Werkt in condominium en resoluties met betrekking tot balkons

De condominiumsamenstelling kan weloverwogen onderhoudswerkzaamheden aan de façade van het gebouw uitvoeren, maar alleen onder bepaalde voorwaarden kan het ook beslissen over het werk voor de balkons.

Werkt in condominium en resoluties met betrekking tot balkons

Condominium onderhoud

balkons

In termen van flats in gebouwen demontage kan alleen beraadslagen over onderhoudsinterventies betreffende de gemeenschappelijke delen van het gebouw; anders moet die beraadslaging worden overwogen niets voor incompetentie.
In deze context is het daarom niet geldig Aandeelhoudersresolutie dat, bij het beraadslagen over wederopbouwwerkzaamheden van de gevel, heeft ook de uitvoering van conservatieve interventies opgelegd, ook met betrekking tot delen van exclusief onroerend goed, zoals de balkons die betrekking hebben op de vastgoedeenheden.
Dit is, kort samengevat, de veroordeling door de rechtbank van Napels met storting op het briefpapier op 26 februari 2015.
Alvorens de verdiensten van de vraag te onderzoeken, is het nuttig om de assemblagestappen te herinneren die nodig zijn voor de beraadslaging van de onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw.
Eerst en vooral het is noodzakelijk om onderscheid te maken tussen gewoon en buitengewoon onderhoud. De eerste, meestal verbonden met normaal gebruik van gewone goederen, kan worden geregeld door de beheerder, op eigen initiatief of besloten door de vergadering. Normaal onderhoud dat door de beheerder is besteld, moet worden opgenomen in de categorie normale uitgaven geschat door de assembly en het kan nooit enorme kosten met zich meebrengen.
de buitengewone onderhoudsinterventiesaan de andere kant kunnen ze altijd worden beslist door de vergadering en kunnen ze alleen door de beheerder worden geregeld voor dringende gevallen (zie artikel 1135, eerste en tweede alinea, c.c.).
Met de term urgentie er wordt verwezen naar een onpraktische handeling die niet aan de vergadering kan worden voorgelegd zonder het risico van schade of verergering van reeds bestaande gevaarlijke situaties.
De interventies van buitengewoon onderhoud van aanzienlijk belang ze moeten altijd worden beraadslaagd (dwz zowel in eerste als tweede oproeping) met de gunstige stem van de meerderheid van de deelnemers aan de vergadering en minstens de helft van de duizendsten. De wet geeft niet aan wat met een aanzienlijk bedrag wordt bedoeld, zodat deze beoordeling van geval tot geval moet worden uitgevoerd, waarbij niet wordt verwezen naar de economische omstandigheden van flatgebouwen, maar naar die van het gebouw en in geval van betwisting, is het aan de rechter om deze te beoordelen (zie Cass. November 2014 nr. 25145).
In elk geval moeten onderhoudsinterventies betrekking hebben gemeenschappelijke delen gebouw.

Balkons in condominium

Balkons in condominium

Het condominiale of exclusieve karakter van de balkons is altijd een probleem geweest ten tijde van de overlegwerkzaamheden van het gebouw en het vonnis van het Hof van Napels vormt het duidelijke bewijs.
Wiens balkons?
Volgens de Supreme Court er moet een onderscheid worden gemaakt tussen balkons geïnd en balkons Jutting.
Met betrekking tot de eerste is, zo wordt gezegd, het volgende van toepassing:
a) het onderdeel horizontaal het is vergelijkbaar met de zolder en is in gemeenschap tussen de eigenaars van de vastgoedeenheden waaraan het respectievelijk dient, door te betreden en te dekken;
b) het onderdeel voorzijde Het is een gemeenschappelijk bezit door deel uit te maken van de façade.
In vergelijking met uitstekende balkonsin plaats daarvan werd dat gezegd een uitbreiding van de bijbehorende vastgoedeenheid vormen, behoren zij uitsluitend toe aan de eigenaar hiervan; alleen de bedekkingen en decoratieve elementen van de voorkant en het onderste deel moeten worden beschouwd als gewone goederen voor iedereen, wanneer ze in de gevel van het gebouw passen en bijdragen aan het esthetisch aantrekkelijk te maken (zie tenslotte Cass. 23 september 2003 n. 14076) (Ook Cass. 30 juli 2004, n. 14576).
Gevolgen van deze overwegingen: de vergadering, in het geval van verzonken balkons het kan altijd beslissen over de kosten die nodig zijn voor het onderhoud van de gevel, rekening houdend met het voorste gedeelte van het balkon (de borstwering), een integraal deel ervan (met uitzondering van de balkons die ondanks hun verzonken, dat wil zeggen niet uitsteken ten opzichte van de buitenmuren, toch een volledig vergelijkbare structurering hebben naar de vooruitstekende balkons).
Voor de vooruitstekende balkons, echter, de bekwaamheid van de vergadering het stopt bij de afweging van het onderhoud van het voorste deel en van het zogenaamde subbalbal en alleen in de gevallen waarin dergelijke delen van het balkon de decoratie van het gebouw beïnvloeden.

Voorkomende resoluties en balkons

En als de balkons deze laatste kenmerken niet hebben en devergadering beraadslaagt evenzeer op interventies die hen aangaan?
Dit is het geval dat is aangepakt en opgelost (hoewel alleen op een virtueel niveau dat is vervangen door de oorspronkelijke resolutie) van Court of Naples met de uitspraak van 26 februari 2015 hierboven vermeld.
Volgens de Napolitaanse rechter de condominiumsamenstelling kan geen beslissingen nemen met betrekking tot afzonderlijke appartementen op het gebied van hun exclusieve eigendom, tenzij ze worden weerspiegeld in het adequate gebruik van algemene zaken die de balkons exclusief toebehoren aan de eigenaar van het appartement dat zij maken part (Ook Trib Napels, 26 februari 2015).
In deze context geef de uitspraak op, de balkons kunnen het object zijn van het beraad van de vergadering alleen in de mate waarin die van hen zijn voorkant en onderkant karakteriseren de esthetiek van het gebouw en zijn alleen beperkt tot deze delen. Anders kunt u overleggen over de contour (de gevel) en het balkon verlaten zoals het is.
De zin spreekt van voorzijde (dat wil zeggen, snaar natuurlijk), maar als de gehele borstwering de esthetiek van het gebouw kenmerkt, lijdt het geen twijfel dat alle decoratieve elementen die daarin aanwezig zijn, als gemeenschappelijke delen moeten worden beschouwd.Video: 2 Br With Long Balcony Terrace For Rent