Ondergrond en bovengrondse eigenschappen

De eigenaar van de ondergrond en de grond kan voorkomen dat deze door derden worden gebruikt, tenzij het gebruik hem totaal onverschillig is.

Ondergrond en bovengrondse eigenschappen

Tizio koopt het eigendom van het fonds Beta van Caio.

Casa

Ten tijde van verkoop van het onroerend goedals het niet op een andere manier wordt vastgesteld, strekt wat ook in de verticale lijn wordt verkocht zich uit boven en onder het samen met de predio in zijn materiële zin.

Dit wordt gevolgd door voordelen en, zoals altijd, van de precieze limieten.

Het is duidelijkart. 840 c.c. in gedachte waarvan:

Het eigendom van de grond strekt zich uit tot de ondergrond, met alles wat daar aanwezig is, en de eigenaar kan elke opgraving of werk doen dat geen schade toebrengt aan de buurman. Deze bepaling is niet van toepassing op het onderwerp van de wetten op mijnen, steengroeven en veengebieden. De beperkingen die voortvloeien uit de wetten op oudheden en schone kunsten, op water, op hydraulische werken en andere speciale wetten zijn even geldig.

De landeigenaar kan geen bezwaar maken tegen activiteiten van derden die plaatsvinden op een dergelijke diepte in de ondergrond of op dergelijke hoogte in de ruimte erboven, dat hij er geen belang bij heeft om ze uit te sluiten.

Ondergronds en grond van een gebouw in een condominium

Als het onroerend goed in exclusief eigendom is of in gemeenschap zijn er geen problemen: de eigenaar of mede-eigenaren van het gebouw is ook de eigenaar van de ondergrond en van de ruimte erboven.

En in geval van gebouw in condominium?

Hoe te evalueren wie is de eigenaar maar bovenal, wie kan beslissen over het gebruik van dat deel van het gebouw?

Volgens het nu geconsolideerde rechtskundige oriëntatie, overeenkomstig art. 1117 van het Burgerlijk Wetboek, paragraaf 1, nr. 3, zijn het object van gemeenschappelijk eigendom van de eigenaren van de verschillende verdiepingen of delen van een bouwvloer, als het tegenovergestelde niet de titel is, alle werken, installaties en artefacten van welke aard dan ook die het gebruik en genot gemeenschappelijk dienen.

Hieraan moet worden toegevoegd dat, volgens de jurisprudentie van dit Hooggerechtshof, de ondergrond die wordt gevormd door het bestaande gebied diep onder het oppervlak dat zich aan de basis van het condominiumgebouw bevindt, als gemeenschappelijk bezit moet worden beschouwd, bij gebrek aan een titel die de exclusieve eigendom van een van de condominiums.

En inderdaad, een gebouw, bestaande uit de constructie die van de fundering naar het dak gaat, omvat, naast de bestaande kamers in de grond, ook wat op het niveau van de fundering werd gebouwd.

Dit verklaart de redenen waarom de ondergrond, zelfs indien niet expliciet vermeld in art. 1117 van het Burgerlijk Wetboek, vanwege de combinatie met art. 840 cc, moet daarom ook worden beschouwd als gemeenschappelijk eigendom in de afwezigheid van een titel, die het exclusieve eigendom toeschrijft aan een van de condominiums, zowel met betrekking tot de wettelijke bepaling van de uitbreiding van grondeigendom tot de ondergrond, met alles dat bevat en beide met betrekking tot de ondersteuningsfunctie die het bijdraagt ​​aan het spelen voor de stabiliteit van het gebouw. (zie Kader 22835/06, Kadernummer 17141/06, Kadernummer 5085/06, Kadernr. 8119/04, Kadernummer 2114/99, Cass, nr. 2295/96) (Cass. 13 juli 2011 n. 15383).

Dit betekent dat het is aan de disciplinaire vergadering om deze ruimtes te gebruiken en dat, als de flatgebouwen, ze willen gebruiken voor persoonlijke doeleinden, ze dan moeten respecteren wat is gevestigd doorart. 1102 c.c.

Gebruik van eigendommen en beschadiging van ondergrond en ondergrond

Finestra

Identificeerde de eigenaar en bijgevolg de legitimatie om in te grijpen op de ondergrond en op de grond het is natuurlijk om je af te vragen: wat gebeurt er als de graafactiviteit (evenals het gebruik van het bovenliggende deel) schade veroorzaakt?

Volgens de jurisprudentie de eigenaar die in zijn eigen fonds graafwerken uitvoert, is rechtstreeks verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de naburige eigendommen, zelfs als hij de uitvoering van de werken heeft opgelopen (zie Cass., 20/3/2006, nr. 6104;., 2/2/2003, nr. 1954, Cass., 20/12/1978, nr. 6119. En al Cass., 19/4/1974, nr. 1091).

In dit verband is verduidelijkt dat het bestaan ​​van de tenderrelatie van toepassing kan zijn om de klant in staat te stellen een vordering in te stellen tegen de in gebreke blijvende of schuldige contractant of, in voorkomend geval, aanleiding te geven tot de verantwoordelijkheid van de contractant tegenover de benadeelde derde die toevoegen aan dat van de eigenaar, maar niet vervangen of verwijderen (zie Cass., 15/7/1997, No. 6473) (Cass. 17 januari 2012 n. 538).

Gebruik van de grond door derden

Wat gebeurt er echter als het een derde partij is om de ondergrond te gebruiken of een deel van het gebied boven de grond zelf?

in een recente zaak opgelost door het hooggerechtshof, het geschil draaide rond de installatie, door de eigenaar van een appartement, van twee luiken.

Volgens de buurman van de benedenverdieping, eigenaar van een terrasniveau, leidde die installatie tot zijn eigendom en was het bijgevolg noodzakelijk om de bovengenoemde luiken te verwijderen.

Nee, het was het antwoord van de Hof van beroep eerste (die de beslissing van het Hof vernietigde) en de Cassatie vervolgens.

De reden is geschreven in de tweede alinea van deart. 840 c.c. genoemd in principe.

We lezen in de zin die overeenkomstig art. 840 kabeljauw. civ., de binnenkomst van het luchtruim boven het buurfonds, is toegestaan ​​wanneer de laatste er geen belang bij heeft om het uit te sluiten, dat wil zeggen wanneer hetzelfde ingrijpt op een hoogte boven de grond, zoals het niet schaden van enig legitiem belang van de eigenaar van het fonds in relatie tot de concrete gebruiksmogelijkheden van dit luchtruim (voorheen multiserking nr. 1484 van 1996 en cassatie nr. 9047 van 2012).

Palazzo

In de concrete zaak, zoals, bovendien, het Gerechtshof van verdienste, de plaatsing van de vervaardigde artikelen waarvan zij zeggen dat het geen belang van [...] eigenaar van het onderliggende terras beïnvloedde, gezien het feit dat de bevestiging aan de muur van deuren die naar buiten openen, de typologie van het product (metalen frames) en het verankeringssysteem van de armaturen zelf zorgden niet voor gevaarlijke situaties, noch was het openen en sluiten van de frames, in afwachting van de aanzienlijke hoogte van het loopvlak, in staat de gebruik van het onderliggende terras (Cass. 16 oktober 2012, n. 17680).Video: Live Contact with EBE OLie - UFO Congress Czech.24 Questions.CC. 2018