De verhuurder moet de huurder ook schadevergoeding bieden voor eigendommen van het condominium

In de huurovereenkomsten van een onroerende goedereneenheid die in een condominium wordt gevestigd, moet de eigenaar de huurder voor de gemeenschappelijke delen ook waarborgen.

De verhuurder moet de huurder ook schadevergoeding bieden voor eigendommen van het condominium

Contratto di locazione

Om de eigen te vervullen verplichting om het beste genot voor de huurder te garanderen van de vastgoedeenheid toegekend in huurcontract, de eigenaar moet ervoor zorgen dat de huurder niet ook wordt getroffen door defecten of schade veroorzaakt door eigendommen in condominium.
de Court of Rome, in een geval waarbij sprake is van schade door een afvoerkolom voor afvalwater (gezonden. n. 19814 van 4 oktober 2013), herhaalde het beginsel van het recht dat meerdere malen door de rechters van het Supreme Court of Cassation was geuit.
In korte tijd als de schade afkomstig is van de eigendommeneenheid van een ander, u wordt geconfronteerd met een hypothese van pesterijen in feite waarop de verhuurder geen verantwoordelijkheid heeft, voor het geval van schade door delen van het gebouw in condominium, de verhuurder antwoordt als een mede-eigenaar die verplicht is om de beste staat en werking te garanderen.

Verplichtingen van de eigenaar

L 'art. 1575 van het burgerlijk wetboek identificeert de belangrijkste verplichtingen van de verhuurder.
reciteren de norm:
De verhuurder moet:
1) de gehuurde goederen in een goede staat van onderhoud aan de huurder leveren;
2) om het in een staat te houden die voor het overeengekomen gebruik wordt gebruikt;
3) garant voor het rustige genot tijdens de huurovereenkomst.
Het is duidelijk dat het is niet in een goede staat van onderhoud een huis waarin er geen luiken of luiken zijn, of hetzelfde zijn defect of zelfs gebroken.
Om deze reden is het dat wel fundamentele diepgaande inspectie op het moment van het bezoek van de vastgoedeenheid en vooral van de levering ervan.

Onderhoud in goede staat

Causa per danni

Volgensart. 1576 c.c.
De verhuurder moet gedurende de lease alle noodzakelijke reparaties uitvoeren, behalve die van klein onderhoud die ten laste van de huurder zijn.
In het geval van mobiele goederen zijn de kosten van opslag en gewoon onderhoud, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de huurder.
Breek je de wasmachine om redenen die onafhankelijk zijn van het gebruik? De verhuurder moet de goede werking ervan garanderen.
Hetzelfde geldt voor deuren, ramen en in het algemeen voor alles wat met het appartement te maken heeft.
Deze zorg moet zijn claimen en gegarandeerd ook in relatie tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
In deze zin in de door de rechtbank van Rome beslist met de zin n. 19814 betwistte de onderhoudsverplichtingen van de eigenaar met betrekking tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Volgens het Hof van Rome, dat op dit punt werd overgedaan aan de jurisprudentie van Supreme Court, tijdens de huurrelatie kan de verhuurder niet worden beschouwd als vrijgesteld van de verplichting tot toezicht en bewaring van het gehuurde, zowel voor het deel van het eigendom van zijn exclusieve eigendom, als voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw - in dit geval het dak - zijnde een verplichting die strikt verband houdt met die voor haar rekening, van reparatie en onderhoud van het gehuurde. Zie als vorige precedenten, de precedenten van dit Hof 1977 n. 3933 en 1982 n. 1868. Het Hof was derhalve van oordeel dat het niet kon worden toegerekend aan contractuele verplichtingen en als het niet vaststellen van een contractueel te vergoeden schade, het gedrag van de verhuurder die, eigenaar van het gehele gebouw, buiten beschouwing gelaten om onderhoud van het dak te het gebouw onbruikbaar maken door een huurder als gevolg van aanzienlijke waterinfiltratie onbruikbaar is); v. nog steeds Cass. n. 3454/2012: de verplichting van de verhuurder om de nodige reparaties uit te voeren om het goed in goede staat van verhuur te houden, betreft niet alleen het deel van het eigendom dat exclusief eigendom is van de verhuurder, maar ook de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zijnde een verplichting die nauw verbonden is met het gehuurde (Trib.Rome 4 oktober 2010 n. 19814).
De precedenten stoppen hier niet; Cass. n. 16422/2011: ondanks de huurovereenkomst bestaat de overdracht aan de huurder van het gebruik en het genot van zowel de eengemaakte vastgoedeenheid als ondersteunende diensten en gemeenschappelijke delen van het gebouw, een dergelijk bedrijf sluit niet de bevoegdheden uit van controle, toezicht en, in het algemeen, van bewaring vanwege de eigenaar-verhuurder, die de feitelijke fysieke macht over het gehuurde behoudt, zelfs als deze zich in een gebied bevindt dat gedeeltelijk verschilt van dat waarin de bewaarkracht van de huurder wordt uitgeoefend - met de daaruit voortvloeiende toezichtverplichting over de staat van instandhouding van de bouwconstructies en over de efficiƫntie van de installaties. Daarom is de eigenaar, als bewaarder van de eigendommen en condominium-faciliteiten, verantwoordelijk voor de schade geleden door derden (inclusief de eigenaren van appartementen in het gebouw), evenals de genoemde activa en faciliteiten (Trib.Rome 4 oktober 2010 n. 19814).
Kortom, voor het Hof van Rome, in het geval van schade door gemeenschappelijke delen, de huurder kan verwijzen naar de eigenaar die op zijn beurt het condominium kan goedmaken.Video: