Gemak van gebouwen: wat is er veranderd met de introductie van gecertificeerde rapportage

Het gecertificeerde toegankelijkheidsrapport: wat is het, hoe het werkt, wie het moet uitvoeren, de noodzakelijke vereisten, de regelgevende en praktische problemen die ermee verband houden.

Gemak van gebouwen: wat is er veranderd met de introductie van gecertificeerde rapportage

Leefbaarheid en leefbaarheid: historische en normatieve elementen

Met het wetsbesluit n. 222 van 25 november 2016 werd eindelijk vaarwel gezegd tegen de certificaat van uitvoerbaarheid, tenminste zoals we dit document tot nu toe kenden en gebruikten.
Dit certificaat, in het verleden ook wel bewoonbaarheid genoemd, refereerde alleen aan woongebouwen en vervolgens samengevoegd tot de enkele naam uitvoerbaarheid, is een document dat sinds zijn oprichting plaatsvond in 1934 (Consolidated Law on Health Law) en vervolgens werd gewijzigd door de D.P.R. n. 425 van 2 april 1994 en ten slotte door de geconsolideerde bouwwet D.P.R. 380/2001, certificeert de nakoming eigenschap naar het project aangenomen en aan de voorschriften van kracht op het moment van zijn constructie.

Home bewoonbaarheid


Onlangs heeft het wetsbesluit n. 222/2016 gewijzigd artikel 24, lid 1 van de geconsolideerde bouwwet D.P.R. 380/2001; deze variatie heeft, voor de verkrijgbaarheid van een eigenschap, de Certified Reporting-procedure geïntroduceerd, die deze goedkeurt aan het systeem dat al is gebruikt en geïntroduceerd met de S.C.I.A.
daarom het is niet langer mogelijk om de afgifte van het certificaat van uitvoerbaarheid te vragen aan de gemeentelijke kantoren die belast zijn (die daarom niet langer verplicht zijn om het vrij te geven) en niet meer kan zelfcertificering van de levensvatbaarheid door middel van de procedure onder art. 25 van de geconsolideerde wet, aangezien het decreet ook dit artikel heeft ingetrokken.

Wie moet verstrekken en wanneer het nodig is om de levensvatbaarheid te melden

Het nieuwe besluit bepaalt dat de rapportage met het oog op toegankelijkheid wordt gepresenteerd door de persoon die eigenaar is van de bouwvergunning, door de persoon die de gewaarmerkte kennisgeving van de aanvang van de activiteit heeft ingediend, of door hun opvolgers of rechtverkrijgenden binnen vijftien dagen vanaf de voltooiing van de afwerking van de interventie.

bruikbaarheid van het project


Het rapport moet getuigen

het bestaan ​​van de voorwaarden voor veiligheid, hygiëne, gezondheid, energiebesparing van de gebouwen en van de daarin geïnstalleerde systemen, beoordeeld in overeenstemming met de huidige wetgeving, evenals de conformiteit van het werk met het gepresenteerde project

.De signalering is noodzakelijk voor de volgende interventies:
- nieuwe gebouwen;
- reconstructies of verhogingen, geheel of gedeeltelijk;
- interventies op bestaande gebouwen die van invloed kunnen zijn op de hierboven genoemde voorwaarden.
Het decreet voorziet ook in administratieve geldboetes van € 77 464 ingeval het rapport niet wordt ingediend.

Gekwalificeerde technicus certificeert bruikbaarheid

Gedeeltelijke levensvatbaarheid van een gebouw

Analaogisch gezien wat er gebeurde voordat het nieuwe decreet van kracht werd, de gecertificeerde rapportage van de levensvatbaarheid het kan ook gaan om afzonderlijke delen en gebouweenheden van een gebouw, op voorwaarde dat ze dat wel zijn functioneel autonoom en dat de verstedelijking, structurele en installatietechnische werken met betrekking tot het onderdeel of de eenheid die moet worden gecertificeerd, zijn voltooid en getest (en dus zijn voltooid); in deze gevallen zullen we het daarom hebben gedeeltelijke beschikbaarheid.

