerust met een tuin, hoewel het vandaag de dag mogelijk is om te installeren voor condos, op voorwaarde dat ze een externe ruimte hebben die voldoende is om de gastank te huisvesten, in overeenstemming met de geldende regelgeving.

De wet is namelijk behoorlijk streng ten opzichte van de bedrijven die de dienst leveren en, met betrekking tot de te bezitten eisen, om een ​​LPG-tank geïnstalleerd te hebben.

Regulatievereisten voor LPG-systemen

Laatste bepalingen in chronologische termen, komen met de D.L. van 22 februari 2006, n. 128 Reorganisatie van de voorschriften met betrekking tot de installatie en de werking van faciliteiten voor bijvullen, overslag en LPG-opslag, evenals de werking van de distributie en verkoop van LPG in containers, overeenkomstig artikel 1, alinea 52, van de wet 23 augustus 2004, n. 239.

Deze D.L. vereenvoudigt, met deArtikel 17, de regels voor de installatie van G.P.L. met een totale capaciteit van niet meer dan 13 kubieke meter.

In feite wordt de installatie van deze apparaten overwogen voor het doel stedenbouwkundige en gebouw, als een activiteit gratis gebouw, overeenkomstig artikel 6 van de D.P.R. n. 380 en s.m.e i.

Benadrukt de nieuwste bepalingen, komen we tot het decreet centrale wetgeving over de installatie van tanks van G.P.L., dat wil zeggen de D.M. van 14 mei 2004 met daaropvolgende D.L. van 5 juli 2005.

Installazione di serbatoi G.P.L.: Fiamma 2000

de D.L. van 5 juli 2005 introduceerde enkele toevoegingen aan het ministerieel besluit van 14 mei 2004, goedkeuring van de technische voorschriften inzake brandpreventie voor de installatie en de werking van tanks voor vloeibaar petroleumgas, met een totale capaciteit van maximaal 13 m3.

Een fundamentele verandering betreft de veiligheidsafstanden te worden gegarandeerd bij de installatie van een tank in woonwijk.

In detail moeten ze verzekerd zijn:

- 5 ml met betrekking tot afzettingen met een capaciteit van maximaal 3 kubieke meter;

- 7,5 ml voor afzettingen met een capaciteit tussen 3 en 5 kubieke meter;

- 15 ml, voor afzettingen met een capaciteit tussen 5 en 13 kubieke meter.

Deze afstanden, vastgesteld door de D.M. van 2004, zijn het onderwerp geweest van integratie door de goedkeuring van de D.M. van 5 juli 2005.

Met dit laatste besluit is namelijk vastgesteld dat de veiligheidsafstanden die moeten worden gehandhaafd en gegarandeerd bij het plaatsen van LPG-tanks ten opzichte van de omgeving, kunnen worden gehalveerd, in het geval dat regres wasstortplaats de reservoir.

Als alternatief kunnen muren worden geplaatst tussen de gevaarlijke elementen van de afzetting, dat wil zeggen de tank en zijn bedieningsaccessoires, en de elementen die moeten worden beschermd.

De muren die fungeren als barrière, ze moeten worden gebouwd met een hoogte van minstens 50 centimeter hoger dan de hoogte van het hoogste en gevaarlijkste element.

Voor gebouwen en / of gebouwen die, zelfs gedeeltelijk, voor openbare gebouwen, gemeenschappen en dergelijke zijn bestemd, kunnen de veiligheidsafstanden die moeten worden aangehouden, voor tanks met een capaciteit tussen 3 en 5 kubieke meter, slechts worden gehalveerd en uitsluitend door gebruik te maken van stortplaatsen van de tank.

Doel van de D.M. van 14 mei 2004

Het doel en de reikwijdte van de D.M. van 14.05.2004, met de relatieve toevoegingen en wijzigingen, is te voorzien systemen op het gebied van brandpreventie.

De norm heeft dus geprobeerd de nodige richtlijnen te geven voor de juiste installatie en, voor een zorgvuldige oefening, van de afzettingen van G.P.L. in de vorm van vaste tanks nieuw geïnstalleerd.

Het kenmerk waarop de wet is gebaseerd, is dat ik tanks in kwestie, stuur er een in volumetrische capaciteit totaal niet meer dan 13 kubieke meter en die bestemd zijn voor gebruik in distributiesystemen voor civiel gebruik, maar ook voor industriële, ambachtelijke en agrarische doeleinden.

Het doel dat de norm zichzelf heeft gesteld, was dat van verminderen tenminste de oorzaken van accidentele lekken van G.P.L., met mogelijk vuur of explosie.

Absoluut het mogelijke beperken schade naar mensen en / of gebouwen en dingen die in de buurt van de tank zijn geplaatst.

