Huurcontract voor gebruik door gasten

De huurovereenkomst voor gebruik als een pension vereist dat een kapitaalvennootschap een onroerend goed least dat aan zijn werknemers, medewerkers of leden wordt toegewezen.

Huurcontract voor gebruik door gasten

Wat is de huurovereenkomst voor gebruik als een pension?

We horen vaak over huren voor gastenverblijven, maar vaak wordt deze term onjuist gebruikt.
Bovendien wordt door veel partijen gesteld dat deze vorm van contract niet langer rechtmatig in aanmerking komt na de inwerkingtreding van de wet n. 431 van 1998, Regulering van huurovereenkomsten en vrijgave van gebouwen die voor woondoeleinden worden gebruikt.
Dus laten we een beetje 'duidelijkheid krijgen over het onderwerp en zien wat je bedoelt pension en als dit type contract nog steeds als geldig kan worden beschouwd.

lease voor gebruik als een pension

De huurovereenkomst om bosbouw te gebruiken biedt die naamloze vennootschap (als een Srl of een SpA) een of meerdere woningen huren die worden toegewezen aan de woning van haar werknemers, medewerkers of leden.
Dus in dit soort contract zijn aanwezig drie gesprekspartners: de twee contractanten, plus de derde partijen die het pand zullen bewonen.
Het verschil met een gewone huurovereenkomst is dat de huurder geen fysieke persoon is, maar één persoon rechtspersoon en dat de bewoner van de accommodatie mogelijk niet altijd dezelfde persoon is.
Er zijn verschillende gevallen waarin dit contract kan worden gebruikt: het kan gebeuren dat een bedrijf, bijvoorbeeld een bank, meerdere vestigingen heeft met werknemers die een dienst verrichten en daarom slechts een vaste termijn op die locatie in beslag nemen.
Een ander veel voorkomend geval is dat van bouwbedrijven (die echter naamloze vennootschappen zijn) die een contract krijgen om een ​​interventie uit te voeren op een locatie ver van hun hoofdkantoor, waarvoor ze gebouwen huren waar ze hun werknemers kunnen laten leven die belast zijn met de uitvoering van het werk.

Kenmerken van de huurovereenkomst voor gebruik als een pension

Hoewel de generieke leaseovereenkomst wordt gereguleerd door de wet n. 431 van 1998, dat het gebruik van foresteria wordt uitsluitend beheerst door de Burgerlijk wetboek, precies van Artikelen uit 1571 en volgende, zoals vallen binnen de zogenaamde locaties helemaal gratis.
De fundamentele aanname van dit soort contract is de overgangsduur, gekoppeld aan de periode waarin de werknemer op die locatie zal moeten wonen.

lease voor gebruik als een pension

Voor de rest hebben de aannemers geen beperkingen en kunnen zij vrijelijk voorwaarden en duur van het contract, het bedrag van de huur, het bedrag van de borg en ga zo maar door.
Daarom kan het bedrijf en de eigenaar van de huurder, in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, de duur van het contract bepalen, die in elk geval niet meer dan 30 jaar kan zijn voor alle soorten huurovereenkomsten, en als contract zal automatisch moeten worden verlengd of niet.
Vanuit een formeel oogpunt wordt de huurovereenkomst voor gebruik als een pension met één geregulariseerd privé schrijven waarin de betrokken onderwerpen hun algemeenheid en intenties aangeven.
De inhoud is vergelijkbaar met die van elk huurcontract, terwijl het gedeelte waar het is verschilt, waar staat dat een derde persoon in de accommodatie woont.
Daarom wordt de voorwaarde van een soort van geaccepteerd door de verhuurder lening voor gebruik of onderverhuur.
Het bedrijf neemt op zijn beurt de verantwoordelijkheid op zich voor eventuele schade die de daadwerkelijke huurder nog moet beantwoorden.

Wat zijn de voor- en nadelen van de huurovereenkomst voor gebruik als een pension?

In de huurovereenkomst voor gebruik als een pension kunnen er voordelen zijn voor zowel de verhuurder als de huurder.
Voor de eerste is het zeker een goede zaak om te kunnen communiceren met een rechtspersoon, wiens meest gemakkelijk kan worden geverifieerd solvabiliteitin plaats van met een fysiek persoon.
Ook voor dit type contract er zijn geen beperkingen tijdlijnen of gekoppeld aan het bedrag van de te betalen vergoeding.
Vanuit fiscaal oogpunt wordt voor de verhuurder een belastingaftrek van 5% toegepast (15% vóór 2013).
in plaats daarvan het is niet mogelijk om toegang te krijgen tot de dry coupon-regeling.
Het bedrijf dat op zijn beurt belastingvoordelen kan hebben. In feite is het wet n. 388 van 2000 (Financieel recht voor 2001) bepaalt dat de huur die bedrijven voor hun werknemers betalen, kan zijn volledig afgetrokken van het bedrijfsinkomen, op voorwaarde dat zij hun geregistreerde woonplaats in deze panden hebben overgedragen voor werkdoeleinden en gedurende drie jaar na de datum van overdracht.
Alle noodzakelijke onderhoudskosten van het gebouw zijn ook aftrekbaar.
De inwerkingtreding van deze regel heeft dus ook indirect gelegitimeerd dit type huurovereenkomst, van een goed deel van de jurisprudentie die als onwettig wordt beschouwd, na de implementatie van de wet van hervorming van huurovereenkomsten voor woningen, die plaatsvond in 1998.Video: Webinar Huurrecht - Talkshow met ondernemers en specialisten