Kwaliteit in constructie

De voorwaarden die bepalend zijn voor de correcte uitvoering van de werken en de naleving van de geldende regelgeving, zijn al enkele jaren onder de aandacht van: Wetgever, Bouwer en Professional en zijn niet alleen gebaseerd op geschreven regels, maar op concrete feiten.

Kwaliteit in constructie

Illustratie op de controle van de kwaliteit in de bouw

de kwaliteit in gebouwen is het een concept dat dat in de afgelopen jaren was gedegradeerd op de technische specificaties van de aanbestedingsspecificaties en de resultaten van de tests.
Pas in het midden van de jaren 90, de bouwsector, begon een lang proces om dit aspect te benaderen met de toepassing van de ISO 9000-normen en de SOA-certificeringen voor bedrijven.
Dit resulteerde in één classificatie, binnen de openbare werken, van de verschillende bedrijven volgens de technische organisatie, controle van werkprocessen en economische capaciteit.
Voor privé werk, naast de verplichtingen van de betrokken partijen (planners en bouwers) die bij wet zijn ingesteld, vindt kwaliteitscontrole plaats met procedures verschillend, die zijn verdeeld in twee sectoren.

Inspecties tijdens de werken

de eerste betreft de relatie tussen de particulier en de onderneming belast met de uitvoering van een werk (renovatie, restauratie of bouw van een nieuw gebouw).
In deze toestand zal het bedrijf moeten getuigen van zijn aanwezigheid regel met de betaling van belastingen en heffingen, DURC-certificering (regulariteitsdocument met enkele bijdrage), evenals andere verplichtingen voorzien door wetsdecreet nr. 81/08.
Deze procedure garandeert de ernst en de consistentie van het bedrijf dat de controle over het bouwproces, zoals eerder vermeld, uitstelt naar de directeur van de fabriek.
Het andere aspect het betreft het geval waarin het bedrijf een woning aan een particulier verkoopt.

Bouwplaats

Een nieuwigheid op dit gebied was de toepassing van de D.L.vo nr. 122/05, implementatie van de Wet nr. 210/04, mail naar bescherming van de aannemer.
Deze wetgeving bepaalt dat het bedrijf een exemplaar moet vrijgeven aan de koper borgtocht om de betaalde of te betalen bedragen te garanderen vóór de koopakte, met een zorgvuldige opsomming van de bouwmaterialen, de methoden en tijden voor de uitvoering van de werken.

En, last but not least, de kwestie van één postuum beleid, bij de ondertekening van de akte, ter dekking van de directe materiële schade van het onroerend goed (inclusief schade aan derden), voortvloeiend uit gedeeltelijke of totale schade en constructiefouten.
Het is duidelijk dat, zoals de zaken er nu voor staan, deonderwerp betreffende de controle van de kwaliteit in gebouwen blijft het eenvoudig één virtueel concept.
In feite vragen de verzekeringsmaatschappijen die verantwoordelijk zijn voor het afgeven van garanties organismen Geaccrediteerde technische controle, uitgerust met kwaliteitscontrolesystemen, geverifieerd door de Sincert, de uitvoering van een technische beoordeling van het bouwen van gebouwen.
De Sincert is een hogere instantie met inspectiefuncties.
Deze activiteit, genaamd Due Diligence, is gebaseerd op een reeks analyse van de verschillende bouwactiviteiten die bestaat in de controle van alle verschillende componenten van het gebouw om de voorgeschreven technische voorschriften, de conformiteit met de wetgevende instrumenten, buiten de programmatische aspecten.
Voorbij deze voorwaarde, na de D.L.Vo 192/05de verplichting om het Energiecertificatiecertificaat voor het gebouw af te geven heeft ook geïntervenieerd.
Vanuit dit korte argument beseffen we hoe het concept Kwaliteit niet alleen maar een concept is abstract, terwijl je toegeeft dat er nog steeds enkele zijn hiaten in sommige bouwsectoren.
Er kan echter worden gezegd dat de Due Diligence-activiteit niet wordt begrepen alleen binnen deze gebieden, maar ja strekt ook in andere realiteiten zoals het kan zijn verzoek van elk onderwerp.Video: Van Dam Douglas Constructies, Ede, Kwaliteit, Betrouwbaarheid.