Nieuwbouw bewoonbaarheid

Vereisten en voorwaarden om de uitvoerbaarheid te kunnen certificeren

de vereisten en ik papieren die nodig zijn om over te gaan tot de rapportage van de levensvatbaarheid zijn min of meer hetzelfde als in de oude procedure, of, in het kort:
- dat de structurele werken, van primaire verstedelijking en installatietechniek, worden voltooid en getest, althans voor de porties die moeten worden vermeld als levensvatbaar en dat voor deze de mededeling van het einde van de werken ondertekend door de houder van de kwalificatie en door de directeur van de werken werd gepresenteerd;
- dat de directeur van Works of, indien niet benoemd, een gekwalificeerde professional, het certificaat certificeert; bestaan ​​van de voorwaarden hierboven genoemd;
- dat het statische testcertificaat is gedeponeerd;

Een huis kopen: uitvoerbaarheid


- dat de kadastrale geactualiseerde documenten zijn geregistreerd voor de betreffende gebouwen of gebouwen;
- dat de verklaring van overeenstemming voor de planten is opgesteld;
- de vergunning hebben verkregen voor het lozen van afvalwater en / of aansluiting op de riolering;
- verklaring van een gekwalificeerde technicus dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheids- en brandpreventievoorschriften;
- dat het energieprestatiecertificaat is opgesteld;
- verklaring door de directeur van Works of een andere gekwalificeerde technicus met betrekking tot het overwinnen en elimineren van architecturale barrières;
- dat in geval van nieuwbouw of volledige revisie van het dak een valbeveiligingssysteem is geïnstalleerd, de zogenaamde levenslijndeze uitvoering moet in ieder geval worden geverifieerd op basis van de verschillende regionale voorschriften;

Lichten en schaduwen van de nieuwe gecertificeerde meldingsprocedure

Enerzijds de mogelijkheid om het gecertificeerde rapport voor te stellen, ingevoerd bij wetsdecreet n. 222 of 2016, maakt het eenvoudiger en sneller, er zijn er een paar technische problemen vooral gerelateerd aan gevallen waarin de bruikbaarheid van gebouwen niet van nieuwe constructie.
Deze lacunes in de regelgeving waren al aanwezig in de geconsolideerde bouwwet D.P.R. 380/2001 en bleef ongewijzigd bij het laatste decreet.

Technische verklaringen maakten bruikbaarheid mogelijk


in Unified Conference Staat - Regio's - Lokale autoriteiten van 4 mei 2017 is de overeenkomst getekend met betrekking tot de goedkeuring van de verenigde vormen en gestandaardiseerd voor de presentatie van rapporten, communicatie en verzoeken in de bouw en commerciële sectoren; onder deze nieuwe modules is er ook dat gerelateerd aan de gebruiksrapport die bevat, binnen de attestering door de constructiemanager of bevoegde professional, een reeks paragrafen die de technische aanvrager toestaan markeer de interventies uitgevoerd in het bouwobject van het bruikbaarheidrapport in overeenstemming met de overeenkomstige voorschriften.
In geval van nieuwe gebouwen o interventies op gebouwen die reeds zijn uitgerust met eerdere toegankelijkheid, daarom zou de bouwmanager geen problemen moeten hebben bij het bevestigen van de conformiteit van het gebouw dat zojuist is voltooid met de huidige wetgeving; het onderwerp verandert echter wanneer het noodzakelijk is om de levensvatbaarheid te melden van niet-nieuwe gebouwen waarvoor het certificaat van uitvoerbaarheid nooit is uitgegeven of eerder is aangevraagd.
In deze gevallen bindt de wetgeving de gekwalificeerde technici in feite aan betuigen de overeenstemming van het gebouw met de bepalingen van de huidige wetgeving, uitgaande van alle verantwoordelijkheden en ontheffing van de openbare ambten, die niet langer verplicht zullen zijn om het voorlopige onderzoek uit te voeren zoals eerder is gebeurd.
Men staat er dus voor reglement zeker verbeterd maar dat resulteert nog steeds onvolledig, omdat het geen rekening houdt met de vele gevallen die punctueel worden gepresenteerd in de dagelijkse praktijk; de hoop is dat er updates zullen worden doorgevoerd om alle situaties die zich kunnen voordoen, aan te pakken.

Aggl. Waarschuwing: een stap vooruit, maar voor welke prijs?

Daarom vormt het gecertificeerde verslag over de aanvaardbaarheid een stap vooruit in de stroomlijnen en in de vereenvoudiging van de bureaucratische procedures administratieve; maar zoals eerder gezegd, is het te hopen dat de toezichthouder licht en remedie zal geven, met corrigerende handelingen, op de leeg dat dit decreet niet is vervuld en dat dit misschien in zekere zin is geaccentueerd, waardoor er meer verantwoordelijkheid is gelegd bij de burgers en bij gekwalificeerde technici dan in het verleden.Video: