Huurlening

De hypotheek kan niet alleen door een persoon worden bedongen voor de aankoop of renovatie van een huis, maar ook door een heel gebouw, wanneer er enorme uitgaven zijn.

Huurlening

Wanneer kan een hypotheek op een condominium worden bepaald?

De hypotheek is een vorm van financiering die niet alleen door een particulier kan worden aangevraagd voor de aankoop of renovatie van een huis, maar ook door een heel gebouw, wanneer het noodzakelijk is om de uitgaven voor het periodieke onderhoud van de woning te voldoen. gemeenschappelijke delen en deze zijn bijzonder groot, dus door gebruik te maken van een lening kun je ze meer maken lezen.

mutuo condominiale

In dit geval kunnen appartementen een hypotheek opleggen door eenhypotheek op de gemeenschappelijke delen van het te restaureren gebouw die een garantie worden voor de bank of het financiële bedrijf. Dit zijn onderdelen zoals de inkomhal, de binnenplaats, de tuin, de technische ruimtes, enz.
Om te bepalen a hypothecaire lening Het moet je 'eenstemmigheid van de kiezers in de condominiumsamenkomst, tenzij de werken noodzakelijk zijn voor de wederopbouw of verbetering van het algemeen welzijn.
In dit geval, tijdens de stemming, de meerderheid van de condominiums, die ten minste vertegenwoordigen i twee derde van de duizendsten van eigendom. Dit op grond van art. 1108, laatste alinea van het burgerlijk wetboek, ook van toepassing op het condominium op grond van de verwijzing door art. 1139 c.c...
Als alternatief is het ook mogelijk om een ongedekte lening, dus vergelijkbaar met een lening ad personam, die geen hypotheek verstrekt op het gebouw, maar een andere vorm van garantie, zoals het ondertekenen van een woningverzekering.
In dit geval is het noodzakelijk altijd unanimiteit van kiezers in de vergadering. Ook moet de keuze van het te vragen bedrag, van de toe te passen rentevoet of van de terugbetalingsperiode van de termijnen met eenparigheid van stemmen worden overwogen, zo vaak wordt de praktijk lang en moeilijk, voor de onvermijdelijke moeilijkheid om een ​​overeenkomst te vinden. van alle flatgebouwen. De moeilijkheden nemen toe met de toename van het aantal appartementen, dus het komt vaker voor dat deze keuze wordt gemaakt voor het werken op kleine flatgebouwen.
De ongedekte condominiumlening kan worden bepaald door het ondertekenen van depro tempore beheerder die de totaliteit van de flatgebouwen vertegenwoordigt.
Helaas zijn de bedragen die met dit type lening kunnen worden gefinancierd niet bijzonder hoog, gezien de lagere garanties, en meestal rond rond de 100.000 euro. De duur is over het algemeen niet meer dan 72 maanden (6 jaar). De toegepaste tarieven zijn daarom meer vergelijkbaar met die van a langlopende lening dat voor die van een echte hypotheek.
De kosten voor het terugbetalen van de hypotheek zijn dan verdeeld tussen condominiums op basis van duizendsten van eigendom, zijnde een interventie in verband met een gemeenschappelijk goed.
Voor elk type lening dat u beslist te bepalen, moet het besluit echter worden genomen tijdens de vergadering en het kan niet onafhankelijk worden vastgesteld van de beheerder, wat betreft normale beheerkosten.

Kenmerken van de condominiumhypotheek

De regels voor een woninghypotheek zijn over het algemeen vergelijkbaar met die van een hypotheek afgesloten door een particulier.
de rentevoet van een condominiumhypotheek, die bij de ondertekening van het contract wordt gevestigd, kan vast, variabel of gemengd zijn. Dit laatste alternatief verdient de voorkeur, omdat het de balans tussen de sterke en zwakke punten van het ene en het andere systeem mogelijk maakt.

mutuo condominiale

Ook de afschrijvingsplan, dat is de methode van terugbetaling van de termijnen, kan van verschillende soorten zijn. Als de lening tegen het vaste tarief is vastgelegd, zijn de termijnen hetzelfde. In het geval van de variabele rente, echter, zal variëren afhankelijk van de geldende koers.
De te schatten parameters om de opbrengst van de terugkeer naar de kredietinstelling te evalueren zijn:
- de verspreiding, die de herlading meet en varieert van bank tot bank;
- het TAN, nominale jaarlijkse rente, die alleen verwijst naar de jaarlijkse rentevoet;
- het april, het jaarlijkse rentepercentage, dat niet alleen de rentevoet omvat, maar ook de gerelateerde kosten die moeten worden betaald.
Maar over het geheel genomen moeten we bij de kosten van de lening rekening houden met een hele reeks andere uitgaven:
- de kosten van onderzoek;
- kosten voor expertise geschreven door de technicus benoemd door de bank;
- uitgaven notarieel;
- eventuele beheerskosten;
- kosten voor de bepaling van één verzekeringspolis van de ontploffing en het vuur van het gebouw.
De condominiumhypotheek presenteert de kenmerken van draagbaarheidin de zin dat, in het geval dat de voorwaarden niet langer geschikt worden geacht, de condominium lener kan heronderhandeling met dezelfde bank of overboeking, via subrogatie, naar een bank met gunstiger voorwaarden.Video: