Geen parkeergelegenheid in het condominium

Het is niet ongebruikelijk dat flatgebouwen klagen over de ongepastheid van hun buren die de auto zo parkeren dat ze de doorgang moeilijk maken.

Geen parkeergelegenheid in het condominium

Parcheggio

Het is niet ongebruikelijk voor flatgebouwen om te klagen over de ongepastheid van hun buren ze parkeren de auto op zo'n manier dat ze de doorgang bemoeilijken of dat ze zelfs zijn gestationeerd in verboden zones. Heel vaak vraag je je af of een dergelijke ongepastheid kan worden bestraft met de gedwongen verwijdering van het voertuig.Het antwoordin het algemeen is het negatief, in deze context is het de moeite waard om te begrijpen wat kan worden verboden en wat zijn de legitieme reacties de mogelijke overtreding van de regels meest voorkomende geval het is zeker dat van de parkeerplaats die abstract niet verboden is maar die in ieder geval de doorgang en daarmee het gebruik van het gemeenschappelijke ding moeilijk maakt. overeenkomstig art. 1102 c.c. elk condominium kan gebruik maken van de gemeenschappelijke zaak die hij het meest geschikt acht, zonder dit echter schadelijk te zijn voor de rechten van de andere mede-eigenaars. Supreme Court duidelijk aangegeven dat het gelijkwaardige gebruik van het algemene ding postuleert niet noodzakelijkerwijs het gelijktijdige gebruik van het ding door alle deelnemers aan de communie, dat nog steeds wordt toevertrouwd aan concrete regulering om redenen van coëxistentie; dat het begrip van gelijk gebruik van het algemeen welzijn niet begrepen moet worden in de zin van noodzakelijk identiek en hedendaags gebruik, dat wordt genoten door alle flatgebouwen in de eenheid van tijd en ruimte, want als de gelijktijdige samenloop van dergelijke omstandigheden vereist zou zijn, zou men het gevolg van de onmogelijkheid voor elk condominium om het gemeenschappelijke te gebruiken wanneer dit voor dit doel niet voldoende was (Cass. 16 juni 2005 n. 12873) Zoveel gezegd is het nuttig om het te begrijpen wat moet er gedaan worden in het bovenstaande geval.

Parcheggio

Twee mogelijk oplossingen: A)buitengerechtelijke actie van de condominium beheerder gericht op het afraden van het condominium van het houden van gedrag dat niet schadelijk is voor de rechten van andere flatgebouwen;gerechtelijke stappen van dezelfde agent van de condominiums (ex officio, op grond van artikel 1130 van het Burgerlijk Wetboek of op initiatief van de aandeelhoudersvergadering) gericht op het verkrijgen van de vaststelling van het onrechtmatig gebruik van de gemeenschappelijke zaak, schadevergoeding en het verbod voor de toekomst. In het geval van verbod vastgesteld door de condominium regelgeving (op voorwaarde dat hetzelfde als legitiem wordt beschouwd, dwz dat het recht op gebruik van flatgebouwen niet op onredelijke wijze wordt ondermijnd) de dovrà ¬ ¬ moet gericht zijn op het verkrijgen van de verificatie van de schending van de regelgevende clausule. De zogenaamde gedwongen verwijderingten slotte kan het alleen worden geregeld als voorzien door een condominium regulering van contractuele orgine naar behoren aanvaard door alle flatgebouwen.Video: Te koop Penthouse, 3 kamerappartement, Watermolen 79 Gemert