Bescherming van eigendommen

In het condominium waarin plannen naast elkaar bestaan, of gedeelten ervan, kan het voorkomen dat er actie moet worden ondernomen om beide eigenschappen te beschermen.

Bescherming van eigendommen

Het condominium in de gebouwen is er één Gedwongen communie waarbinnen plannen, of delen daarvan, naast elkaar bestaan exclusieve eigendom (vastgoedeenheden) en delen van gemeenschappelijke eigendom aan de eigenaars van de eerste.

Tutela della proprietà


Het kan gebeuren dat er na verloop van tijd de moet handelen om beide eigenschappen te beschermen.
Wanneer de vraag betrekking heeft op een deel van exclusieve eigendom, de enige subject dat is gelegitimeerd om te handelen is de eigenaar van de vastgoedeenheid.
Denk aan het klagen condominium intimiderend inzendingen door een van zijn buren, die, niet in staat om de situatie op een goede manier op te lossen, besluit in actie te komen rechterlijke zetel door de zogenaamde remmende werking voormalig art. 844 c.c. en dat klassieke compensatie volstaat op art. 2043 c.c.

Altijd in relatie tot delen van exclusief eigendom, verwijs naar dat condominium dat zichzelf een deel van zijn tuin heeft zien bezetten, niet omheind, stelt hij voor een actie voor de regulering van grenzen, of opnieuw een actie voor een claim of een ontkenning (artikelen 948-951 van het burgerlijk wetboek).Het kan ook gebeuren dat de condoom thema dat schade kan optreden naar zijn huis na een werk van een andere condominium op zijn eigendom of vanwege de nalatigheid van hetzelfde in het onderhoud en reparatie van zijn deel van het gebouw.
Dit zijn de zogenaamde acties van aanklacht tegen nieuw werk of van gevreesde schade (Artikelen. 1171-1172 c.c.) oproepen conservatieve acties en dat als ze betrekking hebben op exclusieve eigendom ze altijd de eigenaar zien van hetzelfde als de enige legitieme (actieve en passieve).
Wat gebeurt er als, aan de andere kant, dezelfde acties moeten worden voorgesteld of misschien worden ze tegen het gebouw uitgevoerd voor zaken die betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen van het gebouw?De vraag, het is duidelijk, bezorgdheid actieve en passieve legitimatie om terecht te staan en meer specifiek de legitimiteit om in het vonnis te blijven van de condominiumbeheerder.
Het is bovendien natuurlijk dat in aanwezigheid van een wettelijke vertegenwoordiger van de flatgebouwen vraag jezelf af wat zijn de grenzen van zijn attributies, ook in verband met gerechtelijke acties.
de burgerlijke code, we zeggen het eufemistisch, geeft niet veel hulp bij het inlijsten en oplossen van de affaire.

Tutela della proprietà


Zoals vaak gebeurt, is het noodzakelijk om te evalueren wat het is jurisprudentiële oriëntatie op het onderwerp.
de passieve legitimering, om van bepaalde jurisprudentie te zeggen het heeft geen grenzen, hoewel het nemen van positie is niet vredig en er wordt een verduidelijkende interventie verwacht United Sections (cfr. Cass. n. 2568/09).
de actieve legitimatiein plaats daarvan is het dat begrensd naar wat de bevoegdheden zijn van de beheerder en dus volgens art. 1130 n. 4 c.c. naar de zonnen conservatieve handelingen.
Het is zo overtuigd door de Hof van Cassatie die dat bij verschillende gelegenheden heeft kunnen bevestigen de echte acties tegen derden ter verdediging van de rechten van flatgebouwen op de gemeenschappelijke delen van een gebouw hebben de neiging om beslissingen te nemen over het eigendom en de inhoud van dezelfde rechten en kunnen daarom, buiten het kader van puur conservatieve handelingen, niet worden voorgesteld door de beheerder van het condominium; in feite, terwijl volgens de kunst. 1131, paragraaf 2, c.c. passieve legitimatie wordt toegeschreven aan de beheerder met betrekking tot elke actie betreffende de gemeenschappelijke delen, art. 1130 n. 4 c.c. het beperkt de actieve legitimiteit tot de conservatieve handelingen van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals bevestigd door die regels (zoals bijvoorbeeld de 460 cc-code) die, door de conservatieve handelingen te vermelden, uitsluiten dat onder hen de acties vallen die invloed hebben op de juridische status van de activa waarop de besluiten betrekking hebben.
Daarom, de actie van een echte aard waarmee de flatgebouwen van een gebouw vragen om de verificatie van de mede-eigendom van het echte gebruiksrecht dat regelmatig wordt gevormd door een openbare akte door de verkoper-bouwer op een gebied waarnaar wordt verwezen dezelfde fabrikant-verkoper heeft het eigendom gereserveerd
.
(Ook Cass. 24 november 2004 n. 24764).
Hoe zeg je:
als er geen is Aandeelhoudersvergadering om het geschil te bevorderen, de beheerder zal niet autonoom kunnen handelen tenzij het een actie is voor opzegging van een nieuw werk of van gevreesde schade.Video: Privacy ver te zoeken in de Gemeente Steenbergen meer dan 50 camera's rond Haven kaai