Verzoek om prikkels voor fotovoltaïsche energie

Van de Vierde Energierekening vereist de regeling voor het aanvragen van de stimulerende tarieven een procedure op een specifiek IT-portaal. Het beschrijvende deel.

Verzoek om prikkels voor fotovoltaïsche energie

Als we het hebben over de hernieuwbare energiebronnen, waarvan de meest bekende zonne-energie is, hebben we het vaak over zogenaamde prikkels voor de Energierekening, een wetgevingsinitiatief op nationaal niveau dat het gebruik van installaties en technologische systemen op basis van hernieuwbare bronnen wil stimuleren, en om dit te doen in ruil daarvoor economische prikkels in de vorm van tarieven gekoppeld aan de energieproductie van individuele installaties.
Onlangs werd het Parlement in het Parlement besproken Vijfde Energierekening, die de huidige zal opvolgen, herzien zoals eerder aangekondigd, met name in het deel betreffende kwantisering van incentives, die de regering heeft proberen aan te passen aan de Europese

Economische prikkels

ook met het oog op kostenbeheersing. In afwachting van de inwerkingtreding van dit nieuwste regelgevingsinstrument, presenteren we echter een samenvatting van het huidige systeem voor het aanvragen van prikkels voor de GSE, een acrostichon van de energieservicemanager.
De Quarto Conto Energia heeft er, in tegenstelling tot de vorige, een geïntroduceerd aanvraagprocedure voor incentives in de pas met de tijd, door degebruik van een speciaal IT-portaal die het oude mailsysteem van papieren documenten en bijlagen heeft vervangen. De procedure is onderzocht en geïmplementeerd om de tijd die nodig is om de werkwijzen te beheren te verkorten en om ook systemen voor de verwerving van documenten te laten evalueren die de meest homogene normen volgen.
Voor de specifieke portal, zoals voor alle systemen van dit type, krijgt men toegang na ├ę├ęn registratie wat in de eerste plaats kwalificeert als: Verantwoordelijke persoon / operator, namelijk de eigenaar van de installatie voor hernieuwbare energie hetgeen zal worden vastgelegd, rekening houdend met het feit dat deze handelingen, voor degenen die niet gewend zijn aan IT-procedures en technici of adviesbureaus gebruiken, ook kunnen worden uitgevoerd door een derde partij die zich in de volgende fasen als gebruiker zal identificeren.
Na registratie, die voor beide kan worden voltooid natuurlijke personen zijn voor juridische entiteiten in de verschillende vormen waarin de geldende wetgeving voorziet, verstrekt het systeem per e-mail een tijdens de registratie verstrekt adres, gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot de GSE-portal op //applicazioni.gse.it. Nadat is geverifieerd dat het huidige profiel correct is, moet de operator of de door hem aangewezen gebruiker een volgende stap nemen abonneren op de applicaties van belang, bijvoorbeeld voor fotovoltaïsche systemen, twee van de meest gebruikte zijn FTV-SR (Photovoltaic Energy Bill) en SSP (Exchange on site).

PV-installaties op een shelter

Nadat de gevraagde functies zijn ingeschakeld, verzendt de GSE-portal een e-mail voor elke toepassing om de exploitant / gebruiker van de toepassing op de hoogte te stellen en kan de gebruiker beginnen met het invoeren van de door de portal gevraagde gegevens om de aanvraag voor de incentive-tarieven te voltooien.
De eerste verplichte fase is die vanidentificatie van het systeem en om dit te doen, is het noodzakelijk om eerder deTerna-Gaud├Č-attestering, een document waaruit blijkt dat de betrokken installatie naar behoren is geregistreerd in deregister van productie-installaties en gerelateerde eenheden. Dit certificaat bevat twee gegevens die nodig zijn voor de GSE-portal: de aanvraagcode en het Censimp-nummer, die worden geverifieerd door het systeem en alleen indien geaccepteerd, toestaan ÔÇőÔÇődoor te gaan met de registraties.
De volgende fase betreft dewerkelijke identificatie van de installatie door het invoeren van locatiegegevens, met volledig adres, geografische co├Ârdinaten en kadastrale gegevens. Wat betreft de kenmerken van de plant, waaraan de verantwoordelijke Operator / Houder een naam van uw keuze moet geven, het portaalsysteem vereist om het type systeem te specificeren (of het nu een gebouw is of niet en of het is gebouwd op gebouwen of gebieden

Installatie van PV-panelen

van het openbaar bestuur), de datum van ingebruikname (die gewoonlijk samenvalt met die van de installatie van meeteenheden door ENEL), evenals de minimale gegevens van het nominale vermogen geïnstalleerd in kW en de jaarlijkse productiecapaciteit in kWh.
Andere vereiste gegevens hebben betrekking op kenmerken van de verbinding met het distributienet en andere gegevens met betrekking tot de territoriaal bevoegde netwerkexploitant, de aanduiding van de POD-code en de keuzes met betrekking tot het beheer van de meetdienst. Vergeet niet dat voor installaties onder 200 kW het noodzakelijk is om aan te geven of de installatie gebruik maakt van de uitwisselingsservice ter plaatse type systeem waarvoor de prikkel wordt gevraagd (fotovoltaïsch PV, fotovoltaïsch met innovatieve BIPV-kenmerken of CPV geconcentreerde fotovoltaïsche energie), omdat het type de kwantisering van het aansporingstarief beïnvloedt.
Een volgende kaart van de portal is gewijd aan de keuze van de communicatiemiddelen tussen GSE en Operator, die kan besluiten om communicatie te ontvangen via PEC Certified E-Mail of per aangetekende post.

Deel 1 - blijftVideo: