Nieuwe regels in Ligurië voor het systeemboekje en voor het rapport over energie-efficiëntie

Het besluit van de regionale raad n. 1673 van 22 december 2019 bepaalt dat de nationale wetgeving voor thermische planten wordt toegepast in Ligurië.

Nieuwe regels in Ligurië voor het systeemboekje en voor het rapport over energie-efficiëntie

Ligurië: resolutie van de regionale raad betreffende verwarmingssystemen

thermische planten Ligurië

Met Resolutie n.1673 van 22 december 2014 heeft de Regionale Raad van Ligurië de Bepalingen en criteria voor de bediening, controle, onderhoud en inspectie van verwarmingssystemen.
De bepalingen zijn op 1 januari 2015 en homogeniteit introduceren over het hele regionale grondgebied. De bepaling vervangt alle bestaande gemeentelijke en provinciale voorschriften met betrekking tot onderhoud en inspecties van verwarmingssystemen. De rol van de bevoegde autoriteiten voor de gemeenten van meer dan 40.000 inwoners en de provincies op het resterende deel van het grondgebied blijft echter geldig, maar ze zullen werken op basis van de criteria die vanaf dit jaar op regionaal niveau zijn vastgesteld. De gemeenten Genua, Imperia, La Spezia, San Remo, Savona en de provincies Genua, Imperia, La Spezia en Savona lijken daarom bevoegde autoriteiten in de regio Ligurië te zijn.

Ligurië: nationale voorschriften zijn van toepassing op verwarmingssystemen

De raadresolutie n. 1673 van 22 december 2014 bepaalde inhoudelijk dat in de regio Ligurië de nationale wetgeving van toepassing is.
De belangrijkste nationale referentienorm is de Decreet van de President van de Republiek 74/2013, die de verplichting van begiftiging van vestigt Installatiehandleiding en van Rapport energie-efficiëntiebesturing voor alle verwarmingssystemen voor airconditioning of productie van warm tapwater.
Naast presidentieel decreet 74/2013 is het op nationaal niveau ook belangrijk om de Decreet van het Ministerie van Economische Ontwikkeling 10 februari 2014, waarin de tijden en methoden voor het uitvoeren van de geïdentificeerde verplichtingen zijn gedefinieerd. En het is belangrijk om ook de decreet, ook van het ministerie van Economische Ontwikkeling, 20 juni 2014, waarmee de deadline voor de aanpassing van de systeembrochure en de modellen voor energie-efficiëntierapportage werd verlengd tot 15 oktober 2014.
Wij herinneren u eraan dat de werking, het beheer, de controle, het onderhoud van het verwarmingssysteem en de naleving van de bepalingen van de wet inzake energie-efficiëntie vallen onder de verantwoordelijkheid van de Hoofd van de plant. De rol van Plant Manager kan worden gedekt door verschillende cijfers: de eigenaar, de bewoner van het pand om welke reden dan ook (bijv. Huurder, vruchtgebruiker, kredietnemer, enz.), De beheerder in het geval van gecentraliseerde verwarmingssystemen die worden beheerd in condominium of zelfs een derde persoon gedelegeerd door de zojuist genoemde figuren.

Ligurië: nieuwe verplichtingen met betrekking tot het systeemboekje

Over het hele regionale grondgebied het model van implantatieboekje goedgekeurd bij ministerieel besluit van 10 februari 2014 en geïdentificeerd in bijlage I van het decreet. Het nieuwe installatieboekje moet worden ingevuld tijdens de eerste geplande inspectie- en onderhoudswerkzaamheden. Het nieuwe boekje zal de vorige compleet vervangen, zelfs als deze laatste nog moet worden bewaard, om sporen en informatie over de eerder uitgevoerde controles te hebben.

Ligurië: nieuwe verplichtingen met betrekking tot de energie-efficiëntieverhouding

de energie-efficiëntiecontrole het is verplicht voor verwarmde airconditioningsystemen in de winter met een nominaal nuttig thermisch vermogen van niet minder dan 10 kW en voor zomer-airconditioningsystemen met een nominaal nuttig thermisch vermogen van niet minder dan 12 kW.
De energie-efficiëntiecontrole moet plaatsvinden met cadenza aangegeven in tabel A van Bijlage A bij Resolutie n.1673 van 22 december 2014 van de Regionale Raad van Ligurië.
De modellen van energie-efficiëntieverslag die moeten worden goedgekeurd, zijn die welke zijn opgenomen in bijlage II en V van het ministerieel besluit van 10 februari 2014, zoals gespecificeerd in punt 2 van bijlage A bij de regionale resolutie.

thermische planten Ligurië

Ter gelegenheid van de energie-efficiëntiecontrole, tekent en tekent de operator a verhouding, die door de onderhoudstechnicus elektronisch aan het regionale kadaster van de thermische gebouwen moet worden doorgegeven. Een kopie van dit rapport moet ook worden gegeven aan de installatiemanager, die deze moet bewaren en aan het installatieboekje moet bevestigen.
Bij het indienen van het document bij de database van het regionale kadaster van de thermische installaties, moet de onderhoudstechnicus een bijdrage. Deze bijdrage wordt geboden door artikel 10 van presidentieel decreet 74/2013 en is bedoeld om de kosten van het beheer van het kadaster van verwarmingssystemen, aanverwante diensten en inspecties van de fabrieken te dekken.
In overeenstemming met het billijkheidsbeginsel wordt de bijdrage bepaald volgens uniforme methoden in de hele regio Ligurië en wordt deze gediversifieerd volgens de bereiken van nuttig thermisch vermogen plant. Om een ​​idee te krijgen van de kosten, rapporteren we enkele voorbeelden: voor planten met een vermogen gelijk aan of hoger dan 10 kW en minder dan 35 kW, bedraagt ​​de bijdrage € 24,00, terwijl voor planten met een vermogen gelijk aan of hoger dan 35 kW en minder dan 100 KW bedraagt ​​de bijdrage 46,00 euro.Video: