Wijziging van de criteria voor de toewijzing van kosten

In het Alfa-gebouw gedurende vele jaren zijn vanwege de bepalingen in de contractuele regeling de verwarmingskosten verdeeld

Wijziging van de criteria voor de toewijzing van kosten

Ripartizione spese

In het Alfa-condominium voor lange jaren, in overeenstemming met de bepalingen vervat in de contractuele verordening, stookkosten ze werden verdeeld op basis van een specifieke tabel. Na enkele variaties in de samenstelling van het team, de vergadering komt samen om enkele evenementen te beslissen met betrekking tot het beheer en de uitgaven voor gemeenschappelijke goederen. Resultaat: tussen de verschillende dingen de meerderheid van de vergadering besloot om de criteria voor de toewijzing van de uitgaven te wijzigen voor de werking van het verwarmingssysteem. Een verhaal dat is uitgevonden, dat zojuist is beschreven, maar een gemeenschappelijke basis heeft voor degene die de Hof van Cassatie om zin nr. 27016. Voorwerp van de bewering: de verandering van distributiecriteria condominium kosten. Supreme Judges hebben hun constante uitspraak over het onderwerp bevestigd, die dan de normatieve banden in de eerste alinea van de kunst vindt. 1123 c.c. In wezen moet de wijziging van de huidige onderverdelingscriteria (zij het conventioneel of legaal) zijn goedgekeurd met de toestemming van alle condominiums.

Ripartizione spese

In tegendeel, zij stellen de hermelijnen, is aangetast door nietigheid (waarop kan worden vertrouwd door hetzelfde condominium dat deelnam aan de vergadering en zelfs indien hij vóór en op grond van artikel 1137 van het Burgerlijk Wetboek van de beroepstermijn was afgeweken) de resolutie van de condominiumvergadering met de die, zonder de instemming van alle flatgebouwen, de wettelijke criteria (artikel 1123 van het burgerlijk wetboek) of van de contractuele regeling voor de toewijzing van de uitgaven die nodig zijn voor het verrichten van diensten in het algemeen belang wijzigen, aangezien eventuele afwijkingen gevolgen kunnen hebben voor de individuele rechten van de individuele condominium door een verandering in de waarde van het deel van het gebouw van zijn exclusieve eigendom, kan alleen worden bereikt door een conventie waaraan hij zich houdt (Cass. 15 december 2011 n. 27016). Verder herhaalt het herhalen van een reeds uitgedrukt concept, de Regulatory Court hij specificeerde herinnerd dat ze niet ongeldig zijn maar nietig verklaarbaar en als zodanig voor beroep vatbaar binnen de termijn als bedoeld in art. 1137 c.c., u.c., de besluiten waarbij de algemene vergadering, bij de uitoefening van de bevoegdheden voorzien door art. 1135 van het Burgerlijk Wetboek, nrs. 2 en 3, bepaalt in de praktijk de toewijzing van dezelfde uitgaven in tegenstelling tot de criteria uiteengezet in art. 1123 c.c. (Cass. 15 december 2011 n. 27016). Het onderscheid is daarom te vinden in de notulen: als de distributiecriteria zijn gewijzigd de beslissing is ongeldig, terwijl als u een concrete uitgave deelt, de beslissing als ongeldig wordt beschouwd.Video: Software Testing Tutorials for Beginners