Erkenning van landelijke gebouwen

Tegen 30 september, met het Ontwikkelingsdecreet, de mogelijkheid voor zelfcertificering van landelijke gebouwen voor de verandering van het kadaster.

Erkenning van landelijke gebouwen

Landelijke gebouwen_Pianetto

Er is nog steeds tijd tot het einde van de maand zelfcertificeren landelijke gebouwen.

Geen verplichting, maar een kans toegekend door de Decreto ontwikkeling, voor de kadastrale en fiscale reorganisatie van gebouwen.


De deadline voor het wijzigen van de categorie verstrijkt op 30 september, de datum waarop dit in de praktijk mogelijk is aanwezig bij de territoriuminstelling de variatietoepassing, waarmee de classificatie kan worden verkregen A / 6 voor de huizen of D / 10 voor de gebouwen, afhankelijk van of het onroerend goed bestemd is voor gebruik in woningen of instrumentaal gebruik in landbouwactiviteiten.

Er is sprake van zelfcertificering, omdat de aanvraag vergezeld moet gaan van een schriftelijke verklaring waarin staat dat het gebouw de eigenaar is vereisten die nodig zijn voor vijf aaneengesloten jaren.

Landelijke woningbepaling

De aard van een landelijk gebouw is uitsluitend afkomstig van het respect van de laatste, die vooral te maken heeft met de bestemming en het effectieve gebruik van landbouwconstructies.

Het proces is dan eenvoudig: het Landagentschap bevestiging zelfcertificering tegen 20 november, na het verifiƫren van de aanwezigheid van de landelijke eisen. In geval van nalaten van de Administratie kan de belastingbetaler het overnemen tijdelijke manier voor ƩƩn jaar de kadastrale categorie aanvraag.

Als de wijziging wordt geweigerd, moet alles met een gemotiveerde bepaling vĆ³Ć³r 20 november 2012 worden gedaan. In dit geval moet de aanvrager onbetaalde belastingen, rente en boetes, in zekere mate verdubbeld vergeleken met die welke door de huidige wetgeving worden vereist.

Agrarische bedrijfsgebouwen

De bewerking probeert het fiscale problemen oplossen die samenkomen wanneer de landelijke gebouwen worden ingeschreven in de kadastrale gebouwen, in andere categorieƫn dan die zijn vermeld in artikel 7, lid 2 bis, van Wetsdecreet 70/2011 en in het bijzonder met het oog op uitsluiting van de ICI.

Het gaat dus bijvoorbeeld om diegenen die, zelfs met geleasde activa, belang hebben bij het regulariseren van de positie van hun panden en daarom belastingen moeten betalen, waaronder de ICI.

Als het gebouw in kwestie landelijk is, hoeft de eigenaar geen gemeentebelasting te betalen.Video: Orgelmuseum verwerft status van Geregistreerd Museum - LOEmedia Elburg