Methaan, LPG, Diesel

De noodzaak om de brandstof van een verwarmingssysteem te vervangen, vereist zorgvuldige evaluaties van de delen van de installatie die dienovereenkomstig moeten worden aangepast.

Methaan, LPG, Diesel

De beweegredenen die de noodzaak van de noodzaak kunnen induceren, kunnen ontelbaar zijn vervanging van de brandstof van het verwarmingssysteem, een keuze die, als gevolg daarvan, de vervanging van de thermische generator omvat, die bijna altijd één is boiler.

Fiamma azzurra del Metano

De motivaties houden voornamelijk verband met brandstofkosten, hun beschikbaarheid en ook en vooral aan hun management, maar soms ook aan het werk van sensibilisering van de publieke opinie, gemaakt door verschillende instanties, steeds intenser en continuer over de vermindering van het energieverbruik van gebouwen en de beheersing van milieuverontreiniging, die ook wordt gereguleerd door specifieke wet- en regelgeving.
Bovendien worden vaak nieuwe situaties gecreëerd die omstandigheden genereren die anders zijn dan die eerder waren, zoals bijvoorbeeld de installatie van gasnetwerken in gebieden die nog niet eerder waren gebruikt (de zogenaamde methanisatie) of de aanschaf van een nieuwe generator. In het laatste geval, bijvoorbeeld als u wilt profiteren van moderne technologieën die zijn gericht op energiebesparing, kunt u overwegen gasvormige brandstofgeneratoren zoals methaan en LPG (vloeibaar propaangas).

Meer ecologische duurzaamheid van gasvormige brandstoffen

Andere factoren die tot brandstofverandering kunnen leiden, kunnen lokale of regionale initiatieven zijn beperking van de emissies van verontreinigende stoffen in de atmosfeer, initiatieven die vaak gebruikmaken van bijdragen voor de vervanging van ketels die werken met vaste brandstoffen en vloeistoffen (voornamelijk hout en diesel) met gasvormige brandstoffen. Evenzo kan in bepaalde gebieden een verbod op het gebruik van specifieke soorten brandstoffen voor verwarmingssystemen bestaan.
Onder verwijzing naar dit laatste feit wordt opgemerkt dat sinds september 2005 de bepalingen inart. 10 van het decreet van de voorzitter van de ministerraad van 8 maart 2002, die het gebruik in installaties vanaf 35 kW verbood en bestemd was voor de verwarming / airconditioning van omgevingen, evenals de verwarming van sanitair warm water voor civiele gebruikers, vaste brandstoffen zoals: bruinkool, stoomkolen, metallurgische cokes en gas en al die op basis van antraciet en hun mengsels.
Het hoofddoel van het decreet was om uitfasering van bijzonder zware brandstoffen vanuit het oogpunt van luchtverontreiniging. Het voornoemde besluit heeft echter geen betrekking op installaties met een totale nominale warmteafgifte van minder dan 35 kW en fornuizen voor individuele ruimten, terwijl nauwkeurige regels worden vastgesteld voor het gebruik van andere brandstoffen dan methaan en LPG (vloeibaar propaangas).
De tussenkomst van transformatie van een thermische installatie van vaste of vloeibare brandstof naar gas het kan ook de juiste mogelijkheid bieden om hetzelfde systeem te integreren met alternatieve energiebronnen: in het geval van ketels kan de productie van warm water voor verwarming en voor sanitaire behoeften worden ondersteund door thermische zonnepanelen.
Bovendien kunnen door het veranderen van de brandstof acties worden ondernomen om de brandstof te verbeteren of te vervangen.brandstof distributiesysteem, de brander, de warmtegenerator, de aanpassing van de kamer van dezelfde thermische krachtcentrale, de aanpassing of reconstructie van het systeem voor de afvoer van verbrandingsproducten, vooral als we nieuwe technologieën zoals condensatie exploiteren.

Bombola Gpl

In de eenvoudigste gevallen zijn de hierboven beschreven handelingen niet bijzonder belastend om uit te voeren, zoals bij het passeren van een gasvormige brandstof zoals LPG (vloeibaar methaangas) naar een andere gasvormige brandstof (methaan). Maar in andere gevallen, zoals bij het overschakelen van vloeibare brandstoffen (zoals diesel) naar gasvormige brandstoffen, is het complete reconstructie van de thermische centrale het is ook noodzakelijk voor zijn verschillende fysieke kenmerken, inclusief hoogte, oppervlakte, volume, ventilatieopeningen en ventilatieopeningen.
Ook ik branddetectie- en contrastsystemennatuurlijk zijn ze gebaseerd op verschillende principes en technologieën en gerelateerd aan de gebruikte brandstof en vereisen ze vaak de goedkeuring van specifieke lay-outs voor energiecentrales. In dergelijke gevallen moeten de relatieve ontwerpen vóór de implementatie worden goedgekeurd door de specifieke instanties die verantwoordelijk zijn voor dergelijke controles.Video: LNG-Diesel Bi-fuel system 1