Voorkom schade door overstroming met de hulp van de rechter

Om schade veroorzaakt door regen te voorkomen als gevolg van een gebrek aan onderhoud van het grondgebied door het openbaar bestuur, kan de gevreesde schadeactie worden uitgevoerd.

Voorkom schade door overstroming met de hulp van de rechter

Obligaties om te doen en openbare administratie

bridge

Maar echt de burger kan niets doen, afgezien van de niet-regen dans, om schade te voorkomen veroorzaakt door overstromingen of regen of in het algemeen veroorzaakt door het gebrek aan onderhoud van het land? Behalve dan tellen, die schade, als de tragedies eenmaal zijn gebeurd? En daar ga je met de tritium verhandelingen en retorten over wat gedaan en niet gedaan kan worden, waar we altijd de gebruikelijke dingen zullen horen, berustend om altijd de gebruikelijke dingen te zien, dwz een land colabrodo, die als het regent ineenstort, overstromingen, verwoestingen, doodt.
Het antwoord dat door de wet wordt geboden is een ander: er zijn andere instrumenten naast de niet-regen dans.
Een van de mogelijke beveiligingen is iemand te dwingen iets te doen. Ze worden genoemd band van feiten.
De bescherming (met de gepaste limieten) is ook van toepassing op de Openbaar bestuur.
Het is nu vreedzaam, door constante oriëntatie van het Hooggerechtshof (zie voor het specifieke geval van waterbeheer, onder velen, Cass. tikje n. 26108/2007, Cass. n. 14771/2009, Cass. tikje n. 5926/2011), het principe waarvoor niet-nakoming van de zijde van de PA kunnen bij het beheer en het onderhoud van de bijbehorende activa de technische regels of de vaardighe- den voor zorgvuldigheid en voorzichtigheid door de private partij aan de gewone rechter worden gemeld, niet alleen wanneer de aanvraag gericht is op het verkrijgen van de straf van P.A. een compensatie van de geldelijke schade, maar ook waar het erop gericht is om dezelfde straf te krijgen als a facere. (Cass. tikje n. 26108/2007).
In dit geval is de zin gebaseerd op de verantwoordelijkheid ex art. 2051 c.c., waarvoor iedereen is verantwoordelijk voor de dingen die hij erin heeft hechtenistenzij je het toevallige geval bewijst.

Gevreesde schadeactie

overstroming in het huis

Bovendien, in het geval dat een gebouw, boom of iets anders moge het zijn dreiging van ernstige en bijna-schade voor de wat object van het recht, is het mogelijk om zich tot de rechter te wenden om de bepalingen te treffen die geschikt zijn om het gevaar te vermijden; in dit geval spreken we van actie van gevreesde schade, geleverd doorart. 1172 c.c…
Eigenaren, houders van echte rechten van genot (zoals de vruchtgebruiker) of houders kunnen legitiem in staat zijn om actie te ondernemen. De actie, meestal met een veroordeling tot één facere, is ook beschikbaar voor de Openbaar bestuur (V. Cass. n. 39/2001). Het goede dat door de norm wordt beschermd, is het eigenschapmaar de bescherming van het goede is niet uitgesloten gezondheid, waar de schade aan de gezondheid te wijten is aan de aantasting van het recht om van het onroerend goed te genieten, hetgeen volgens deart. 832 c.c. moet volledig en exclusief zijn. In die zin beslisten ze de zin van de Hof van Cassatie n. 1778/2007 en meer recent de volgorde van de Court of Catanzaro van 4 november 2014.

Regenwater en gevreesde schade actie

Vervolgens, na het verifiëren van de veronderstellingen die door de'Art. 1172 c.c., het is mogelijk om contact op te nemen met de Rekenkamer om de meest geschikte maatregelen volgens het specifieke geval te nemen. In het specifieke geval van de regenwater, een civiele rechtbank is onlangs uitgegeven bij beschikking van de rechtbank van Catanzaro van 4 november 2014. In de zaak die werd beslist door de rechtbank van Catanzaro, hadden enkele eigenaren van onroerend goed gevraagdart. 700 c.p.c., de goedkeuring van onverschillige en dringende maatregelen om hun veiligheid te waarborgen, gezien het risico van alluviale gebeurtenissen die afhankelijk zijn van de onjuist onderhoud van wegen en omliggende gebieden, vanuit het oogpunt van regenwaterregulering.
In de genoemde zin wordt de eerste bevestigd expertise van de burgerlijke rechter en uitgesloten van die van het Hof van Openbare Water; dit omdat het regenwater niet binnen de definitie in valtart. 1 van de R.D. 11.12.1933, n. 1775, waarvoor openbare wateren alleen de bron, het stromende water of het meerwater zijn dat geschikt is om een ​​publiek en algemeen belang te bevredigen; en ook omdat deze wateren naar de riolen gaan, waarvan de structuur niet is opgenomen in de lijst van hydraulische werken waarvoor volgensart. 140, R.D. 1775/1933 er is de jurisdictie van het Hof van Openbare Water (op dit punt zijn er al andere maatregelen geweest, waaronder Cass. n. 5607/1998).
Vervolgens wordt het gebruik, voor de bescherming van het betreffende recht, van de voorzorgsmaatregel ex art. 700 c.p.c.: in het licht van het beginsel van de bevoegdheid van de rechter om rechtmatig te worden verklaard, is het duidelijk dat de wil van het onderdeel was om de actie uit te voerenart. 1172 c.c., dat wil zeggen dat van gevreesde schade (zoals reeds in de zin van Hof van Cassatie n. 5719/1998).
In het licht van het officiële technische advies, wordt vastgesteld in het oordeel dat de territoria in feite zijn hoog risico; dat dit risico niet ook wordt veroorzaakt door de constructies van de aanvragers (tekstueel staat dat Als de status van de plaatsen ongewijzigd is gehandhaafd, kunnen ze niet de oorzaak zijn van abnormale regenwaterstromen); de acties die de gevreesde schade zouden vermijden, zijn ook aangegeven. Het oordeel eindigt dus met de veroordeling van deonmiddellijke uitvoering van de acties aangegeven in het rapport van het technisch kantoor.Video: Inwoonster sleept gemeente Noordenveld voor de rechter om waterschade