Locatie en ondraaglijke ingangen

Immissies worden niet betwist aan de verhuurder, maar de derde is het behandelen van intimidatie van feiten en niet van gebreken of intimidatie door de wet, de enige waarvan de eigenaar antwoordt.

Locatie en ondraaglijke ingangen

Ondraaglijke ingangen

ruis

De invoer wordt geregeld doorart. 844, c., waar wordt vermeld dat de ingangen (zoals geluiden, dampen, schudden enz.) afkomstig zijn van de onderkant van de buurman ze kunnen niet worden voorkomen als ze de normale verdraagbaarheid. Zonder deze limiet te overschrijden, is er geen rechterlijke bescherming.
Per definitie van de wetdaarom moeten de inbreng noodzakelijkerwijs bestaan ​​uit inmenging in het vrije genot van het goede, een inmenging die van buitenaf moet komen, dat is van het eigendom van derden, zoals buurt van de vermeende schade. In feite is de norm geboren om het conflict tussen eigendomsrechten te regelen.

Locatie, ondeugden en pesterijen

de huurcontract het is een contract waarbij een partij, verhuurder genaamd, zich ertoe verbindt om een ​​andere, die huurder of huurder, een bepaalde (roerende of onroerende) eigenschap voor een bepaalde tijd te gunnen tegen een specifieke vergoeding (artikel 1571 van het Burgerlijk Wetboek). Onder de verplichtingen van de verhuurder is er die van het lokaliseren van een woning die vrij is van gebreken zijn onmacht neemt af (Aanzienlijk) gebruik overeengekomen.
Volgens dejurisprudentiële interpretatie ondeugden van het gehuurde zijn degenen die het beïnvloeden, veranderen, op de materiële integriteit van het ding op een zodanige wijze dat het zijn genot voorkomt of aanzienlijk vermindert volgens de overeengekomen bestemming of voorzien door de wet (zie het laatst, Cass. 23447/2014). In het geval van ondeugden de huurder kan de oplossing van het contact aanvragen of de overeengekomen prijs verlagen.
De verhuurder is dan verplicht om om de dirigent te beschermen tegen intimidatie van de wet, dat wil zeggen gevorderd door degenen die beweren rechten te hebben op het ding. Het is niet verplicht om het te garanderen van de zogenaamde intimidatie in feite, waar derden geen rechten claimen, dat wil zeggen dat het recht op genot niet in twijfel wordt getrokken, maar feitelijk vooroordelen veroorzaakt voor hetzelfde recht op genot door onwettig gedrag.

Immissies en derde

Luidruchtige items

Daarom is onlangs besloten door het Hof van Cassatie - met zin nr. 23447/2014 - dat de vermeldingen vormen geen gebreken aan het gehuurde, zonder rekening te houden met de intrinsieke structuur van dezelfde of de interactie van deze met de omringende omgeving, maar in plaats daarvan af te hangen van een element buiten de contractuele relatie, toe te schrijven aan derden, dus dezelfde inputs, als ze niet tolereerbaar zijn, komen van toeschrijven aan het gedrag van de derde partij; als ze in plaats daarvan aanvaardbaar zijn, zullen ze geen schade hebben veroorzaakt die kan worden gecompenseerd.
Evenmin, ga door met het spelen van legitimiteit, het feit dat het gehuurde niet geschikt is om dergelijke immissies te verwerken zal tot een andere conclusie leiden: aangezien de verhuurder nooit geroepen wordt om te antwoorden als hij ondraaglijk is, in feite met anderen omgaat; terwijl, indien aanvaardbaar, en daarom wettig, ze kunnen niet aan iemand worden toegeschreven; behalve in het geval van een uitdrukkelijke garantie van de verhuurder over de geschiktheid van het geleasde actief, vanwege de intrinsieke kenmerken, om de bewoners te beschermen tegen specifieke risico's van illegale immissies veroorzaakt door derden (zie Cassatie 23447/2014).
Op het moment dat de het overwinnen van verdraagbaarheid of de verzoening met de productiebehoeften is uitgesloten, we hebben een illegale activiteit (v. Cass. 111/1998).

Immissies en precontractuele of niet-contractuele aansprakelijkheid van de verhuurder

De zin sluit uiteindelijk de relevantie van verhulling de aanwezigheid van immissies door de verhuurder met het oog op precontractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid. In een notendop was de verhuurder niet verplicht om de verhuurder op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van de immissies. De conclusie lijkt echter in strijd te zijn met de correctieverplichting die door deart. 1175 c.c., een bolwerk van een economische keuze en een bewuste contractuele wil, en tenslotte, van solidariteit en vreedzame sociale relaties.
Tegen de intimidatie in feite ze kunnen zowel de eigenaar als het recht van eigendom en de huurder rechtstreeks doen gelden om hun recht op gebruik van het onroerend goed te beschermen (artikel 1585 van het burgerlijk wetboek); de rechtsmiddelen bedoeld in art. 844 c.c. ze werden namelijk ook analoog aan de huurder herkend (v.Trib Parma 1004/2013, hof van cassatie nr. 12133/92).

Locatie, invoer en bemiddeling

Alle tijden voor de complexiteit van de werkelijkheid de norm geeft de rechter de kwalificatie van de concrete casus door noties te geven met vage contouren, zoals bijvoorbeeld gebeurt voor de begrippen tolerantie en defecten waarnaar in de artikelen wordt verwezen. 844 en 1578 c.c., is de uitkomst van het geschil onzekerder dan ooit.
Daarom is het zeker opportuun om een ​​buitengerechtelijke oplossing van het geschil, zowel in de onderhandelingen tussen de advocaten als in de poging bemiddeling, voorgeschreven als verplicht zowel op het gebied van echte rechten als op het gebied van leasing. Op dat moment kon de juridische fase echt worden beschouwd als de extreme oplossing, niet zonder risico's en kosten, om een ​​anderszins plaatsbaar conflict te beëindigen.Video: Trailer HELSE PIJN - een film van Olivier van der Zee