Hernieuwbare energie en aerothermale pompen

Integratie is het sleutelwoord van moderne technologische systemen, vaak gesproken van ge├»ntegreerde systemen, veel technologie├źn zijn ge├»ntegreerd.

Hernieuwbare energie en aerothermale pompen

integratie het is het sleutelwoord van moderne technologische systemen, vaak gesproken van ge├»ntegreerde systemen. De integratie van systemen op basis van verschillende technologie├źn maakt het mogelijk om de behoeften aan comfort en besparingen te combineren goedkoop en respect voor het milieu en in sommige gevallen de mogelijkheid om op staat gebaseerde economische prikkels te gebruiken. Zonthermische, fotovolta├»sche zonne-energie, invertertechnologie├źn, warmtepompen en geavanceerde besturingssystemen met gebruiksvriendelijke interfaces die op hun beurt de modern communicatietechnologie├źn, zijn een reeks middelen steeds beschikbaar tegen concurrerende kosten, voor de implementatie van systemen ge├»ntegreerde.

i pannelli si integrano per acs

Dit alles zonder te vergeten dat voor nieuwe fabrieken en voor bestaande en gemaakt naar standaard of eenvoudig gemodificeerde, de huidige wetten leggen minimale benchmarks op voor prestaties. Vanuit dit oogpunt is het goed om te onthouden dat ze sinds 31 mei in werking zijn getreden verplichtingen van Decreet Law 3.3.2011 n. 28: WETGEVINGSREGEL 3 maart 2011. n. 28 Implementatie van Richtlijn 2009/28 / EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, tot wijziging en vervolgens intrekking van de richtlijnen 2001/77 / EG en 2003/30 / EG.

Daarom werd een groter gebruik van hernieuwbare energiebronnen geformaliseerd. Het nieuwe decreet heeft Richtlijn 2009/28 / EG van het Europees Parlement betreffende het gebruik van hernieuwbare bronnen geïmplementeerd, waardoor het percentages minimum van hun gebruik in verhouding tot de totale thermische behoeften van gebouwen. Uiteraard zijn dergelijke minimumwaarden gerelateerd aan vereisten vereist voor hun airconditioning, winter en zomer, en voor de productie van warm water (sanitair warm water). Het decreet definieerde energie uit hernieuwbare bronnen zoals energie uit niet-fossiele hernieuwbare bronnen. Niet-fossiele hernieuwbare bronnen zijn wind-, zonne-, aerothermische, geothermische, hydrothermische, oceanische, hydraulica, biomassa, stortgas, afvalgas van zuiveringsprocessen en biogas in algemeen.
Met hernieuwbare energie, tot eerder 31 mei in 2012 moest slechts 50% van de jaarlijkse thermische vereiste voor de productie van sanitair warm water worden gedekt. Met het bovengenoemde nieuwe decreet zal het daarentegen in werking moeten treden, 20% van de totale thermische behoefte dekken en vanaf 2017 50% van de totale thermische behoefte zelf. Dit verschil heeft een aanzienlijke invloed op de prestatiekenmerken die moeten zijn nieuw fabrieken, met een aanzienlijke versnelling in de richting van nieuwe technologie├źn en materialen die ge├»ntegreerde systemen ondersteunen die voorzien in de exploitatie van ten minste twee verschillende bronnen van energie.

Aerothermische warmtepompen

Als een functie van al het hierboven beschrevene, hebben de meeste fabrikanten van zomer- en winter-airconditioningsystemen nieuwe systemen beschikbaar gemaakt of ge├»dentificeerd oplossingen om bestaande effici├źnter te maken door gebruik te maken van hernieuwbare energie, waarvan voor de meeste van de gangbare toepassingen geothermisch presenteert meer moeilijkheden.
Het meest voorkomende voorbeeld is dat van de pumps van aerothermische warmte. De aerothermische warmtepompen maken het mogelijk om de energie te benutten die wordt gegenereerd door methaangas dat de warmtepomp rechtstreeks voedt en die wordt geproduceerd door het aero-thermische systeem. Aerothermisch verwijst naar de uitwisseling van warmte tussen de pomp en de lucht.

pompe di calore e fotovoltaico si possono integrare

Warmtepompsystemen aerothermic ze hebben ontelbare voordelen boven het gebruik van geothermische energie (uitwisseling met de grond). De systemen met warmtepompwarmtepompen die geen externe grond vereisen of specifieke vergunningen voor het gebruik van grond, vereisen ook niet de kosten die verband houden met de interventies van uitgraving en voor de installatie van warmtewisselaars, nodig voor geothermische systemen of systemen.
De limieten die moeten worden overwogen voor warmtepomp-warmtepompen die zijn aangesloten op de sterke thermische variaties van de lucht buiten het gebouw. In het ergste geval kan de buitenlucht in feite zeer lage temperaturen bereiken, bij dergelijke temperaturen werkt de warmtepomp zelf met zeer hoge COP-waarden (co├źffici├źnt van prestaties) beperkt.
Deze waarden kunnen het systeem kostenbesparend maken buitensporig hoog. In dergelijke gevallen kan het gebruik van boilers het gedeeltelijke of totale gebrek aan lucht / water-warmtepompen compenseren. De ketels worden geactiveerd als de warmtekosten van de lucht-water warmtepompen niet handiger zijn, de moderne ketels zijn natuurlijk ketels om condensatie in staat om warmte af te leiden uit de uitlaatgassen.Video: