Waterpomp, defect en verantwoordelijkheid

In het geval waarin een waterpomp in een gebouw aanwezig is, is de eigenaar ervan verantwoordelijk voor het niet functioneren, behalve in het geval van een ongeluk.

Waterpomp, defect en verantwoordelijkheid

Waterpomp

Dompelpomp

de wateropvoerpomp, ook wel bekend als dompelpomp of dompelpomp, is een hydraulisch apparaat direct in het vloeistofreservoir geïnstalleerd (vandaar de immersiepomp), waarvan de functie is om vloeistoffen naar de oppervlakte te laten stijgen.
De ondergedompelde pomp wordt zeer gebruikt voor voorkom overstroming door regen; Meestal wordt het geplaatst op begraven plaatsen of kelders en de werking ervan zorgt ervoor dat het regenwater wordt afgetapt en dat het gebouw dat zich daar bevindt, in feite wordt overstroomd.
Gewoonlijk werkt de waterheffende pomp door druk, maar ze bestaat ook soorten apparaten die elektriciteit nodig hebben.
In het geval van een waterpomp die deel uitmaakt van a gebouw in condominiumbehalve in speciale gevallen, moet men niet aan de zijne twijfelen condominiale aard.
Het is goed om te onthouden dat, volgens de doctrine en de jurisprudentie, zodat het kan werken, volgens art. 1117 van het Burgerlijk Wetboek, het zogenaamde flatrecht, is er behoefte aan een bijkomende relatie tussen de goederen, de planten of de gemeenschappelijke diensten en het gebouw in gemeenschap, evenals een functionele verbinding tussen de eerste en de exclusieve eigendomseenheden (Ook Cass. 21 december 2007 n. 27145).
de functionele verbinding tussen de ondergedompelde pomp en de delen van exclusief eigendom is onmiddellijk waarneembaar: het hierboven beschreven systeem maakt een normaal gebruik mogelijk van de vastgoedeenheden die op de lagere verdiepingen zijn geplaatst, waardoor ze bij overstromingen niet kunnen overstromen.
Wat gebeurt er als de immersiepomp niet werkt en als gevolg hiervan lijden de appartementen van het condominium aan schade?
Het meest directe en directe antwoord is het volgende: aangezien de plant condominium is, dan is de condominium zal de schade opvangen veroorzaakt door dat goede; dit is, in juridisch jargon, de zogenaamde verantwoordelijkheid voor schade door zaken in bewaring.
Hoewel de bovenstaande redenering geen rimpel oplevert, moet de logica worden afgeleid van andere gebeurtenissen en omstandigheden die juridisch relevant zijn; in de praktijk moeten we er rekening mee houden dat de schade door zaken in bewaring uitgesloten kan wordenhet optreden van een toevallige gebeurtenis.
we zien in welke zin.

Dompelpomp en schade aan dingen in opslag

Waterpomp

In één geval opgelost door het Hof van Rome met de zin n. 18480, ingediend bij de griffie op 18 september 2014, een aantal eigenaren van vastgoedeenheden die zich in een condominium bevinden, hebben hetzelfde bedrijf aangeklaagd en het bedrijf dat elektriciteit levert als gevolg van de geleden schade als gevolg van het falen van de pomp om het water op te tillen tijdens een hevige stortbui, vanwege afwezigheid van elektriciteit.
Volgens de acteurs was het een verantwoordelijkheid voor schade door zaken in bewaring:
a) voor het condominium ten opzichte van de dompelpomp;
b) voor de energieleverancier in verband met de elektriciteitscabine beschadigd door regen.
de rechtbank aan het einde van de procedure verbood hij dergelijke verantwoordelijkheden door de toevallige aard van de hevige regen (lees in het onvoorzienbare geval) te benadrukken.
Volgens de rechter van Capitoline Artikel. 2051 c.c. vindt toepassing met uitsluitende aandacht voor de schade die voortvloeit uit het intrinsieke determinisme van dezelfde dingen, voor hun objectieve consistentie, of door het effect van middelen die de aard en het gedrag hebben veranderd.
in het kort om te kunnen praten over schade door zaken in hechtenis - herinnert aan het Romeinse gerechtelijk ambt - het is niet noodzakelijk dat het goede waarvan de schade afkomstig is, het door zijn aard kan produceren, dat wil zeggen hoe het wordt gedaan; dit omdat, zelfs met betrekking tot goederen zonder hun eigen determinisme, er de plicht van controle en bewaring is, wanneer het toeval of het feit van de mens kan voorzien om tussenbeide te komen als een exclusieve oorzaak of als een oorzaak, in het objectieve proces van productie van de schadelijke gebeurtenis, opwekken van de ontwikkeling van een agent, van een feitelijk element dat het ding de geschiktheid geeft om te verwonden.
Hoe zeg je: een vat op zich is niet gevaarlijk, maar wordt het als het zonder speciale voorzorgsmaatregelen op de borstwering van een balkon wordt geplaatst. Dezelfde redenering, gemaakt door de specifieke aard van het actief, moet worden gemaakt met betrekking tot een waterpomp.
In dit geval de acteurs - zegt het Hof van Rome - met betrekking tot de aanvraag geformuleerd op grond van artikel 2051 van het Burgerlijk Wetboek. moet zowel de omstandigheid aantonen van de opschorting van elektriciteit die de werking van de waterhefpompen heeft belemmerd als het oorzakelijk verband dat bestaat uit het feit dat de overstroming van de gebouwen van de actoren plaatsvond na het staken van de werking van de pompen van ophijsen van het water veroorzaakt door het ophangen van de stroomtoevoer na het vollopen van de cabine [...]. (zie, in het algemeen, Hof van Cassatie, Sectie III, 15 juli 2011, No. 15839, Hof van Cassatie III, 1 april 2010 Nr. 8005, Hof van Cassatie, No. III, 25 juli 2008, No. 20427; II, 29 november 2006, nr. 25243) (Trib. Rome 18 september 2014 n. 18480).
Deze feiten kwamen niet naar voren tijdens het proces of beter gezegd, hoewel vredig omdat de waterpomp niet werkte, gaf de rechtbank het fundamentele belang aan het toevallige geval dat werd vertegenwoordigd door een zeer indringende regen die al vele jaren niet had plaatsgevonden, en in staat was om tot deze conclusie te komen, ook vanwege een vorige Analoog gebeurde meer dan twintig jaar eerder.
In wezen is het mogelijk om dat te zeggen volgens het Hof van Rome de uitzonderlijkheid van de intensiteit van de regen kan een toevallige gebeurtenis vertegenwoordigen zoals vrijgesteld van aansprakelijkheid volgens art. 2051 c.c. de bewaker van het goede waarvan de schade afkomstig is, dit zal - zo zullen we toevoegen - zo veel als de regen een mislukking in de operatie veroorzaakt, zo erg zelfs als de hoeveelheid water zodanig is dat het zijn aanwezigheid ijdel maakt.Video: wasmachine storing E5 afvoerpomp zelf vervangen