Condominium resolutie en gebruik van algemene dingen

Het regelt de beraadslaging die, bij meerderheid, besluit om de voetgangers- en voertuigruimten in een gebied met gemeenschappelijk eigendom af te bakenen

Condominium resolutie en gebruik van algemene dingen

Spartitraffico

Elk condominium heeft het recht om gebruik gewone dingen op de manier die u het meest geschikt lijkt zolang een dergelijk gebruik de gelijke rechten van anderen niet beperkt en de bestemming van het goed niet verandert. Dit, met andere woorden, is de inhoud vanart. 1102 c.c. van toepassing op het condominium in overeenstemming met de bepalingen vanart. 1139 c.c. En dan is er het samenstel: het is een orgaan dat algemene jurisdictie heeft over aangelegenheden betreffende de gemeenschappelijke delen, de bevoegdheid / plicht heeft om het gebruik van gemeenschappelijke goederen te reguleren. Plicht als de flats zijn meer dan tien en dan is er een verplichting om een ā€‹ā€‹te nemen condominium regelgeving. Over dit laatste onderwerp is het de moeite waard om te wijzen op een recente veroordeling van het Hof van Monza die specificeert en verduidelijkt wat wordt bedoeld met het gebruik van de gemeenschappelijke delen en met welke meerderheden de vergadering kan beslissen. De zaak is recurrent: een gemeenschappelijke ruimte waarin voertuigen en voetgangers zonder onderscheid doorgaan. De vergadering besluit zich te begrenzen met goden panettone van cement het deel gewijd aan auto's en dat voor voetgangersverkeer. Voor sommige condominiums is de beslissing nul zozeer zelfs dat ze er een beroep op doen: in feite, volgens hen, besloot de vergadering om de gemeenschappelijke delen te verdelen en om dit te doen was de toestemming van alle flatgebouwen noodzakelijk geweest. Niet voor de Court of Monza dat, als een rechter in hoger beroep (de vonnis van eerste aanleg was van de vrederechter van de hoofdstad van Brianza) de klachten van appellanten, oorspronkelijke aanvragers, heeft afgewezen. Het wordt in de zin gelezen dat de bestreden resolutie houdt immers geen enkele verdeling in van de gemeenschappelijke delen, maar beperkt zich tot het reguleren van de gebruiksmethoden van de gemeenschappelijke ruimte buiten het gebouw, waarbij het toegangsgebied tot de dozen (al geplaveid met gnees) fysiek wordt afgebakend, het aanbrengen van een panettone of een plantenbak, vanaf de oprijlaan die langs de zijkant van het gebouw tegenover de ingang van de oprit loopt, zodat dezelfde, die al bedekt is met grind, definitief uitsluitend bestemd is voor de enige voetgangerpassage en dus om het gebruik ervan te voorkomen om de route en de manoeuvres van toegang tot garages te maken.

Spartitraffico2

Anders dan rekwiranten stellen, is voor de aanneming van de onderhavige resolutie de unanimiteit van de toestemmingen niet nodig, zoals de meerderheid waarnaar wordt verwezen in de tweede alinea van art. 1136 van het Burgerlijk Wetboek, (meerderheid van de sprekers vertegenwoordigt ten minste de helft van de waarde van het gebouw), in dit geval bereikt dankzij de gunstige stemming van vijf flatgebouwen op acht eigenaren van 625 duizendsten van eigendom.
De regels die gericht zijn op het reguleren van het gebruik van gemeenschappelijke dingen, zelfs als ze vervat zijn in een verordening goedgekeurd met instemming van alle deelnemers aan de communie, kunnen worden gewijzigd door de meerderheidsstem van de communisten ex art. 1138, derde lid, ce, alleen met eenparigheid van stemmen in het geval van de invoering van bepalingen die de macht van het management ontheffen van algemene zaken die aan de vergadering worden toegeschreven, waardoor de rechten van afzonderlijke flatgebouwen worden geschaad of er verplichtingen of beperkingen aan worden opgelegd (Trib.Monza 12 maart 2012). Een duidelijke en nauwkeurige beslissing die laat geen ruimte voor twijfelAan de andere kant, als de dingen niet zo waren, wat zou de vergadering dan kunnen beslissen?Video: Avantor (former Mallinckrodt Baker) - Pharma beurs Parijs beursvideo