Heeft de professionele plaat invloed op de decoratie van het gebouw?

De plaquette aan de voorkant van het gebouw om de aanwezigheid van een professionele studio aan te geven, is altijd schadelijk voor de beslissing van het gebouw?

Heeft de professionele plaat invloed op de decoratie van het gebouw?

Targa

Wie weet hoe vaak we het hebben gehoord en ook in deze blog hebben we een vergelijkbare vraag beantwoord: de plaat van de professionele studio in het gebouw kan de architecturale decoratie beschadigen? Het antwoord is zo simpel als vaag: alles hangt af van het type van de plaat. Het is de moeite waard om te begrijpen de reden voor deze bevestiging. Een uitgangspunt lijkt fundamenteel: om de zojuist uitgedrukte positie te rechtvaardigen zullen we de aanwijzingen van de jurisprudentie gebruiken, maar het resultaat is het resultaat van mijn persoonlijke mening. in het kort niets dan een evaluatie, het is te hopen nuttig om een ā€‹ā€‹idee te vormen; zeker geen woorden om als gegoten goud te nemen. Dat gezegd hebbende, gaan we verder. De inrichting, is bekend, wordt gedefinieerd als de reeks harmonische lijnen die de esthetiek van het gebouw kenmerken (cf. Cass. n. 851/07). Het is niet nodig dat het gebouw dat heeft bepaalde artistiek-historische waarde; in feite is esthetiek terug te voeren op zowel de historische huizen als de recentelijk gebouwde gebouwen. De architecturale decoratie beschadigen van een gebouw betekent werken plaatsen die de esthetiek van het gebouw veranderen. De wijziging moet in Ć©Ć©n worden onderbouwd verslechtering van de harmonische lijnen en moet resulteren in een economisch inschatbare schade aan de gemeenschappelijke delen en / of aan die welke het exclusieve eigendom zijn van het individuele condominium (Cass. n. 1286-1210). duidelijk bewijs van de schade van de esthetiek van het gebouw, zelfs in het geval van het aanbrengen van een plaquette ter identificatie van een professionele / commerciĆ«le activiteit, moet worden verstrekt door de persoon die er een beroep op doet. jurisprudentie (van verdienste), in de zomer van 2011, in staat was om aan te geven dat het concept van esthetiek geen absolute waarde heeft, maar altijd in de omringende realiteit moet worden gedropt; hoe te zeggen, de gewoonte van bepaald gedrag kan ze verdraagzaam maken (Judge of Peace of Grosseto 19 augustus 2011 n. 1038). Het is zo voor buitenunits van airconditioners, waarom zou het niet ook voor professionele kentekens moeten zijn? Wat zeker is, is dat de plaat opzettelijk is op de gevel van een gebouw het is heel anders dan dat tentoongesteld in een paleis uit de Renaissance. Hier dan dat de evaluatie van geval tot gevalin plaats van alleen de eigenaren van historische gebouwen te straffen, is het enige doel ervan de esthetiek van een gebouw te beschermen. De spraak kan aanzienlijke variaties ondergaan als er een is condominium regelgeving.

Targa2

De verordening, om te spreken is de doctrine gevolgd door de jurisprudentie, wat zijn de oorsprong en het proces van vorming (aanvaarding door individuele kopers van condominium onroerend goed eenheden van de verordening opgesteld door de oorspronkelijke eigenaar van het gehele gebouw of beraadslaging van de vergadering van condominiums gestemd met de meerderheid waarnaar wordt verwezen in de kunst 1136, tweede alinea, van het Burgerlijk Wetboek), in verband met zijn specifieke functie van het vormen van een soort conventionele status van het condominium, die zijn leven en activiteit als bestuursorgaan regelt (onverminderd de niet-verbindendheid van sommige bepalingen betreffende specifieke aspecten van de wetgevingsdiscipline), als een handeling gericht op het beĆÆnvloeden van een "conceptueel unieke multi-subjectieve relatie" met een reeks juridisch bindende regels voor alle condominiums (Scorzelli De condominium regelgeving, Fag, 2007). In deze context het is echter goed om onderscheid te maken tussen de contractuele regeling en de aandeelhoudersovereenkomst. De eerste, juist omdat Ā© geaccepteerd door alle condominiums, kan grenzen stellen aan het gebruik van gemeenschappelijke delen, ongeacht de werkelijke schade van het decorum; in wezen kan de conventionele regulering eenvoudigweg verbieden. De tweede echter bij het reguleren van decorum (art. 1138 c.c.) moet niettemin in gedachten houden dat elk condominium het recht heeft om gebruik te maken van algemene dingen zonder dat dit leidt tot veranderingen in dezelfde of het gelijke gelijke van anderen (art. 1102 c.c.). Hiermee bedoelen we dat een regel van het reglement van de aandeelhoudersvergadering het kan worden verboden of geautoriseerd om platen en dergelijke te installeren; hierbij moet echter worden gewaakt dat de rechten van personen niet worden geschaad. Een dergelijke regelgevende clausule zou zijn niets griezeligs omdat het schadelijk is voor het recht van het individu op de gemeenschappelijke eigendommen.Video: WoW Tutorial - Pushpin Tool E1011 (Nederlandse versie)