Verhuur van gebouwen

Hoe de huurovereenkomst van een woning te ondertekenen, aandacht te besteden aan de geldende regelgeving en de contractuele inhoud van het gebruik van het onroerend goed.

Verhuur van gebouwen

Voor wie op zoek is naar een thuis in huur, er zijn verschillende elementen uit schatten om het gemak of minder om een ​​accommodatie te kiezen in plaats van een andere, zelfs als elke situatie anders is dan de anderen, zijn er enkele standaarden en methoden, altijd geldig voor elke omstandigheid.

Elementen die moeten worden geëvalueerd

La locazione degli immobili:Un condominio tradizionale

de elementen te evalueren, betreffen de termen intrinsieke en extrinsieke eigenschappen van het te huren eigendom, in aanvulling op de voorwaarden met betrekking tot plaats, als de situatie van de leefbaarheid van de plaats, de nabijheid van diensten en apparatuur van verschillende soorten, etc.
Wat nieuws, over de klimaat condominium, is zeker niet overbodig, om te weten of in het condominium waar het appartement te huur is gelegen, het leven plaatsvindt zonder specifieke problemen.
Wat betreft de voorwaarden internnaast de organisatie van de ruimtes, worden het type en de kwaliteit van de materialen in aanmerking genomen afwerkingen, beschikbare accessoires, display etc.

Door alle genoemde elementen goed te analyseren, ziet men meteen hoe degene die in de eerste plaats in aanmerking worden genomen, van nature van nature zijn schoonheidsleer en functioneelhierbij vergeet men de aspecten te onderzoeken fundamenteel, als de veiligheid van de plaats waar we zullen leven met de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden die we als huurders moeten aannemen.

verantwoordelijkheid

recent oordelen, hebben inderdaad vastgesteld dat dehuurder is vergelijkbaar met de figuur van werkgever op grond hiervan is de laatste verplicht om te handhaven en controleren elektrische installaties altijd in overeenstemming met de wet, dus de huurder mag de fout niet maken voordat hij de huurovereenkomst ondertekent trust van de woorden van de verhuurder over het bestaan ​​van veiligheidsvoorwaarden, zonder enige verificatie.

La locazione degli immobili:Una verifica tecnica dell'impianto elettrico

Voor degenen die de gelegenheid hebben, vergezeld te worden door een technisch vertrouwen, we raden aan om te doen onderzoeken de planten en de relatieve certificeringen geproduceerd door de verhuurder.
Samenvattend is het noodzakelijk om te controleren op het elektrische systeem, dat er een is verklaring van overeenstemming en dat een schakelaar stroomopwaarts van de meter is aangebracht breker differentieel, algemeen bekend als lifesaver.
Het is ook passend controleren, ongeacht of er binnen de fabriek meer lijnen zijn om dit te doen gecompartimenteerd de verschillende delen van het huis, ter gelegenheid van reparaties, storingen etc., ook in dit geval, is het noodzakelijk dat elke lijn van het netwerk, met zijn magnetothermische schakelaar, in dit verband wordt herinnerd dat dergelijke lijnen niet hoeven te zijn mineur van twee.
Ten slotte is het passend controleren dat de beroemde levensreddend werk juist, om de veiligheid van gebruikers te waarborgen, in feite als het ijking waarmee het apparaat de stroom kan onderbreken in geval van contact onopzettelijk, voordat schade aan de gebruiker werd toegebracht, was dit niet correct, de aanwezigheid ervan zou volledig zijn nutteloos.

Noodzaak van controles ter plaatse

La locazione degli immobili:la verifica in sito


We raden ook aan, zelfs in het geval waar de verhuurder staat op het te ondertekenen contract dat het appartement een is norm vanuit het oogpunt van beveiliging in het algemeen, van niet eerder een akte ondertekenen verificatie effectief bestaan ​​van de noodzakelijke certificeringen, zoals vereist door de huidige regelgeving.

Recente jurisprudentie

Ik zou ook graag deaandacht van lezers op Ă©Ă©n recent veroordeling van Cassatie ten opzichte van de deugdelijkheid van contracten in het algemeen, zin nr. 5535 van 5 april 2012 stelt vast dat wie onderschrijft een contract, niet kan deonbekwaamheid beweren niet heb het aandachtig gelezen, want wie invoeren verklaringen in een rechtsverhouding, moet in gedachten houden dat volgens het principe vaneigen verantwoordelijkheidhij moet de gevolgen ondergaan tenzij hij de zijne bewijst zullen het is op een manier gevormd gebrekkig.
Met andere woorden, zelfs als het onderdelen contracterende partijen in discussies voorgaand bij de ondertekening van de akte hebben zij de overeenkomsten, een notaris die in de eerbied van de geldende wetten heeft hij een openbare akte opgesteld, niet het kan worden overwogen verantwoordelijk van het feit dat het niet heeft de eerder genoemde voorlopige overeenkomsten weerspiegeld.

La locazione degli immobili:la verifica attenta del contratto

In het licht van het bovenstaande is het duidelijk dat een poging om wedstrijd een handeling, bewerend aan niet goed hebben ingesloten de inhoud daarvan, ten tijde van de bepaling, of zelfs na verloop van tijd te hebben vastgesteld dat de inhoud daarvan niet in overeenstemming was met onze intenties, is een onderneming vergeefs om de daad aan te vechten.
Zodat je dat kan zijn sommige dat het doel van de bepaling is compliant in alle opzichten naar onze wil is het goed om meer te doen aandacht naar de inhoud wettelijk van de handeling zelf, moet deze handeling worden uitgevoerd onafhankelijk van het notariswerk.

Raad in feite van bereiden met vertrouwde mensen, de reeks punten highlights die het voorwerp uitmaken van de bepaling en van voorleggen op tijd aan een notaris van vertrouwen het ontwerp contract, om het opstellen ervan af te ronden tenslotte met de artikelen die de notaris zal overwegen onontbeerlijk voor de rechtsgeldigheid van de handeling.Video: Verhuur Beyloo Ter Horst - Overzicht van gebouwen en terrein inc. Terhorsterzand