Grote fotovoltaïsche planten

De gidsen voor de Vierde Energierekening hebben gedetailleerde timing en prikkels voor grote fotovoltaïsche systemen en de GSE publiceert de ranglijsten periodiek.

Grote fotovoltaïsche planten

fv

De regels van de Vierde Energierekening update het beheer van de register van grote fotovoltaïsche systemen, met details over de regels en registratiemethoden; voor grote systemen bedoelen we eenvoudig fotovoltaïsche systemen die verschillen van die small; voor kleine fotovoltaïsche systemen bedoelen wij: die gemaakt op gebouwen met vermogen van maximaal 1000 kW; installaties met vermogens van maximaal 200 kW in de ruilmodus ter plaatse; installaties van om het even welke stroomvoorziening op openbare gebouwen, zoals beschreven in het wetsdecreet n. 165 van 2011; in het laatste geval kan de openbare administratie de planten ter beschikking stellen van derden.
de limiet van de jaarlijkse kosten van grote installaties Fotovoltaïsche zonne-energie wordt beschreven door de nieuwe regels voor de vierde energierekening: de grote centrales die zijn geactiveerd of in gebruik zijn genomen door 31.08.2011 ze kunnen rechtstreeks toegang krijgen tot de incentivetarieven als de activeringscommunicatie binnen vijftien dagen na de GSE wordt gemaakt.

Groot register voor fotovoltaïsche planten

de GSE publiceert periodiek de rangschikking van de planten geregistreerd in de registers voor verschillende perioden, ranglijsten die binnen 15 dagen na het verstrijken van de beoordelingsperiode op de GSE-website zullen worden gepubliceerd.
Voor grote fotovoltaïsche installaties geactiveerd tussen 31.08.2011 en 31.12.2012, die moeten worden geregistreerd in het register van grote fotovoltaïsche installaties, om toegang te hebben tot de prikkels moet worden de kostenlimieten geverifieerd gedefinieerd door de D.M. 05.05.2011 en de verklaring van het einde van de werken van deze installaties moet worden afgegeven binnen zeven maanden na de publicatie van de ranglijst; deze laatste periode wordt negen maanden in het geval van planten met een hoger vermogen dan 1 MW.
Opgemerkt moet worden dat het einde van de werken wordt begrepen als het einde van de werken vanuit elektrisch oogpunt voor de fotovoltaïsche installatie en als de einde van het werk vanuit structureel oogpunt van dezelfde plant.
de registratie van grote fotovoltaïsche systemen het kan alleen maar gebeuren via telematica, in een speciale website, in eerste instantie gewijd aan de energierekening, die momenteel wordt uitgevoerd updating; de toegangsperioden zullen beperkt zijn, zoals gepland, met de eerste toegangssessie die actief was van 20.05.2011 tot 30.06.2011.
De i noodzakelijke gegevens de installatie en de locatie ervan kunnen worden ingevoegd door de verantwoordelijke persoon, of door een technicus die de leiding heeft, die toegang tot de site kan krijgen,

nu

registratie, per gebruikers-ID en wachtwoord.
De belangrijkste informatie wordt verzameld in drie hoofdmodellen die op dezelfde website beschikbaar zijn: de verzoek van registratie naar het register; de mededeling van einde van het werk; de beweerde expertise door een gekwalificeerde technicus.
De door de GSE gepubliceerde ranglijsten zijn ingedeeld in categorie├źn en worden bepaald door verschillende prioriteitsfactoren en de categorie├źn worden verdeeld op basis van de data van activering en registratie van de planten in het register, naleving van de relevante deadlines en macht van de installaties.
Een van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de prioriteit in de ranglijst voor de verschillende categorie├źn is er de lagere kracht van de plant in vergelijking met andere planten en de voorrang van registratie in het register; de datum en tijd van inschrijving in het register hebben een beperkt gewicht op de classificatie van de ranglijsten maar niet nul, ze zijn in feite de laatste prioriteitsparameter in de evaluatie in de rangorde van de verschillende planten.Video: solarpark de Kwekerij in Hengelo