Bemiddeling voor condominiumschulden, wanneer is het handig?

De flatschulden en de wijze van incasso. Is het altijd beter om bij besluit te handelen of kan bemiddeling worden gebruikt? En wanneer?

Bemiddeling voor condominiumschulden, wanneer is het handig?

Mediazione

Elk condominium, alleen al omdat het zo is, moet het betalen onkosten die nodig zijn voor beheer en instandhouding van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. De niet-betaling, tegen een goedgekeurde verklaring (schatting of eindsaldo), stelt hem bloot aan het risico van eengerechtelijke stappen wegens niet-betaling condominium kosten. Het is duidelijk op het punt deart. 63, eerste alinea, att. commerciële code. in wiens geest voor het innen van bijdragen op basis van de door de algemene vergadering goedgekeurde verspreidingstoestand, kan de directeur een direct uitvoerend bevel verkrijgen, ondanks verzet. Het voorlopig uitvoerend gerechtelijk bevel staat de beheerder toe om uit te voeren een afscherming binnen een paar maanden van het verzoek van het decreet. Wat zeker is, is dat vaak het feit van de kennisgeving van een decreet het condominium duwt om kapitaal en juridische kosten te betalen vóór het begin van de handhavingsprocedure. Het decreet waar we het over hebben het is alleen een geldig instrument omdat het voorlopig uitvoerend is maar ook omdat, zoals in de jurisprudentie is gezegd, het verslag van een condominiumvergadering met de vermelding van de uitgaven die nodig zijn voor de instandhouding of het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten, vormt een schriftelijk bewijs dat geschikt is om een ​​verbod te verkrijgen, zelfs in de afwezigheid van de staat van verspreiding daarvan, noodzakelijk voor het verdere doel ook de provisievoorziening, op grond van art. 63 beschikbaar att. kabeljauw. civ. (Court App. Napels 25 januari 2012). in het kort de monitoractie is eenvoudiger dan je kunt bedenken. Dat gezegd hebbende, laten we een feit evalueren. E laten we een vraag stellen. van Maart 2012 voor condominiumkwesties alvorens een rechtszaak te beginnen, moet een bemiddelingspoging worden gedaan. Het is een buitengerechtelijke procedure dat is een voorwaarde voor de procedurele toepassing van het gerechtelijk verzoek (zie wetgevingsdecreet nr. 28/10). Uit de categorie van afgetrokken geschillen voor deze procedure zijn er zogenaamde monitoren: in wezen om een ​​rechterlijk bevel te verkrijgen, moet de beheerder niet van tevoren contact opnemen met een bemiddelingsorgaan. In deze context is de vraag als volgt: het moet niet, maar past het? Het antwoord is: het hangt van de situatie af van de enkele condominium. duidelijk een betalingsbevel voorlopig uitvoerbaar is veel meer doorslaggevend dan een verzoek om bemiddeling.

Mediazione2

Maar als het condominoafgezien van een vastgoedeenheid, niet-bezit of anderszins in een situatie van grote economische tegenspoed, zou de actie buitengerechtelijk een goed hulpmiddel kunnen zijn om een ​​overeenkomst te vinden: kortom om een ​​overeengekomen terugkeerplan op te stellen. Men zou zich kunnen afvragen: maar als de beheerder dit persoonlijk kan doen, waarom neem je contact op met een bemiddelingsorgaan? Het antwoord is simpel: het bemiddelingsorgaan moet, althans in de intenties, een onpartijdig onderwerp vertegenwoordigen dat bemiddelt tussen de belangen die op het spel staan ​​om het ontstaan ​​van een geschil te voorkomen. Het condominium, bovendien, zou in deze procedure zien de effectieve beschikbaarheid van de beheerder niet alleen willen straffen om het te straffen (vaak heeft het dwangbevel ten onrechte maar ook terecht zo geleefd) maar alleen om het verschuldigde recht te herstellen.Video: