Herstructurering, wederopbouw en nieuwbouw

Het onderscheid tussen nieuwbouw, renovatie en wederopbouw is van groot belang voor de correcte toepassing van de stedenbouwkundige namen.

Herstructurering, wederopbouw en nieuwbouw

Interventies bouwen

Het gebouw vertelt ons de vocabulaire van de Italiaanse taal het is dat complex van de activiteiten die betrekking hebben op de constructie van allerlei gebouwen, van de planning van de steden (als een synoniem zo minder als een stadsplanning) tot het ontwerp en de bouw van de individuele constructies en de afwerking (Bron: Treccani).

herstructurering

De activiteit van. Is ook opgenomen in de categorie van het begrip vernieuwing van een gebouw of een deel ervan.
Afhankelijk van het soort interventies dat moet worden uitgevoerd, De Italiaanse wet voorziet in de noodzaak van een specifieke administratieve procedure om de naleving van de regels voor de bouwsector te waarborgen.
De belangrijkste van deze regels is zeker de presidentieel decreet n. 380/01, maar vergeet niet het burgerlijk wetboek, regionale wetten en lokale implementatieregels.
Dat kunnen we banaal zeggen bouwen en renoveren zijn geen eenvoudige activiteiten alleen vanuit technisch oogpunt, maar ook (en vooral?) vanwege de vaak moeilijk op te delen regels die de sector reguleren.
een directe perceptie het kan worden verkregen door te zoeken op een zoekmachine, bijvoorbeeld informatie over gratis bouwactiviteiten en vervolgens te zien hoe gemeenschappelijk het is, er zijn ook gewoon nuances in de praktische evaluatie van deze activiteit.

Onderscheid tussen gebouwinterventies

Home renovatie

de onderscheid tussen soorten bouwinterventiesdaarom is het een fundamentele vraag voor een reeks aspecten.
een vernieuwing heeft bepaalde belastingvoordelen die verschillen van die welke worden overwogen voor nieuwe bouwactiviteiten; en toch is er een verschil tussen nieuwbouw en reconstructie ten behoeve van de toepasselijke afstandswetgeving.
Maar precies wat moet worden begrepen voor nieuwe constructie, wat voor dingen wederopbouw en waarvoor vernieuwing?
de vraag het wordt vaak besproken in de klaslokalen van justitie, aangezien het, zoals eerder vermeld, van fundamenteel belang is voor de juiste identificatie van het toepasselijke wettelijke kader.
In deze zin al een tijdje, in jurisprudentie wordt dat gesteld de herstructureringshypothese moet worden vastgesteld voor de interventies die een gebouw hebben beĆÆnvloed waarin de essentiĆ«le componenten (de omtrekswanden, de horizontale structuren, de dakbedekking) ongewijzigd blijven en waarvoor daarom alleen interne modificatiewerken nodig zijn, met respect voor de oorspronkelijke afmetingen van het gebouw en zijn essentiĆ«le componenten; de hypothese van de reconstructie bestaat wanneer de essentiĆ«le componenten zijn verdwenen als gevolg van een natuurlijke gebeurtenis of vrijwillige sloop en de interventie is vertaald in de exacte restauratie ervan, zonder wijziging van de oorspronkelijke afmetingen en zonder verhogingen van volumetrie, in relatie tot de oorspronkelijke vorm van bezwaring; aan de andere kant, de hypothese van een nieuwe constructie treedt op wanneer de werken de contouren van het gesloopte gebouw hebben getransformeerd, door de bezetting van een groter oppervlak (zie ten slotte Cass. S.U. 21578/11) (Ook Court Appello Napels, Sec. II bis, 13 januari 2012).
Het heeft vernieuwingbijvoorbeeld, wanneer een kamer wordt toegevoegd aan de vorm, volumes en oppervlakken ongewijzigd blijven, of twee of meer van hen worden samengevoegd.
Het komt voor in de hypothese van wederopbouw wanneer het gebouw wordt herbouwd zonder substantiƫle verandering in vergelijking met het vorige. Er was een gebouw van drie verdiepingen en X kubieke meter en het bedrijf reconstrueert het hetzelfde.
de nieuwe constructieten slotte verschilt het van het vorige in de vorm en in het bezette oppervlak.
Het valt onder de nieuwe constructiebijvoorbeeld het ophogen van een gebouw; in die zin heeft de Cassatie de gelegenheid gehad om dat te beweren de superelevatie van een reeds bestaand gebouw, dat een toename van het volume van het gebouw bepaalt, kan worden aangemerkt als nieuwbouw, met als gevolg dat het van toepassing is op de huidige wetgeving op het moment van wijziging en niet het criterium van preventie hanteert als het verwijst naar de oorspronkelijke gebouwen, in vervangen door het principe van tijdelijke prioriteit gerelateerd aan het moment van superelevatie (Cass. 27 maart 2014 n. 7291).
In deze context terwijl voor de eenvoudige renovatie een startverklaring kan ook voldoende zijn, een bouwvergunning is vereist voor de nieuwbouw.



Video: Tekenen aan een tuindorp