Eindelijk de reddingsteams om reddingsoperaties zo snel en efficiënt mogelijk uit te voeren en om operaties in alle veiligheid uit te voeren.

Bouwvereisten voor G.P.L-afzettingen.

We hebben gezien dat de maximale capaciteit van de G.P.L. het moet 13 kubieke meter zijn. De norm stelt echter dat ze kunnen worden gebruikt in dienst van dezelfde gebruiker, nog meer tanks met een enkele capaciteit tussen 0,5 en 13 kubieke meter, en de keuze van het type, hangt af van de beschikbare ruimte.

Om deze reden zullen we het hebben over twee stortingen onderscheiden en gescheidenwanneer de afstand tussen de omtrek van de dichtstbijzijnde tanks meer dan 15 strekkende meter bedraagt.

Installatie van G.P.L-tanks.

Installazione di serbatoi G.P.L.: ISIGAS

De tanks met de G.P.L., ondergronds of bovengronds dat ze dat zijn, ze moeten uitsluitend op vrije en open plekken worden geïnstalleerd.

Als een reflectie, het is verboden de installatie van tanks op terrassen of gesloten lokale overliggende gebieden, zoals hangende tuinen.

Installatie van tanks op de binnenplaatsen

Zelfs als het over gaat binnenplaatsen het is noodzakelijk om de persistentie van sommige fysieke omstandigheden van de site te verifiëren en alleen in dit geval moeten de tanks die kunnen worden geïnstalleerd, uitsluitend van ondergronds type.

De eerste functie die moet worden gecontroleerd, is dat de toegang tot de binnenplaats er een heeft breedte en hoogte gratis, niet minder dan 4 meter.

Bovendien moet de binnenplaats zich over een oppervlakte van minstens 1000 vierkante meter uitstrekken en ten minste een kwart van de omtrek vrij zijn van de aanwezigheid van gebouwen en gebouwen.

Het resterende deel van de perimeter, dat wil zeggen de resterende drie kwartalen, moet worden begrensd door woongebouwen, met brandhoogte minder dan 12 meter en het beoogde gebruik van gebouwen zou niet moeten zorgen voor verdringing van mensen.

De norm voorziet ook in de installatie van ondergrondse tanks, zelfs op hellende grond en, dankzij de D.L.128 van 22 februari 2006 kunnen de veiligheidsafstanden tussen ondergrondse tanks en gebouwen worden gehalveerd, zelfs in aanwezigheid van land met hellingen gelijk aan of groter dan 5°.

In dit geval worden de veiligheidsafstanden gemeten volgens de horizontale projectie.

In het geval van externe tanks, moeten de plaatsen altijd plat worden gelegd.

Het plaatsen van tanks in correspondentie met is niet toegestaan oprit opritten.

Typen tanks en installatie

de tanks medewerkers voor de G.P.L., kan worden geïnstalleerd bovengronds of, zoals we hebben gezien, kunnen ze ook zijn ondergronds.

Installazione di serbatoi G.P.L.: LAMPOGAS

Alles hangt af van hun constructieve kenmerken, van de vereisten van de gekozen locatie voor hun locatie en van de beschikbare ruimte.

g per liter Tanks bovengronds

De regel bepaalt in het algemeen dat de tanks altijd zijn goed verankerd op de grond, om verplaatsingen en oscillaties tijdens de vulfase te voorkomen.

In het geval dat deze zich minder dan 3 meter van aandrijfbare oppervlakken bevinden, moet er een worden geïnstalleerd geschikte vaste verdediging om mogelijke botsingen te voorkomen die worden veroorzaakt door voertuigen in doorvoer.

Je kunt er voor kiezen bescherming geplaatst op een afstand van ten minste 1 meter van de omtrek van de tank of, in het geval van een beteugelen, deze moet een minimale hoogte hebben van 20 cm en een afstand tot de tank die gelijk is aan of groter is dan anderhalve meter.

The D.L. n.128 bepaalt dat de tanks moeten worden omringd door een groot gebied, volledig vrij van vegetatie, inclusief hoge bomen.

g per liter Tanks ondergronds

Installazione di serbatoi G.P.L.: LAMPOGAS

De te begraven tanks moeten voorbereid zijn op een dergelijke bedieningsfunctie en moeten alle accessoires en veiligheidsvoorzieningen hebben geplaatst en gegroepeerd binnen een goed tin, die een speciaal afsluitbaar deksel heeft en die volledige waterdichtheid garandeert.

Verder is de cockpit moet een specifiek ontluchtingssysteem hebben, voor het geval er lekken en gaslekken uit de accessoires of zelfs uit de afdichtingsinrichtingen zijn.

belangrijk is dat de aansluiting voor de tankdispenser zich buiten de cockpit bevindt en door de operator in alle veiligheid toegankelijk is.Video: LPG tank Chevrolet lek na verkeersongeval