Nieuwe berekeningsmethoden en minimale energieprestatienormen

Belangrijke wijzigingen in de regelgeving inzake energie-efficiëntie: nieuwe berekeningsmethoden, nieuwe minimale prestatienormen en een nieuw APE-model

Nieuwe berekeningsmethoden en minimale energieprestatienormen

Nieuws op nationaal niveau over de energie-efficiëntie van gebouwen

Drie interministeriële decreten op de energie-efficiëntie van gebouwen zijn in werking getreden op 1 oktober vorig jaar.

Energiebesparende berekeningsmethode

Gepubliceerd in het Staatsblad op 15 juli, de decreten implementeren de richtlijn over bijna nul energiegebouwen (2010/31 / EU - ook bekend als EPBD-herschikking) en volg de zogenaamde Decree of the Making (de wetsdecreet 4 juni 2013 nr. 63, vervolgens omgezet met wijzigingen door de wet 3 augustus 2013 nr. 90).
Dit zijn drie besluiten die op dezelfde dag zijn ondertekend door de bevoegde ministers (minister van Economische Ontwikkeling in overleg met de ministers van Milieu en de Bescherming van Land en Zee, Infrastructuur en Transport, Gezondheid en Defensie), hebben dezelfde naamgeving, maar regulering van drie verschillende gebieden met betrekking tot de energie-efficiëntie van gebouwen:
- Decreet van 26 juni 2015 Toepassing van berekeningsmethoden voor energieprestaties en definitie van minimale bouwvoorschriften en -eisen;
- Decreet van 26 juni 2015 Regelingen en referentiemethoden voor de opstelling van het technisch projectverslag voor de toepassing van de eisen en minimumeisen voor energieprestaties in gebouwen;
- Decreet van 26 juni 2015 Aanpassing aan het decreet van het ministerie van Economische Ontwikkeling 26 juni 2009 - Nationale richtlijnen voor de energiecertificering van gebouwen.

Toepassing van de nieuwe nationale voorschriften in de Gewesten en de autonome provincies

De nieuwe bepalingen zijn van toepassing op de Gewesten en de Autonome Provincies die nog geen maatregelen hebben genomen om het acquis uit te voeren Richtlijn 2010/31 / EU.
De regio's die de richtlijn al hebben ingevoerd voordat zij op nationaal niveau worden omgezet, moeten uiterlijk op 1 oktober 2017.
Op dit moment zijn de regio's Lombardije, Emilia-Romagna en Piemonte al aangepast aan de drie nationale decreten.
De aanpassing heeft tot doel de ongelijke situatie op te lossen die momenteel in Italië bestaat en die wordt gegenereerd door de regionale autonomie die de afgelopen jaren op het gebied van energie-efficiëntie is toegekend.

Nieuws over de berekeningsmethode en minimale energieprestatie-eisen

De nieuwe berekening voorzien door het decreet Toepassing van berekeningsmethoden voor energieprestaties en definitie van minimale bouwvoorschriften en -eisen gebruikt het volgende referentie normen main:
- Italiaans Thermotechnisch Comité CTI-aanbeveling 14/2013;
- UNI / TS 11300 delen 1, 2, 3 en 4;
- UNI EN 15193.

Energie-efficiëntie

Er worden geen verplichtingen inzake herstructurering of herwaardering van energie ingevoerd voor bestaande gebouwen, maar minimale verplichte energieprestatie-eisen worden alleen vastgesteld in het geval van bouw van nieuwe gebouwen, belangrijke renovaties en energie-upgrades vrijwillig geactiveerd van de burgers.
Afhankelijk van het type interventie worden er verschillende vereisten vastgesteld.
De meest beperkende waarden hebben betrekking op de categorie nieuwe gebouwen, die ook de gebouwen omvatten die onderhevig zijn aan sloop en wederopbouw en de uitbreiding van bestaande gebouwen.
In het laatste geval is de regel alleen van toepassing op het verlengde gedeelte.

Nieuws voor het technische projectverslag

Het decreet Regelingen en referentiemethoden voor de opstelling van het technisch projectverslag voor de toepassing van de eisen en minimumeisen voor energieprestaties in gebouwen predisponeert verschillende schema's afhankelijk van het type interventie.
De regelingen betreffen met name:
- nieuwe gebouwen;
- belangrijke renovaties;
- energiereductie.

Nieuws voor energieprestatiecertificaten

APE 2015

Het nieuwe APE (Certificate of Energy Performance) werd uiteindelijk gestandaardiseerd over het hele nationale grondgebied, waarmee de verschillen die in de afgelopen jaren tussen regio's waren ontstaan, werden overwonnen.
Een andere belangrijke nieuwigheid is de kwaliteit van de informatie die erin wordt verstrekt, die completer zal zijn. We zullen bijvoorbeeld de bijdrage van in de nieuwe berekening vinden alle planten aanwezig in het gebouw: winter-airco, zomer-airco, sanitair warm water, verlichting en ventilatie.
de energieklassen bovendien zeven tot tien slagen. Van de A4, beschouwd als de beste, naar de G, de slechtste.
Het decreet betreffende de nationale richtlijnen voor energiecertificering bevat ook een verordening van het aankondigingen van verkoop of lease.

APE onroerend goed advertenties

Op alle nationaal grondgebied de energieprestatie-index van de enveloppe, de wereldwijde energieprestatie-index, zowel hernieuwbaar als niet-hernieuwbaar, en de relatieve energieklasse moeten worden gerapporteerd.
Met uitzondering van de advertenties via internet en in de pers, moet u het diagram gebruiken dat we aan de zijkant zien, waarnaar wordt verwezen in bijlage C van het decreet.

Nieuwe versie van ENEA DOCET-software

ENEA heeft op zijn website de nieuwe versie van docet, de software voor de voorbereiding van APE voor bestaande woongebouwen, met een oppervlakte van minder dan 3000 vierkante meter.
Voorlopig is het een bètaversie. De APE-bewerkingsfunctie is momenteel niet beschikbaar, maar wordt geactiveerd zodra de software als stabiel wordt beschouwd.Video: