Vereisten voor een correcte installatie van een fotovoltaïsch systeem

De installatie van een fotovoltaïsch systeem om duurzame energie te produceren, moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en voldoen aan de geldende voorschriften.

Vereisten voor een correcte installatie van een fotovoltaïsch systeem

Algemene vereisten voor fotovoltaïsche systemen

een fotovoltaïsch systeem produceert elektriciteit door directe omzetting van zonnestraling, door het fotovoltaïsche effect. De plant bestaat voornamelijk uit een set modules (fotovoltaïsche generator), in serie of parallel geschakeld; van een of meer conversiegroepen van gelijkstroom in wisselstroom en andere kleine elektrische componenten.
Elk afzonderlijk fotovoltaïsch systeem heeft een enkel aansluitpunt op het elektriciteitsnet en kan dat ook zijn gedeeltelijk geïntegreerd of geïntegreerd in het gebouw. Het nominale vermogen mag niet minder zijn dan 1 Kwp en niet meer dan 40 Kwp, verbonden met het elektriciteitsnet of kleine geïsoleerde netwerken.

Sunpower fotovoltaïsch systeem - Icaro Srl


Pergola's, kassen, luifels, schuilplaatsen en tijdelijke structuren vallen niet onder de definitie van een gebouw.
Fotovoltaïsche zonnepanelen moeten worden geprobeerd en geverifieerd door geaccrediteerde laboratoria, voor de specifieke tests die nodig zijn voor de verificatie van de modules, in overeenstemming met de norm UNI CEI EN ISO / IEC 17025.
De laboratoria moeten geaccrediteerd zijn door certificeringsinstellingen die deel uitmaken van deEA (Europese Accreditatieovereenkomst) ofILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
Het fotovoltaïsche systeem en de onderdelen ervan moeten, indien van toepassing, voldoen aan de eisen van de technische normen die zijn beschreven in Gids CEI 82-25, inclusief eventuele later uitgegeven varianten, updates en extensies.

Autorisaties voor de installatie van een fotovoltaïsch systeem op het gebouw

De bouw van fotovoltaïsche energieproductie-installaties is onderworpen aan de procedure Milieueffectrapportage (VIA).
De bouw en de werking van fotovolta├»sche zonnepanelen zijn ook afhankelijk van de afgifte van eenE├ęn enkele autorisatie, van bevoegdheid van de provincie.
Voor het fotovoltaïsche systeem met een productiecapaciteit van minder dan 20 kW, de discipline van de start rapport. Als het nodig is om milieu- en landschapsvergunningen te verkrijgen voor de bescherming van het historisch-artistiek erfgoed, worden deze ook verworven en gehecht aan de DIA, tenzij de stad rechtstreeks voorziet voor de handelingen van zijn bevoegdheid.

Dakopnamesysteem met fotovoltaïsch systeem in Penne - Icaro Srl


Onverminderd de verschillende vereisten van gemeentelijke planningsinstrumenten, als het gebouw niet binnen een beperkt gebied valt, kan het fotovoltaïsche systeem worden geïnstalleerd na communicatie met de exploitant van de

Uniek model voor de bouw, aansluiting en bediening van kleine fotovoltaïsche systemen geïntegreerd op de daken van gebouwen.

Het Model voor fotovoltaïsche installatie bestaat uit twee delen: de eerste moet worden ingevuld en verzonden vóór de start van de werken; de tweede moet worden ingevuld en verzonden aan het einde van de werken.
het bedrijf ICARO Srl zorgt voor de installatie van fotovoltaïsche energiesystemen en biedt ook advies over energiebesparing.

Fotovoltaïsche systeemlocatie op het gebouw

de modules van een fotovoltaïsch systeem want een gebouw kan worden geïnstalleerd plat dak of op covers met hellingen tot 5°.
Indien geïnstalleerd op hellende daken de modules moeten op een manier worden geplaatst coplanaire naar het dakoppervlak met of zonder vervanging van hetzelfde oppervlak.
De fotovoltaïsche zonnepanelen geïnstalleerd in kwaliteit van zonnescherm ze zijn verbonden met de gevel om schaduw en afscherming van transparante oppervlakken te produceren.

Fotovoltaïsch systeem met plat dak - Fotovoltacoenergy


De fotovoltaïsche modules zijn geïnstalleerd gevelsramen, balustrades en borstweringen van gebouwen moeten vlak op het oppervlak van het element worden geïnstalleerd met of zonder vervanging van hetzelfde oppervlak.
Voor de windows de fotovoltaïsche modules vervangen of integreren de glazen oppervlakken van de ramen zelf.
Voor de blinds de fotovoltaïsche modules vormen de structurele elementen van de luiken zelf.

Fotovoltaïsch systeem - Fotovoltaïsche energie


Het volledige fotovoltaïsche systeem van uw huis moet er een hebben garantie niet minder dan twee jaar na de testdatum van de installatie zelf, terwijl de fotovoltaïsche modules een garantie van niet minder dan 12 jaar.
het bedrijf Fotovoltaicoenergy het helpt om schone energie te produceren voor zijn eigen behoeften of om het op de markt te verkopen, en biedt de haalbaarheidsstudie en ontwerp, installatie en onderhoud van de fotovoltaïsche installatie.

