Verzaak de dienstbaarheid

In dit artikel zullen we, na een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de dienstbaarheid, het aspect betreffende vorm en gevolgen van verzaking behandelen.

Verzaak de dienstbaarheid

Servitù

Als we het hebben over dienstbaarheid, denken we meestal aan de manieren om het recht te kopen.

Als - wij brengen het gemakkelijkst bekeken voorbeeld - we zijn van plan naar de bodem van onze buurman te gaan voor de behoefte of gewoon het gemak van het bereiken van de snelweg, onze inspanningen zullen gericht zijn om te begrijpen hoe dat doel kan worden bereikt.

de veiligere wettelijke middelen, dat wat de uitoefening van het recht rechtstreeks aan het bezit verbindt en niet aan de persoon van de eigenaar, wordt gevormd door de zogenaamde dienstbaarheid.

We blijven zelden stilstaan ​​bij de tegengesteld fenomeenofwel het afstand doen van het recht door de eigenaar van het fonds.

In dit artikel, na een overzicht op belangrijkste kenmerken van dienstbaarheid wij zullen voor dit aspect zorgen.

Begrip van dienstbaarheid

L 'art. 1027 c.c., die zich bezighoudt met het specificeren van de inhoud van het recht van erfdienstbaarheid, luidt:

Predicial servitude bestaat uit het gewicht dat een fonds wordt opgelegd voor het nut van een ander fonds dat toebehoort aan een andere eigenaar.

In het begin werd dat genoemd erfdienstbaarheid is de zekerste manier om het beoogde doel veilig te stellen omdat het het recht op het fonds verbindt en slechts indirect aan de eigenaar, dus met de overdracht van het fonds worden de personeelsleden automatisch overgedragen.

Fundamenteel voor de realisatie van dit eenvoudige mechanisme, is dat hetutility (dit is een sleutelbegrip op het gebied van erfdienstbaarheid), daarom betreft het rechtstreeks het fonds en niet de eigenaar.

Utilitas en dienaren

dan wat is het precies? dit hulpprogramma (of utilitas)?

in jurisprudentie dat wordt gezegd het concept utilitas, opgevat als een constitutief element van een vooraf bepaalde erfdienstbaarheid, kan niet verwijzen naar subjectieve en extrinsieke elementen die verband houden met de persoonlijke activiteit die wordt uitgevoerd door de eigenaar van het dominante fonds, maar moet correct worden teruggevoerd tot het enige doel en de werkelijke fundering van het nutsbedrijf zelf, zowel aan de actieve als aan de passieve zijde, aangezien het een direct voordeel van het dominante fonds zou moeten zijn als middel om er het best gebruik van te maken. (In dit geval bevestigde de S.C., die het in regel vermelde beginsel van de wet noemde, het vonnis van het hof van verdienste waarmee de aard van dienstbaarheid in relatie was uitgesloten

Servitù di passaggio

een doorgang naar het fonds waarin een bewoner wordt opgeëist die door de eigenaar van het fonds finitimo wordt uitgeoefend met als enig doel water te halen uit een bron die zich in een andere plaats bevindt en die eigendom is van derden, en verstoken is van enige irrigatiecapaciteit of bestemming voor de watervoorziening van de voorspelde achtergrond (Cass. 22 oktober 1997 n. 10370).

Maken dit concept is nog duidelijker het is de moeite waard om terug te grijpen naar het klassieke voorbeeld van utility in passage op de achtergrond van anderen en in de parkeren op de voorgrond van anderen.

in eerste als het hulpprogramma rechtstreeks verband houdt met het fonds, omdat het verband houdt met de mogelijkheid om het fonds zelf gemakkelijker toegang te krijgen tot of toegang te krijgen tot het fonds zelf.

de parkerenaan de andere kant betreft het rechtstreeks een persoonlijke troost van de eigenaar van het fonds, omdat het op geen enkele manier nodig is voor het gemakkelijker gebruik of de betere prestaties van dat hulpmiddel.

Verzaak de dienstbaarheid

Tenzij het afgedwongen erfdienstbaarheid en meer strikt noodzakelijk is voor het gebruik van het fonds (er is bijvoorbeeld een enkele toegang die kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot het Alfa-fonds via de bèta), elke houder van dienstbaarheid namens een ander kan beslissen om ervan af te zien.

Hoe?

Eén is nodig schriftelijke verklaring waaruit dit zal blijken, maar het is niet nodig dat het document wordt opgesteld, zoals meestal in deze gevallen wordt gezegd, met bepaalde sacramentele formules.

In die zin, inmiddels geconsolideerde jurisprudentie is georiënteerd in het bevestigen daarvan de vereiste van een schriftelijke vorm vastgesteld door art. 1350, n. 5 cc, voor het afstand doen van een dienstplicht, kan worden aangevuld met de ondertekening van verschillende soorten documenten waarnaar in het contract wordt verwezen, omdat sacramentele formules niet nodig zijn, zodat de planimetrische planten die aan een contract zijn gehecht, betreffende onroerend goed, een integraal onderdeel vormen van de verklaring van wilsverklaring contract, toen de contractanten naar hen verwezen om het actief te beschrijven, bleef het echter voorbehouden aan de rechter-commissaris de beoordeling van de impact van deze documenten op de onderhandelingsintentie van de partijen verkregen uit het algemene onderzoek van het contract (zie Cass. 10457/2011, nr. 6764/2003).

De rechter-appellant had derhalve de genoemde aantekeningen op de in het contract genoemde planbijlagen moeten beoordelen, aangezien het schriftelijke documenten waren die, indien zij waren onderzocht, tot een andere oplossing van de zaak hadden kunnen leiden (zie tekstvak 3932/1981;. 13263/09) (Cass. 28 november 2012, n. 21127).

Rinuncia alla servitù

omdat dienstbaarheid betreft voornamelijk het fonds en alleen indirect het cijfer van de eigenaar, zoals voor alle echte rechten in het kader van hun verzet tegen derden (dat wil zeggen aan personen die geen verband houden met die rechtsverhouding), is de transcriptie van de akte van berusting bij de openbare vastgoedregisters.

Op deze manier de daad van verzaking het heeft niet alleen waarde voor degenen die het hebben ondertekend, maar ook voor elke volgende eigenaar van de fondsen die aanvankelijk door de personeelsleden werden getroffen.Video: Genardus Schalk over burnout in het onderwijs.