Verzoek om een ​​buitengewone vergadering bijeen te roepen

Het is mogelijk om twee verschillende typen condominiumsamenstellingen te onderscheiden: een jaarlijkse gewone montage en een buitengewone montage. Hoe de convocatie aanvragen?

Verzoek om een ​​buitengewone vergadering bijeen te roepen

Verzoek om een ​​buitengewone vergadering bijeen te roepen

Het is mogelijk om onderscheid te maken twee verschillende soorten condominiumassemblage:
a) de montage gewone jaarlijkse (art. 1135 c.c.);
b) de montage buitengewoon (art. 66 beschikbaar att. commerciële code.).
De eerste, die moet worden bijeengeroepen termijn van elk jaar van het management voor de goedkeuring van de definitieve en voorlopige rekeningen, wordt deze uitsluitend uitgegeven door de condominiumbeheerder.

In deze gevallen hebben de condominiums een loutere kracht van een impuls die bestaat uit de mogelijkheid om de beheerder te vragen weigering om een ​​gewone algemene vergadering bijeen te roepen kan resulteren in een verzoek om de beheerder te herroepen voor ernstige vermoedens van ernstige onregelmatigheden in het beheer van het condominium maar kan niet het effect hebben, dat zoals later zal worden gezegd geldig is voor de buitengewone vergadering, om de zelfroeping toe te staan.
Aan de andere kant, dit het is niet zonder logica.
Als de gewone vergadering voornamelijk gericht is op de goedkeuring van de jaarrekening, welke betekenis zou dit hebben voor de appartementen zelfcongres als de beheerder die accounts niet maakt?De situatie is anders voor debuitengewone vergadering.
Dit volgensart. 66, eerste alinea, att. commerciële code. kan worden opgeroepen van de beheerder wanneer hij dit nodig acht of wanneer daarom wordt verzocht door minstens twee appartementen die een zesde vertegenwoordigen van de waarde van het gebouw.
de officieel verzoek flatgebouwen blijven niet zonder effecten, in deze gevallen zelfs als deeindverklaring van de bovengenoemde eerste alinea van de techniek. 66 beschikbaar att. cc na tien dagen zijn onnodig verstreken van het verzoek, kunnen de genoemde appartementen direct zorgen voor de oproeping.

Condominium vergadering


Dat is wat we eerst noemden Autoconvocate; het is een faculteit overgelaten aan het initiatief van condominiums (in het nummer geïdentificeerd en eerder gespecificeerd) e onder voorbehoud van niet-naleving door de beheerder.
In dit opzicht is het nuttig om dit te verduidelijken ruim het veld uit elke twijfel weg, verduidelijk een aantal zaken:
a) in de eerste plaats als de verordening er niets over zegt belverzoek het kan ook oraal gedaan worden. Zeker, maar zeker, raad aan het geschreven formulier te gebruiken waarvan het bewijs van ontvangst blijft;
b) ten tweede moet dit worden gezegd de beheerder is verplicht om binnen tien dagen actie te ondernemen het bijeenroepen van de vergadering, maar het is niet nodig dat de vergadering binnen tien dagen plaatsvindt.

Om te doen een concreet voorbeeld:
de condominiums Tizio, Caio en Sempronio, die meer dan een zesde van de millesimale waarde van het gebouw vertegenwoordigen, vragen op 1 juni en met geregistreerde bezorging handmatig afgeleverd aan de beheerder Sempronio om een ​​vergadering bijeen te roepen om enkele onderwerpen te bespreken die zij zelf aangegeven.
Op 5 juni start de beheerder de kennisgevingen die de vergadering bijeenroepen, wat heeft opgeroepen tot 22 juni. In deze gevallen de vertegenwoordiger van de condominiums hij zal zichzelf moeten beschouwen als het nakomen van zijn plicht, aangezien hij heeft gereageerd op het officiële verzoek van de flatgebouwen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn.
Wat betreft deagenda van de buitengewone vergadering gevraagd door de flats is het duidelijk dat, behalve in het geval van duidelijk illegale zaken of waarvoor de vergadering niet bevoegd is, de directeur is verplicht om voldoen aan de verzoeken van de mede-eigenaars.Video: Debat Dividendbelasting