Elektriciteitscentrale

Volgens het schema van elektriciteitsbeurs, Besluit ARG / elt 74/08 van de Autoriteit voor elektriciteit en gas is van toepassing: "Geïntegreerde tekst van de technische en economische voorwaarden en condities voor uitwisseling ter plaatse (TISP)" en latere wijzigingen en toevoegingen.
Verdere wettelijke bepalingen, regels en resoluties die momenteel van kracht zijn, worden ook als toepasbaar beschouwd.

Residenti├źle fotovolta├»sche installatie - Fotovoltaicoenergy


Fotovoltaïsche systemen en gerelateerde componenten moeten, naast het voldoen aan de eerder genoemde voorschriften, gemaakt worden met nieuwe constructiecomponenten of in ieder geval niet al in andere fabrieken gebruikt.
Voor de aansluiting van fotovoltaïsche systemen op het elektriciteitsnet, zijn de bepalingen van de Deliberatie n. 99/08 (Geïntegreerde tekst van actieve verbindingen) van de Autoriteit voor elektriciteit en gas en latere wijzigingen en toevoegingen.
Verder worden, voor zover verenigbaar met de bovenstaande regels, de technische documenten uitgegeven door de netbeheerders toegepast.

Stimulansen voor de installatie van een fotovoltaïsch systeem

In Itali├ź zijn de prikkels voor de installatie van een fotovolta├»sche installatie van twee soorten:
- Belastingaftrek: de initi├źle investering voor de aankoop van de fabriek kan profiteren van een belastingaftrek van de 50% valt onder de wetgeving tussen de werken die worden behandeld als renovatie van gebouwen.
- Ruil ter plaatse: eigenconsumptie ter plaatse maakt het mogelijk om de geproduceerde elektriciteit te compenseren en in het net te stoppen met de elektriciteit die wordt ingezameld en verbruikt op een ander tijdstip dan dat waarin de productie plaatsvindt.
De service die wordt aangeboden door de netwerkoperator GSE na de ondertekening van een specifiek contract, bestaat het uit het gebruik van het elektrisch systeem als een hulpmiddel voor de virtuele opslag van geproduceerde elektriciteit, maar niet uit zichzelf.
Het is altijd handig om verbinding te maken met het elektriciteitsnet wanneer het aanwezig is, omdat de geïsoleerde systemen erg duur zijn en niet kunnen profiteren van de Ruil ter plaatse.

Fotovoltaïsch systeem - EOS Engineering-studie


EOS - Technische studie houdt zich bezig met ontwerp en consulting, evenals de implementatie van geïntegreerde fotovoltaïsche systemen en niet voor bedrijven en particulieren.
Zodra de plaats van de fotovoltaïsche installatie en de geschatte omvang van de installatie zijn vastgesteld, wordt een maximale indicatie gegeven van de ondersteunde kosten van de fotovoltaïsche installatie, evenals een projectie van de trend van de energieproductie gedurende de geschatte levensduur van de installatie, rekening houdend met van enkele factoren, zoals:

  • de afname van de productie van de panelen in de loop van de tijd;
  • de kosten van onderhoud;
  • de inflatie;
  • verschillende financieringsoplossingen voor de fabriek;
  • belastingbesparingen

Hiermee kunnen we i afleiden tijd om de investering terug te geven en verifieer het algehele gemak van het project.

Voordelen van een fotovoltaïsch systeem

De installatie van een fotovoltaïsch systeem op uw gebouw stelt u in staat om meerdere te bepalen voordelen:
- onafhankelijkheid: mogelijkheid om zelf een deel van de verbruikte elektriciteit te produceren wanneer de zon schijnt. Bovendien is het met de toevoeging van accu's mogelijk om de geproduceerde energie gedurende de dag op te slaan en niet te gebruiken voor hergebruik 's nachts of op een ander tijdstip.

Dak van een fotovoltaïsch systeem - Fotovoltaicoenergy


- modulariteit: de mogelijkheid hebben om op elk moment de kracht van het systeem te veranderen door simpelweg het aantal modules te wijzigen.
- gemak: met eigen verbruik kunt u besparen op de kosten van fotovoltaïsche elektriciteit, waardoor uw eigendom wordt verbeterd.
- betrouwbaarheid: Een fotovoltaïsch systeem heeft een lange levensduur, gemiddeld 25 jaar, zelfs als het rendement na verloop van tijd daalt. Vereist weinig onderhoud.
- Respect voor het milieu: fotovolta├»ek draagt ÔÇőÔÇőbij tot vermindering van vervuiling en broeikasgasemissies in verband met de energieproductiecyclus.

Waarvan hangt de hoeveelheid geproduceerde energie af?

Het criterium van schatting van de geproduceerde energie van een fotovoltaïsch systeem houdt rekening met de volgende parameters:
- installatie site (breedtegraad, beschikbare zonnestraling, temperatuur, reflectie van het oppervlak voor de modules);
- weergave van de modules: zuid ori├źntatie, hellingshoek (Tilt) en ori├źntatie hoek (Azimuth);
- mogelijk shading of verontreiniging van de fotovoltaïsche generator;
- kenmerken van de modules: nominaal vermogen, temperatuurco├źffici├źnt, verliezen als gevolg van ontkoppeling of verkeerde combinatie;
- kenmerken van de BOS (Balance Of System). De waarde van de BOS kan direct of als aanvulling op de eenheid van de totaal berekende verliezen worden geschat.Video: G├ťNE┼× PANEL─░ ─░LE ELEKTR─░K ├ťRET─░M─░ -g├╝ne┼č panelinin mevcut sisteme ba─članmas─▒ -T├ťM KURULUM A┼×AMASI -2