Noodzaak van de verdeling van condominiumkosten

De toewijzing van de condominiumkosten moet worden betwist door een beroep te doen op de resolutie. Het belangrijkste is om te weten hoe je kunt kiezen om uit te dagen.

Noodzaak van de verdeling van condominiumkosten

Spese

In het Gamma condominium is er een grensmuur geplaatst op de binnenplaats gebruikt als een parkeerplaats wat onderhoud nodig heeft. De condominiums, op afstand en bij gebrek aan wettelijke aanwijzingen, hadden zich afgevraagd welk criterium van de verdeling van de kosten ze moesten toepassen; op het einde, met regelmatig overleg, hadden ze ervoor gekozen om te gebruiken een distributiecriterium waarbij alleen de eigenaren van parkeerplaatsen betrokken zijn. In de loop van de tijd was de noodzaak nooit gesteld behoud die muur. De behoefte ontstaat en paste het gekozen criterium toe, een van de flatgebouwen veranderde van gedachten. Volgens hem was het niet eerlijk dat de condominiums geen plaats hebben ze hoefden niets te betalen. Hij beweert dat in feite de grensmuur is van iedereen en niet alleen de eigenaren van parkeerplaatsen. Woedend omdat ze hun verzoeken volledig negeerden, het condominium besluit te handelen via juridische middelen en houdt de laatste beraadslaging waarbij de uitgave is verdeeld. Volgens wanneer aangegeven door Hof van Cassatie, wiens positie onlangs werd herhaald door de Court of Savona, die uitdaging riskeert eindigend met niets gedaan. Dit komt omdat we in ├ę├ęn lezen zin van de hermelijnen gemaakt in 1995 (1890 van 21 februari) en vermeld in een uitspraak van de Court of Savona van 5 juni, in het geval van flats in gebouwen, de bevoegdheid van de vergadering van het condominium voor besluiten, in de vorm en met de vereiste meerderheden, de uitvoering van de nodige werken voor de instandhouding en het genot van

Spese condominiali

In de gemeenschappelijke ruimtes en voor de exploitatie van de flatdiensten is de verplichting van elk condominium om bij te dragen aan de gerelateerde kosten, die voortvloeien uit de eigendom van het echte recht op het onroerend goed en de integratie van een reeds bestaande verplichting tot de goedkeuring, door de 'vergadering, van de staat van toewijzing, en specifiek direct gerelateerd aan de vorige resolutie, uitvoering van de werken. Hieruit volgt dat, wanneer de betoging van het condominium investeert, zelfs vóór het bedrag van de verplichting om bij te dragen, de relatieve an, de laatste resolutie is die moet worden aangevochten; in de termijn van verbeuring krachtens art. 1137, lid 3, van het Italiaanse burgerlijk wetboek, waar wordt aangenomen dat het de resolutie is die wordt beïnvloed door formele gebreken, omdat het wordt beschouwd als een inbreuk op wettelijke, conventionele of wettelijke bepalingen met betrekking tot het bijeenroepings- of informatieproces van de vergadering, of van overmacht of incompetentie ; vrijgesteld van deze deadline in het geval van een radicaal nul besluit omdat het exorbitant is van de grenzen van de opdrachten van de vergadering of betreffende innovaties die schadelijk zijn voor de rechten van elk condominium op gemeenschappelijke dingen of diensten of die exclusief eigendom zijn van elk van hen (Court of Savona 05 juni 2013). Met andere woorden: het beroep van de resolutie die het gekozen criterium toepast, maakt de bijdrageverplichting niet minder geconfigureerd op die specifieke manier: om tot dit resultaat te komen, is het noodzakelijk om, als er nog steeds op tijd is, de oplossing aan te vechten die die verplichting heeft vastgesteld.
adv. Alessandro GallucciVideo: